Co je nejčastějším důvodem ztráty dat na paměťové kartě?

Potřebujete obnovit fotografie nebo videozáznamy vaší rodiny, svatby, milované osoby nebo fotografie z nezapomenutelné dovolené? Ztráta fotografií může být pro většinu lidí obzvláště bolestivým zážitkem, protože vědí, že uložené vzpomínky jsou potenciálně navždy ztraceny. V MyBlueDay máme dlouholeté zkušenosti s obnovou .JPEG, RAW souborů a videosouborů všech standardních typů a kontejnerů pro osobní i profesionální uživatele.

Co je nejčastějším důvodem ztráty dat na paměťové kartě?

Jak se mi ztratily fotografie a videa z karty ve fotoaparátu?

Existuje několik důvodů, proč se data na kartě fotoaparátu stanou nedostupnými. Patří mezi ně:

Výrobní vada paměťové karty

Tyto vady se mohou projevit okamžitě (tj. mrtvé při příchodu = DOA) nebo se projeví po několika týdnech či dokonce měsících. Mezi typické výrobní vady patří vady řadiče paměťové karty, nebo selhání paměti NAND v důsledku chemických nečistot používaných při výrobě čipů. Výrobní vady jsou stále častější s přibývajícím tlakem na výrobce, aby na trh dodávali rychlejší, levnější a kapacitnější karty do fotoaparátů. Obnova dat z karty je u většiny  vadných paměťových karet s výrobní vadou možná.

Elektrostatický výboj - ESD

Je přenos elektrického náboje mezi materiály s různým potenciálem. Každodenním příkladem je, když člověk prochází po podlaze pokryté kobercem a pak se dotkne kliky dveří. Tento náboj je sice pro člověka neškodný, ale může být příčinou vážného poškození citlivé elektroniky, jako jsou paměťové karty. Úder ESD způsobí selhání oxidu hradla paměťové karty a poškození tranzistorů na desce. V případě paměťových karet mohou ESD údery pocházet z hostitelských zařízení, jako jsou fotoaparáty, telefony a čtečky třetích stran.

Elektrické přetížení (EOS)

Každá karta do fotoaparátu by měla být provozována v rozsahu proudových, napěťových a výkonových limitů stanovených výrobcem. Pokud je paměťové zařízení provozováno mimo tyto limity, může elektrické přetížení způsobit poškození napájecí části, které v případě karty fotoaparátu může zničit desku plošných spojů PCB, řadič (komponenta zajišťující komunikaci mezi kartou a např. kamerou a dále je jejím úkolem distribuce dat na NAND paměťové čipy) a co je nejhorší, samotný čip NAND. Tlumiče přechodných napětí na PCB paměťového zařízení sice pomohou zabránit poškození EOS, ale jsou pouze prevencí, nikoli univerzálním lékem.

Selhání řadiče ECC

Časem se na každé paměťové kartě do fotoaparátu objeví tzv. bitové chyby. Jedná se o malé chyby, které brání správnému čtení a mazání bloků. Aby se tomu zabránilo, používá většina karet do fotoaparátu (stejně jako většina technologií NAND) proces známý jako Error Correction Code, který používá algoritmus sloužící k "opravě" bitových chyb za běhu. V některých případech však ECC tyto chyby neopraví. V důsledku toho může dojít k tomu, že se část nebo celý obsah paměťové karty stane nedostupným. K selhání řadiče ECC často dochází proto, že se řadič nedokáže vyrovnat s tenčími maticemi a vyšší bitovou hustotou používanou v moderních kartách fotoaparátů.

Funkce fotoaparátu

Při používání digitálního fotoaparátu se snažte nepoužívat funkci nazvanou "vymazat všechny snímky". Použití příkazu "vymazat" může způsobit chaos v algoritmu ECC uloženém na kartě. Nevíme, proč výrobci fotoaparátů tuto funkci ve svých zařízeních stále uvádějí. Naše rada zní: kartu vždy "naformátujte", nikoliv vymažte. Dalším upozorněním pro bezpečné vymazání snímků z karty je nepoužívat k vymazání snímků počítač. Použití počítače k vymazání snímků z karty fotoaparátu může opět "zmást" algoritmus ECC. (Jste-li majiteli fotoaparátu Canon, pravděpodobně se vám při příliš častém mazání snímků pomocí počítače zobrazí nechvalně známá zpráva ERR-99.).

Fyzické poškození paměťové karty

Mechanické poškození paměťové karty vzniká obvykle tehdy, když jsou kontakty na kartě do fotoaparátu příliš poškozeny ohybem. Poškození ohybem vzniká, když plast karty fotoaparátu začne křehnout, což způsobí ohnutí kontaktů na kartě. K fyzickému poškození může dojít také působením nadměrné vlhkosti, která způsobuje korozi malých kovových konektorů / pinů.

Vyjmutí karty fotoaparátu během přenosu dat

Pokud vyjmete kartu fotoaparátu nebo paměťovou kartu během operace přenosu dat, riskujete poškození souborového systému. Vždy počkejte, dokud nebude přenos dat dokončen. Dobrým nápadem je zakoupení čtečky karet do fotoaparátu, která pomocí indikátorů LED ukazuje, kdy byl přenos dat zcela dokončen.

Padělané karty do fotoaparátu

Většina lidí si padělky spojuje s disky DVD a oblečením. Bohužel, pokud není karta do fotoaparátu zakoupena od renomovaného dodavatele, existuje riziko, že je karta do fotoaparátu padělaná. Obal může vypadat normálně a samotná karta může vypadat perfektně, ale může být padělaná. Tyto karty nemají zdaleka stejnou úroveň kvality jako originální karty do fotoaparátu. Každý rok nám do MyBlueDay uživatelé přinášejí nepovedené padělky karet do fotoaparátu určených k obnově dat zakoupené na pouličních trzích v Asii nebo na Kanárských ostrovech nebo na některých internetových aukčních stránkách, typicky AliExpress, Bangoodatp. Ale chápeme, cena v přepočtu 250,-Kč za 2TB SD kartu je velmi lákavá. Vždy se však jedná o podvod, kdy dodavatel upraví firmware např. 512MB karty tak, že v zařízení vykazuje výrazně odlišnou, "snovou", kapacitu.

Konečný počet cyklů čtení a zápisu na paměťovou kartu

Každá karta fotoaparátu má konečný počet cyklů čtení/zápisu. Někteří výrobci karet do fotoaparátů garantují, že jejich karty třetí generace umožňují až 100 000 cyklů čtení/zápisu. Je však pravděpodobnější, že než karta dosáhne konce svého životního cyklu stanoveného výrobcem, dojde k nějaké jiné poruše.

Používání karty fotoaparátu s blížící se plnou kapacitou

Karty fotoaparátu, které dosahují plné zapsané kapacity (tj. když je využito více než 90 % adresovatelné oblasti), mohou snáze selhat a vyžadovat následně obnovu dat. U karty do fotoaparátu / mobilu, jejíž kapacita se blíží k naplnění, hrozí významně vyšší riziko přepsání záhlaví a zápatí souborového systému karty.

Výměna karet fotoaparátu mezi různými fotoaparáty nebo telefony

Každý fotoaparát nebo telefon bude číst a zapisovat na kartu fotoaparátu trochu odlišným způsobem. Každý fotoaparát také změní ECC data na paměťové kartě. Pokud použijete stejnou kartu v jiním fotoaparátu, aniž byste ji nejprve naformátovali, riskujete poškození souborového systému karty. Před použitím vždy stáhněte snímky z karty a naformátujte ji v druhém fotoaparátu nebo telefonu.

Delší doba skladování paměťové karty

Při delší době skladování dochází u některých paměťových buněk ke ztrátě dat v důsledku ztráty napěťového náboje. Stejně jako baterie po letech nečinnosti ztrácejí náboj, ztrácejí paměťové karty při nepoužívání napětí (jejich náboje představují datové bity). Přestože někteří výrobci paměťových karet udávají teoretickou životnost svých produktů 10 až 100 let, při skladování může být mnohem kratší. Výrobci nikdy netvrdí, že jejich karty do fotoaparátů lze používat k ukládání dat po delší dobu!