Záchrana a obnova dat z externího disku

Potřebujete zachránit nebo obnovit data z externího disku? MyBlueDay! je specialistou na data recovery. Nabízíme rychlé a spolehlivé služby pro obnovu dat z různých typů externích disků. Kontaktujte nás kdykoliv pro rychlé vyřešení vašeho problému.

Záchrana a obnova dat z externího disku

Rozdíl mezi interním diskem a externím pevným diskem

Na rozdíl od běžných interních pevných disků (HDD) nebo polovodičových (SSD) se externí pevné disky připojují k počítači prostřednictvím rozhraní USB nebo Thunderbolt.

Jejich přenosná povaha usnadňuje jejich používání a je vhodná pro přenášení dat mezi počítači, avšak také vytváří velké riziko ztráty dat v důsledku neustálého připojování a odpojování k různým zařízením a pádu nebo hrubého zacházení.  Externí disky často používají šifrování k ochraně dat, která jsou na nich uložena. V MyBlueDay však máme dispozici nástroje, které pomáhají obnovit data z i těchto speciálních disků.

Máte poškozený externí disk? Chcete vědět, jak jak poznat mechanické poškození disku?

Z jakých typů externích disků provádíme obnovu dat

Záchrana dat z externího disku probíhá u zařízení o formátu portable 2.5" (disk je připojen k počítači jedním kabelem, kterým probíhá datový přenos i napájení) a desktop 3.5" (disk je k počítači připojený USB kabelem, napájený je však přes vlastní zdroj ze sítě 230V) s rozhraním USB, FireWire, Thunderbolt. Nejčastěji provádíme obnovu dat z externích disků firem Western Digital, Seagate, Toshiba, Adata, Transcend, Lacie, Samsung a G-Technology. Avšak vzhledem k tomu, že v KAŽDÉM externím úložišti je použitý pevný disk tradičního výrobce, a to buď Seagate (pod Seagate dále spadají divize výroby HDD Samsung, Maxtor, Toshiba, disky Lacie vždy využívají  HDD Seagate) a Western Digital (pod křídla WD patří Hitachi, SanDisk a G-Drive), je v procesu obnovy dat na externím disku zcela bezpředmětné, kdo je jeho výrobce. Podstatný je typ a model použitého interního disku.

K poškození externího disku a ke ztrátě dat dochází nejčastěji z následujících důvodů

Environmentální
 • poškození pádem
 • zlomený USB port
 • přehřívaní
 • promáčknutí krytu
Uživatelské chyby

Je možné zachránit a obnovit data z vadného externího disku? V naprosté většině případů ano!

Každý přijatý nefunkční externí disk je podroben komplexní bezplatné diagnostice jejíž výstupem je nejen zhodnocení stavu a určení možnosti obnovy dat, ale i závazná cenová nabídka. Nikdy neúčtujeme žádné poplatky za záchranu dat, pokud se nám nepodaří úspěšně obnovit požadované soubory a zajistit jejich funkčnost. Naší specializací je obnova dat z externího disku libovolného výrobce se širokým spektrem logických a elektro / mechanických závad s velmi vysokou úspěšností obnovy dat.

Kolik stojí obnova dat z externího disku s různým typem poškození?

Popis závady Orientační cena
Poškozená externí elektronika disku podle typu PCB  od 2.000,-
Vadné sektory podle denzity a kapacity disku od 5.000,-
Poškození čtecí hlavy dle typu disku a konstrukce od 9.000,-
Zadřené ložisko podle typu disku (počet čtecích hlav + počet ploten) od 9.000,-
Kombinované závady disku obvykle vadné hlavy + poškozené povrchy (dle povahy závady a typu disku) od 13.000,-
Přesné a konečné ceny jsou stanoveny po provedené vstupní diagnostice zařízeni. Více na cena za obnovu dat

Potřebuji obnovit data z externího disku

Proč využít služeb MyBlueDay v případě, že potřebujete obnovit data z externího disku?

Existuje několik důvodů, proč jsme v MyBlueDay často schopni uspět tam, kde ostatní selhávají. Obnova dat z externího disku není zdaleka pouze exaktní věda. Tradiční postupy a logika oprav počítačů pomocí běžně dostupného software pro obnovu dat předpokládá funkční hardware. Při závadě pevného disku nejsou běžné počítačové systémy schopny s poškozeným nebo nekorektně pracujícím hardwarem spolehlivě pracovat. Proto počítačové obchody nebo pracovníci IT podpory, kteří se zabývají obnovou dat pouze pomocí softwarových nástrojů, nejsou schopni v komplikovanějších případech úspěšně obnovit data.

V MyBlueDay se řídíme následujícím čtyřfázovým plánem obnovy dat z externího disku:

fáze obnovy dat z externího HDD: hodnocení & diagnostika disku

Toto je pravděpodobně nejdůležitější a často nejméně oceňovaná část procesu záchrany dat na externím disku. Bohužel se až příliš často stává, že počítačoví technici, kteří nejsou dostatečně informováni či vzdělání v tomto specifickém oboru, stráví hodiny spouštěním libovolného softwaru na obnovu dat na externí disk, který je mechanicky poškozený. Toto úsilí je jednou z hlavních příčin toho, že se data stanou trvale neobnovitelnými. Faktem je, že bezpečná a spolehlivá diagnostika externího disku vyžaduje specializované vybavení (např. PC-3000) a techniky, kteří mají dostatek zkušeností s řešením takových stavů .

U externího disku, který cvaká, klepe, pípá, netočí se nebo má jiné zjevné atypické symptomy, by měla být první na řadě kontrola disku v čisté místnosti. V mnoha případech může totiž pouhé zapnutí harddisku způsobit trvalou ztrátu dat. Dokud nebude provedena kontrola v čistých prostorách, neměl by být disk vůbec připojen. Než tedy vůbec komukoliv svěříte váš poškozený externí disk, ujistěte se, že má k dispozici čistý prostor a vhodné diagnostické zařízení, například PC-3000.

fáze záchrany dat z usb disku: Oprava

Nejedná se o opravu externího disku, která by měla sloužit k opravě zařízení pro jeho budoucí provoz. Jde spíše o opravu vadného hardwaru do dočasného funkčního stavu, kdy je dostatečně stabilní pro bezpečné získání dat na něm uložených. Často se nás ptáte, proč musíme HDD "opravit", když chceme pouze získat zpět data. Jednoduchá odpověď zní, že neexistuje zařízení, které by bylo univerzální čtečkou ploten. Ačkoli mohou plotny disku vypadat podobně jako optická média, typu CD nebo DVD, jsou plotny harddisku ve skutečnosti mnohem složitější ve způsobu ukládání dat. Každá značka harddisku, model, sub-model, a dokonce i každý jednotlivý pevný disk zapisuje data zcela jedinečným způsobem. Proto je jedinou metodou obnovy dat z poškozeného externího disku jeho skutečná, i když dočasná oprava.

Tyto dočasné opravy směřující k bezpečné záchraně dat z externího disku zahrnují například následující procedury:

 • oprava / výměna desky plošných spojů PCB, externí elektroniky
 • výměna čtecích / zapisovacích hlav (vyžaduje čistou místnost)
 • operace odlepení zadřených ložisek HDD
 • opravy / úpravy firmwaru
 • přenos ploten na nový HDA

fáze obnovy externího disku: Extrakce dat

Přestože je nyní externí disk opravený, nelze jej jen tak připojit k počítači a zkopírovat data, jak byste možná očekávali. Ve většině případů jsou opravené pevné disky velmi nestabilní a nevyhnutelně opět selžou. K bezpečnému extrahování všech dat po opravě je tedy zapotřebí specializované vybavení. Toto vybavení vždy zahrnuje kombinaci hardwaru a softwaru, která řídí každou část procesu čtení dat. Obvykle se používají složité algoritmy, které se soustředí na čtení pouze nepoškozených částí povrchu ploten disku a teprve poté přejdou na poškozená místa. Tím je zajištěno, že většina dat bude ve většině případů získána dříve, než dojde k definitivnímu selhání hardwaru.

fáze záchrany dat z externího harddisku : Logická obnova

Po načtení dat z externího disku na úrovni sektorů je třeba opravit je do podoby, aby byla pro zákazníka použitelná. Při selhání pevného disku dochází běžně k poškození klíčových částí souborového systému. Toto poškození může způsobit, že soubory a složky zmizí, nebo, že operační systém nerozpozná celou jednotku.

V tomto okamžiku se pomocí softwaru pro obnovu dat v kombinaci s některými odbornými ručními opravami obnoví / opraví systém souborů. Často se to řeší spuštěním softwarové analýzy všech zbývajících struktur souborového systému a sestavením stromu souborů (adresářové struktury). Dále se provádí skenování tak, aby se našla data, která mohla být ztracena ze záznamů v tabulce souborů (např.MFT), jež nebylo možné přečíst z původního poškozeného disku. Jednotlivé soubory a struktura složek se poté zkopírují na náhradní cílovoé úložiště, které je vráceno zákazníkovi.

Pomocí tohoto čtyřfázového systému se nám podařilo obnovit desítky případů, kdy bylo uživatelům řečeno, že obnova z externího disku je nemožná.

Jak se obecně projevuje mechanicky poškozený externí disk?

Ke ztrátě dat na externím disku, která je způsobena mechanickou (hardwarovou) příčinou, dochází obvykle třemi odlišnými způsoby, které však vedou k identickému výsledku. Takový externí disk je v zásadě zničený a nelze jej opravit do bezvadného funkčního stavu. To co je však možné, pokusit se technickými prostředky vyčíst, obnovit data na externím disku uložená. 

 1. Plíživé, postupné selhávaní disku  -  disk se může chovat standardně, občas se však při práci s daty "kousne", zpomalí. Pomoci může odpojení a znovu zapojení. Zjistíte, že některé soubory / složky náhle nejdou otevřít, nebo zcela zmizí. Disku trvá delší dobu, než po připojení zobrazí data. V průběhu času lze vysledovat zhoršovaní stavu. Situace často dospěje do stavu, kdy již nelze přistoupit nejen k datům, ale ani k disku. 
 2. Rychlé selhání externího disku bez jasné příčiny - v tomto případě normálně fungující disk, náhle "zkolabuje".  Může se tak stát během práce, kdy externí disk náhle přestane reagovat, nebo ihned po připojení k USB. Poté může být disk zcela tichý, často se však začnou ozývat zvuky jako klepání, cvakání nebo pípání. V každém případě se nemůžete dostat k datům.
 3. Poškození externího disku uživatelskou chybou  -  zde je příčina jasná. Váš externí disk spadl nebo byl poškozený jinou formou otřesu. Pokud se nemůžete dostat k datům na disku a situaci předcházel i minimální otřes, VŽDY bude příčinou mechanické poškození externího disku. Stavy, kdy má externí disk ulomený USB port nebo došlo k poškození v důsledku záměny napajcího zdroje nejsou zcela typické a jejich řešení vždy vychází z konkrétního typu disku. Pokud není USB součástí disku jako takového, může, stav vyřešit prostá výměna externího boxu. 

Snadná identifikace hardwarového poškození externího disku může být v domácích nebo neprofesionálních podmínkách komplikována tím, že i takto poškozený USB disk může být určitým způsobem v počítači detekovaný. Po připojení disku k počítači se ozve známé "bimp" potvrzující připojení nového zařízení, může být dokonce zobrazena hláška o detekci velkokapacitního USB zařízení.  To vypadá dobře. Pokus o zobrazení dat nebo disku však končí chybou. Selhávají i libovolné programy na obnovu dat.

A proč to tak je? To co se po připojení fyzicky poškozeného externího disku dokáže připojit a vyvolává dojem funkčnosti je tzv. USB bridge. To je elektronická komponenta, která vytvoří z běžného interního SATA disku (takový se používá  např. v PC nebo notebooku)  právě disk externí. V podstatě se jedná zpravidla o konvertor SATA portu na USB.  

Opakujeme tedy, pokud  nefunkční externí disk vydává jakékoliv nestandardní zvuky, např. některý z níže uvedených, je zcela jisté, že je disk poškozený mechanicky. V případě, že nemáte zálohovaná data a to jsou pro vás důležitá je třeba jej okamžitě vypnout a kontaktovat profesionální společnost pro obnovu dat, aby nedošlo ke  zhoršování stavu k definitivní ztrátě dat.

Utržené hlavy harddisku. Toto cvakání a bzučení znamená poškození čtecí/zapisovací hlavy (hlav) pevného disku, která se snaží načítat data uložená na plotně (plotnách) disku.
Zadřený motor harddisku. Bzučivý nebo drnčivý zvuk vycházející ze pevného disku může znamenat zaseknutý nebo poškozený motor harddisku.
Odřené plotny pevného disku. Toto velmi nepříjemné "kvílení" obvykle signalizuje škrábance na plotnách disku, které brání čtecím/zapisovacím hlavám ve zpracování uložených dat.
Vadné hlavy pevného disku. Tento cvakavý zvuk se ozývá v případě, když se rameno aktuátoru nepřetržitě resetuje. Důvodem je poškození čtecích /zapisovacích hlav disku.
Klepání hlav disku. Tento cyklický "cvakavý zvuk" pevného disku zpravidla opět signalizuje problémy s pohybem čtecích hlav. Typicky v kombinaci s poškozeným povrchem datové plotny.