Poškozený povrch plotny pevného disku

Je možné obnovit data z pevného disku s fyzicky poškozenou datovou plotnou? Spadl vám někdy pevný disk ze stolu? Nebo jste ho snad omylem upustili? Takové scénáře mohou způsobit fyzické poškození datové plotny (FPDP) a v důsledku toho ztrátu dat. Fakt ovšem je, že vaše data mohou být obnovitelná i v případě, že váš pevný disk utrpěl i takto vážné mechanické poškození. V tomto článku se budeme zabývat některými technickými termíny používanými v souvislosti s fyzickým poškozením plotny harddisku a také různými fázemi ztráty dat a tím, zda jsou data stále (snad) obnovitelná. 

Poškozený povrch plotny pevného disku

Co je to fyzické poškození datové plotny harddisku?

K mechanickému poškození datové plotny dochází, když dojde k narušení magnetického povrchu plotny pevného disku. Nedochází k němu pouze u pevných disků, ale vlastně u všech úložných zařízení, která mají mechanické pohyblivé části. 

Co je příčinou mechanického poškození plotny disku?

K poškození plotny nejčastěji dochází, když se čtecí/zapisovací hlavy disku dostanou do kontaktu s rotujícími plotnami pevného disku. To může být důsledkem pádu / otřesu pevného disku za provozu nebo přehřátí a nadměrného používání. 

K poškození ploten disku může dojít také při znečištění vnitřní komory. Jakákoli látka, která pronikne do pouzdra pevného disku, může potenciálně způsobit "havárii", pokud se usadí mezi hlavami a plotnami.

Jak rozpoznat fyzické poškození pevného disku? 

Existují varovné příznaky, které vám pomohou identifikovat fyzické poškození. Mezi ně mohou patřit:

  • Počítač se nespustí nebo nepracuje správně - pomalé otevírání souborů; zobrazování chyb přístupu k datům nebo časté zamrzání systému.
  • Disk vydává cvakavý zvuk. Obvyklý vzorec je kliknutí / pauza / kliknutí / pauza / kliknutí, po kterém se disk zastaví a znovu se ozve zvuk jeho otáčení.
  • Jednotka je při zapnutí tichá (žádný cvrlikavý zvuk při roztočení, žádný pohyb/vibrace,), točí se absolutně neslyšně.

Je možné obnovit data při poškození povrchu plotny disku? 

Na tuto otázku se nás ptají zákazníci velmi často! Odpověď zní: "Záleží na značce disku a na závažnosti havárie." Nejlepší způsob, jak se na to podívat, je pokusit se pochopit různé typy havárií. V MyBlueDay rozdělujeme závažnost poškození datové plotny do tří hlavních kategorií:

Úroveň havárie 1 (FPDP1)

U závad charakterizovaných jako Úroveň havárie 1 (FPDP1) se zpravidla jedná o drobný výskyt vadných sektorů (bad blocks). Pokud se však tyto chyby nalézají např. v servisní oblasti disku, nebo je zasažen tzv. "nultý sektor" může dojít k tomu, že disk není schopný inicializace.

Úroveň havárie 2 (FPDP2)

Havárie FPDP2 je již poměrně komplikovaný stav. Během poškození disku dochází k masivnímu výskytu vadných sektorů a celých nečitelných tracků, zpravidla vlivem vadné čtecí / zapisovací hlavy disku. Není výjimečné, že jeden z povrchů plotny je zničený do té míry, že nelze přečíst. V těchto případech lze provést obnovu z nezasažených, nebo lépe čitelných  povrchů. I při takto rozsáhlém poškození je tedy možné vytvořit obraz / image vadného disku. Proces vytváření obrazu zahrnuje práci zkušených techniků, kteří "vytvoří obraz" disku sektor po sektoru, zrekonstruují strukturu souborového systému, obnoví vazby na data souborů a provedou extrakci dat na externí úložiště. Automaticky dochází k oddělení funkčních dat od poškozených.

  • Obnovení dat probíhá zpravidla s datovou ztrátou v závislosti na denzitě poškození

Úroveň havárie 3 (FPDP3)

Úroveň FPDP3 představuje definitivní konec, pokud jde o obnovu dat. Havárie úrovně FPDP3 znamená, že byl viditelně, reliéfně (z povrchu plotny byl odebrán materiál) poškrábán magnetický povrch ploten. V těchto případech není možné z technických a fyzikálních důvodů obnovit žádná data. 

Odřené plotny harddisku. Tento nepříjemný zvuk predikuje závažné poškození plotny pevného disku. V tomto případě byla plotna odřená fatálně. Disk nán byl dodán po několika hodinové snaze o obnovu pomocí software na obnovu dat

Co dělat dál?

Pokud máte podezření, že došlo k fyzickému poškození harddisku (interního nebo externího), okamžitě jej vypněte, abyste zabránili dalšímu progresivnímu poškození ploten, které by mohlo vést k nevratné ztrátě dat. Je si třeba uvědomit, že výměna poškozených hlav, zadřeného fluidního ložiska, oprava a přeprogramování elektroniky je s patřičným vybavením a dostatkem zkušeností dobře řešitelná procedura. Pokud však již na datové plotně z důvodu poškození původní data nejsou, nikdo je zpět "nedovyčaruje".

Nepokoušejte se o to doma!

Čím dál častěji mnoho lidí otevírá své pevné disky předtím, než nám je pošlou. Příčinou jsou např. dostupné DIY návody na obnovu dat na YouTube. Sami byste disk otevírat neměli; i sebemenší škrábanec nebo mastný otisk prstu na plotně může způsobit další problémy. Lidé si tak bohužel nevědomky ničí šanci na bezproblémovou obnovu svých dat !