Bezplatná diagnostika disku - posouzení stavu paměťového zařízení zdarma

Než spustíme záchranu vašich dat, nabídneme vám ideální postup a řešení včetně cenové nabídky. Vstupní diagnostika disku je podceňovaným, ale naprosto nezbytným úkonem. Již v této fázi je nutné využít pokročilých nástrojů, aby bylo možné stav zařízení zhodnotit relevantně a exaktně. Správné posouzení povahy poškození u konkrétního typu zařízení je totiž základem zvolení správné metody a postupu, který povede k maximálně úspěšné obnově ztracených dat. Diagnostiku provádíme standardně bezplatně.

Bezplatná diagnostika disku - posouzení stavu paměťového zařízení zdarma

Prvním krokem před vlastní obnovou dat je vždy posouzení možnosti záchrany dat vycházející z povahy závady, dále pak stavu média a jeho typu. Tuto vstupní proceduru nazýváme diagnostika.

Je zcela samozřejmé, že námi prováděná diagnostika je pro nosič dat nedestruktivní a neinvazivní, tj. harddisk, paměťová karta, flashdisk (ani jiné médium) není v žádném případě otevírán či jinak pozměňován na úrovni vlastního záznamového média. Proto si v případě, že pro vás po provedené diagnostice nebudou sdělená fakta a možnosti akceptovatelná odnesete paměťové zařízení v původním, nepozměněném stavu

Upozornění: Diagnostika pevných disků, které jsou po předchozí extrakci (tělo vlastního HDD bylo otevřeno, samozřejmě se netýká disků pouze vyjmutých z externího boxu bez zásahu do vlastního disku), nebo vykazují zřejmé znaky po snaze o neodbornou extrakci (stržené přelepy, poškozené torx atp.) je účtována dle platného ceníků částkou 500,-Kč. V těchto případech také nabízíme pouze režim standardní diagnostiky. Chcete vědět více: proč je pro nás otevřený HDD komplikací

Standardní DG 72H


Za standardní posouzení neboli diagnostiku libovolného nosiče dat není účtován žádný poplatek. Bezplatná diagnostika je vyhotovena v rozmezí od několika hodin do tři pracovních dnů v závislosti na množství přijatých prioritních zakázek.

Rychlá DG 24H


V naléhavějších případech s přihlédnutím k povaze závady jsme schopni provést tzv. "Rychlou diagnostiku" média do 24 hodin od doručení zařízení. Ceny jsou upraveny v platném ceníku za související služby.
Expresní DG 3H


Ve skutečně urgentních případech je možné po předchozí dohodě vyhotovit diagnostiku v expresním režimu. Zařízení k provedení expresní diagnostiky je nutné doručit nejpozději do 14.00.

Vytvořit on-line požadavek na provedení diagnostiky

Pokročilá diagnostika disku nebo jiného nosiče digitálních dat nám umožnuje zjistit a sdělit majiteli následující

Jaká je povaha závady paměti a co je příčinou poškození

Primárním cílem diagnostiky je zjištění aktuálního stavu zařízení obzvláště v případech, které jsou symptomaticky neprůkazné nebo nejednoznačné. Od povahy závady a typu zařízení se odvíjí vše ostatní.  Více: jak poznat mechanické poškození disku

Jaká je šance na obnovu dat

Šance na úspěšnou obnovu dat je stanovena na základě zjištěné povahy závady, případně příčiny ztráty dat, na typu paměťového zařízení a též praktických zkušeností s řešením daného problému.  Více: jaká je šance na úspěšnou obnovu dat

Jaká bude cena za úspěšnou obnovu dat

Cena za obnovení dat, kterou určíme jako konečnou v případě úspěšné obnovy dat z pohledu zákazníka je stanovena dle povahy závady, typu a konstrukčního řešení paměťového zařízení a podle zvoleného režimu práce na záchraně dat.

V jakém režimu práce můžeme zakázku zpracovat

Na základě vyhotovené diagnostiky paměťového zařízení nabídneme vhodné režimy zpracování zakázky. V zásadě se jedná o zvolení časové priority, od velmi urgentních případů, po situace, kdy není prioritou obnovy čas, ale spíše efektivita nákladů, tedy cena. Pokud to stav paměti umožní, můžeme nabídnout průměrnou slevu 15% za řešení zakázky v delším časovém horizontu. Ten bývá obvykle čtyři až šest týdnů od potvrzení zakázky. Zjednodušeně se jedná o slevu za čas. Více: režimy práce na obnově dat z pohledu časové priority

Na základě námi sdělených faktů se můžete zcela libovolně rozhodnout o dalším postupu. V případě, že pro vás budou sdělená fakta akceptovatelná, začnou na základě vašeho pokynu práce na obnově dat (více se dozvíte na: jak probíhá obnova dat krok za krokem). V opačném případě Vám bude datový nosič po provedené standardní diagnostice bez poplatku předán zpět v původním stavu .