Kolik stojí obnova dat - ceny za úspěšnou záchranu dat

Obnova dat je velice specifická a často technologicky náročná činnost, kdy je třeba ke každému řešenému případu přistupovat přísně individuálně s důrazným přihlédnutím ke stavu, typu a modelu nosiče. Proto není možné provést nacenění obnovy dat bez fyzického posouzení zařízení.

Kolik stojí obnova dat - ceny za úspěšnou záchranu dat
Obnova dat je zpoplatněna v případě úspěchu z pohledu zákazníka
Následující přehled popisuje typické nekombinované závady. Ceny za záchranu dat zahrnují proces diagnostiky, vlastní obnovu dat, zazálohování dat na zvolené médium a udržování záložní kopie po dohodnutou dobu. Ceny jsou splatné pouze v případě úspěšné obnovy dat z pohledu zákazníka. V případě neúspěchu není zakázka žádným způsobem zpoplatněna.

Diagnostika poškozeného paměťového zařízení

Bezplatná diagnostika disku (nebo jakéhokoliv jiného média) je vyhotovena nejpozději do tří pracovních dnů, zpravidla však v den doručení. Tato varianta diagnostické práce je ZDARMA (platí pro veškeré typy nosičů dat). K dispozici je i přednostní "Expresní diagnostika" vyhotovená do cca 3 hodin od doručení nosiče dat (dle typu závady a kapacity nosiče) a tzv. "Zaručená diagnostika" jejíž výsledek obdrží zákazník nejpozději do 24 hodin od doručení. U pevných disků, které jsou po fyzické extrakci (HDD byl již otevřený, nebo tělo disku není v původním stavu) účtujeme za provedení diagnostiky 500,- Kč. Zároveň v těchto případech nabízíme pouze standardní diagnostiku.

» Bezplatná diagnostika paměti 0,- Kč do 3 dnů


Softwarová (logická) ztráta dat

Služba obsahuje záchranu dat z média, které není hardwarově poškozené, ale na kterém došlo např. k naformátovaní, nebo na něm byla smazaná data. Dále z nosičů, u nichž byl poškozený souborový systém, případně proběhlo částečné přepsání dat (přeinstalace systému, nafocení nových snímků na zformátovanou kartu atp.). Konečná cena odráží typ použitého souborového systému, typ poškozeného média, typ dat určených k obnově, kapacitu nosiče atp. Upozornění: maximální cena je platná pro souborové systémy FAT / exFAT / NTFS, tj. pro veškeré nosiče standardně použitelné pod Windowstm.

Případové studie: Poškozený souborový systém USB pamětí, nebo paměťových karet jakéhokoliv typu u nejnižších kapacit od 650,-Kč do 2800,-Kč. Softwarové (logické) poškození u pevného disku dle kapacity od 2800,-Kč do 4500,-Kč.

» Nejnižší cena 650,- Kč, maximální cena 5500,- Kč

Záchrana dat z elektronicky poškozeného paměti

V tomto případě probíhá záchrana dat z nosiče, u kterého došlo k poškození elektronické části. Běžně poškozená elektronika harddisku, nebo vadný řadič či paměťový blok na paměťové kartě nebo usb flash disku. Typickým případem je poškození média po přepětí ze sítě (výpadek proudu, bouřka atp.), z usb portu nebo při poškození zdroje počítače.

Případové studie: Poškozená externí nesystémová elektronika pevného disku podle typu od 3500,-Kč do 4500,-Kč. Poškozená externí systémová elektronika (např. eeprom obsahující firmware pevného disku) dle typu od 4500,-Kč do 6500,-Kč. Poškození interní elektroniky harddisku (předzesilovač čtecích hlav disku ap.) dle typu od 8.000,-Kč do 12.000,-Kč. Elektronicky poškozené (vadný řadič) paměťové karty a flash disky, podle počtu paměťových modulů, jejich zpracování (SMA, BGA, CoB) a kapacity od 6000,-. Obnova dat z monolitických čipů je vždy naceněna individuálně.

» Nejnižší cena 2500,- Kč, maximální cena 12.000,- Kč

Mechanické poškození paměti

Do této kategorie patří veškerá mechanická poškození od poškození datového konektoru či konektoru napaječe, přes zadřené ložisko disku a utržené hlavy hdd, až po poškození plotny harddisku. Mezi tento typ závad se řadí i poškození servisní oblasti pevného disku.

Případové studie: Při mechanickém poškození disku záleží na jeho typu a modelu. Odlišné ceny jsou aplikovány na pevné disky s jednou plotnou oproti diskům s několika plotnami. Záleží na celkovém řešení disku a samo sebou na povaze vlastní závady. Platí, že u většiny těchto závad je nutné HDD otevírat. Průměrné ceny se u standardních disků s nekombinovanou závadou interní mechaniky pohybují v rozmezí 5000,- až 10.000,- Kč. Při poškození povrchu ploten harddisku se cena odvíjí od kapacity disku, denzity poškození a typu rozhraní pohybuje se od 4000,-Kč do 9000,-Kč

» Nejnižší cena 4000,- Kč, maximální cena 10.000,- Kč

Kombinované HW poškození nosiče dat

Do této kategorie řadíme závady kombinovaného charakteru. Typicky kombinace závad externí elektroniky, interní mechaniky (čtecí / zapisovací hlavy disku), poškození povrchů ploten společně s aditivním rozpadem souborového systému. Jedná se o typické stavy po pádu nebo otřesu pevného disku.

Případové studie: Velmi typické stavy po fyzickém pádu (těžkém otřesu) pevného disku. Masivní výskyt vadných sektorů + poškozený souborový systém od 5.000,- do 12.000,-. Poškozené fluidní ložisko disku, čtecí / zapisovací hlavy disku na plotně, defekty povrchů od 10.000,- do 16.000,-. Poškozené čtecí / zapisovací hlavy disku a poškozený povrch datové plotny od 12.000,- do 19.000,-.

» Nejnižší cena cca 9000,- Kč, maximální cena 19.000,- Kč

Nejrychlejší možnost jak posoudit závažnost průšvihu pro laiky: Poškozený externí disk (nebo jakýkoliv jiný mechanický disk HDD) vydává jakékoliv nestandardní zvuky = VŽDY počítejte se závažnějším stavem

Jistota maximální ceny u kombinovaného  poškození

Maximální cena, které může dosáhnout obnova dat v nejkomplikovanějších případech typicky s kombinovaným mechanickým, elektronickým a softwarovým poškozením je pevně stanovena. Tento cenový strop je platný u:

  • běžných 2.5" i 3.5" (P)ATA/SATA/USB-only interních a externích pevných disků . A jaké pevné disky aktuálně považujeme za technicky standardní? Desktopové 3.5" disky do kapacity 2TB a interní konstrukcí maximálně 2 x plotna + maximálně 4 x čtecí / zapisovací hlava. U 2.5" přenosných disků je to pak kapacita 1TB a konstrukcí maximálně 2 x plotna + maximálně 4 x čtecí / zapisovací hlava
  • pevných disků, které jsou v původním stavu, tj. nebyl u nich proveden jakýkoliv invazivní zásah (otevření disku, výměna elektroniky, dodání bez labelu, poškození šroubů ap.)
  • souborových systémů Windows platformy FAT / FAT32 /exFAT / NTFS 
  • ostatních souborových systémů, pokud obnova dat nezahrnuje manipulaci s takovým systémem

Případové studie: Typickým případem je poškození externí i interní elektronické části harddisku, nebo poškození čtecích hlav s dodatečným poškozením plotny a poškozeným systémem souborů. U disků s vyšší kapacitou nebo konstrukčně komplikovaných by součtová cena za obnovu dat naše maximum hravě překročila. Ale nepřekročí.

» maximální (konečná) cena u kombinované závady a standardního zařízení 19.000,- Kč

Ceny za dodatkové služby

Popis služby Cena za službu
Svoz zásilky do 2kg z adresy zákazníka 0,- Kč
Odeslání zásilky na adresu zákazníka do 2kg byla-li zakázka doručena vlastními prostředky zákazníka (přepravou, osobně) 150,- Kč
Odeslání zásilky na adresu zákazníka do 2kg v případě realizace zakázky byla-li zakázka doručena svozem 150,- Kč
Odeslání zásilky na adresu zákazníka doručené svozem bez realizace zakázky 300,- Kč
Ceny za vnitrostátní přepravu jsou stanoveny na základě platného ceníku přepravce DPD.

Ceny za úspěšnou obnovu z paměťové karty SD (SDHC, SDXC), microSD (microSDHC, microSDXC), CompactFlash CF, CFast, CFExpress a XQD*

Smazané fotky a videa, naformátovaná karta bez zápisu

Obnova smazných fotek na kartě. A o jaké typické případy se jedná? Omylem jste naformátovali kartu na vašem digitálním foťáku nebo kameře, případně jste kartu zformátovali např. ve čtečce karet připojené k PC /Mac. Specifickým případem je formát provedený v mobilním telefonu. Na kartu jste již nefotili, netočili video ani neukládali žádné jiné soubory.
Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-2
700
4
800
8
1000
16
1300
32
1500
64
2000
128
2500
256 a více
individuálně
* obnova dat po naformátovaní karty v digitálních kamerách Sony a Canon s rokem výroby po 2021, nebo starší s verzí firmware po 2021 nemusí obnovu po formátu umožnit.

Smazané fotky a videa nebo naformátovaná karta s následným zápisem nových dat

Omylem jste naformátovali paměťovou kartu, nebo jste smazali fotky, videa či jiná data a následně jste na kartu ukládali další obsah, tj. fotili, natáčeli video atp. V tomto případě může v závislosti na velikosti karty, množství původních dat a množství nově uložených dat dojít k určité datové ztrátě.
Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-2
900
4
1200
8
1500
16
2000
32
2300
64
2600
128
3200
256 a více
individuálně

Poškozený systém souborů na kartě, ztráta dat bez jasné příčiny

Poškozený systém souborů na paměťové kartě. Projevy tohoto poškození mohou být atypické, ale mezi nejčastější patří situace, kdy nelze soubory na kartě správně zobrazit, jsou vidět např. pouze některé fotky či videa, data vidět jsou, ale nelze je otevřít nebo spustit. Častým jevem je také tzv. "rozsypaný čaj na kartě", místo správných názvů souborů a složek. V některých případech se může po vložení karty objevit hláška, že je třeba kartu před použitím naformátovat.
Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-2
900
4
1200
8
1500
16
2000
32
2300
64
2600
128
3200
256 a více
individuálně

Elektro-mechanicky poškozená paměťová karta (hardwarově)

Fyzicky, mechanicky poškozená paměťová karta. Taková paměťová karta je zjevně mechanicky vadná, ohnutá, prohnutá, nalomená, naštípnutá. Takto poškozená paměťová karta zpravidla není detekována, není nijak zobrazena. Často ji není možné bezpečně vložit do paměťového slotu. Elektronicky poškozená paměťová karta se může projevovat více symptomy. Není vůbec detekována, není zobrazena v žádném zařízení. Karta zobrazuje nesprávnou kapacitu, obvykle v řádu jendotek MB nebo nízkých GB. Načítání paměťové karty trvá dlouho a po načtení se odpojí. Obslužné zařízení vyžaduje naformátování karty, který nelze provést. Pokus o naformátovaní skončí chybou. Vadné sektory, poškozené PCB, vadný řadič karty.
Typ závady - konfigurace
Cena (Kč)
Vadné sektory - podle denzity poškození a kapacity karty (nad 64GB individuálně)
od 2500 do 4000
Vadný řadič - dle typu a počtů paměťových bloků (1-4x) SMD
od 3500 do 10000
Vadný řadič - monolitické paměťové bloky + CoB
od 10000 do 15000
* Pokud je mechanicky poškozená karta formátu microSD, microSDHC, microSDXC (karta vykazuje JAKÝKOLIV vizuální defekt) pak je stav technicky neřešitelný

USB flash disky

Smazané soubory, naformátovaný flash disk bez zápisu

Obnova smazaných dat na flash disku - typické případy: Omylem jste smazali soubory na flash disku, případně jste flash disk omylem naformátovali. Na flash disk jste již neukládali žádné jiné soubory.
Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-2
800
4
1000
8
1300
16
1600
32
1900
64
2300
128
3100

Smazané soubory, naformátovaný flash disk se zápisem

Obnova smazaných dat na flashdisku s novým následným zápisem na flashdisk (uložení nových dat) - typické případy: Omylem jste stiskli tlačítko "Naformátovat" na vašem počítači, případně jste flashdisk zformátovali pomocí libovolné utility. Na flashdisk jste poté dále ukládali další libovolné soubory.
Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-2
900
4
1200
8
1500
16
1800
32
2100
64
2700
128
3600


Poškozený systém souborů na flash, ztráta dat bez zjevného důvodu

Poškozený systém souborů na flashdisku - typické případy: Soubory které na flash jsou náhle nelze zobrazit. Flashdisk jste neformátovali, soubory jste nesmazali. Flashdisk se náhle tváří jako prázdný. Flashdisk se chová nenaformátovaný a je vyžadováno jeho naformátovaní. Případně zobrazená data jsou nesmyslného charakteru (tzv. rozsypaný čaj, nesprávné velikosti). Flashdisk není hardwarově poškozený.
Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-2
900
4
1200
8
1500
16
1800
32
2100
64
2800
128
3900


Elektro-mechanicky poškozený flash disk

Vadné sektory, poškozené PCB, vadný řadič paměti. Flash disk je zjevně mechanicky poškozený (nalomený, naštípnutý, ulomený USB konektor atp.), flash disk zobrazuje nesprávnou kapacitu, načítání flash disku trvá dlouho a po načtení se odpojí, paměť není detekována v systému, obslužné zařízení vyžaduje naformátovat flash disk, což nelze provést.
Typ závady - konfigurace
Cena (Kč)
Vadné sektory - podle denzity poškození a kapacity karty (nad 64GB individuálně)
od 2000 do 5000
Vadný řadič - dle typu a počtů paměťových bloků (1-4x)
od 3500 do 9000
Vadný řadič - monolitické paměťové bloky CoB
od 10000 do 15000


Interní harddisky (HDD)


Naformátovaný harddisk bez následného zápisu na disk

Omylem naformátovaný harddisk PC, notebooku, vyjmutý ze externího boxu disponující rozhraním PATA/SATA. Na zformátovaný disk nebyla uložená ŽÁDNÁ nová data, tj. nebyla provedena ani instalace Windows či jiného systému. Harddisk nesmí být hardwarově poškozený, nesmí obsahovat vadné sektory a nesmí být šifrovaný.
Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-500
2800
640-1000
3000
1500-2000
3300
2500-a více
individuálně

Poškozený systém souborů na disku

Operační systém vyžaduje naformátovaní disku, ačkoli obsahuje data. Disk nelze otevřít, je zobrazena chyba typu "poškozený svazek" atp. Ztráta dat, všech nebo některých bez zjevného důvodu. Názvy souborů a složek jsou nesmyslné. Harddisk nesmí být hardwarově poškozený.
Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-500
3100
640-1000
3900
1500-2000
4300
2500-a více
individuálně

Smazaná data na disku

Na disku byla smazána data a následně bylo na harddisk opět zapisováno. Na naformátovaný disk byl uskutečněn nový zápis, např. kopírování nových souborů, instalace oparačního systému. Na disk byla spuštěna utilita chkdsk, následně nejsou data dostupná. Harddisk nesmí být hardwarově poškozený.
Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-500
3500
640-1000
4200
1500-2000
4500
2500-a více
individuálně

Elektricky poškozený harddisk

V tomto případě probíhá záchrana dat z disku u kterého došlo k poškození libovolné elektronické části. Velmi často po přepěťové stavy (přepětí ze sítě, po poškození zdroje či jiné komponenty).
Typ poškození elektronické části disku
Cena (Kč)
Externí nesystémová elektronika disku dle typu
od 2500 do 3500
Externí systémová elektronika (např. eeprom + firmware hdd) dle typu
od 4500 do 6500
Interní elektronika harddisku (předzesilovač hlav disku ap.)
od 6000 do 9000

Hardwarové (mechanické) poškození povrchů ploten disku

Mechanické poškození povrchu datových ploten disku, fyzické vadné sektory (bad blocks). Chování disku je v těchto případech značně individuální. Disk se může chovat poměrně standardně, pouze některé soubory jsou poškozené. Data nelze zkopírovat. Data na disku průběžně mizí. Disk se chová jako nenaformátovaný. Disk není detekován. Občasné klepání disku. Disk se odpojuje a připojuje.
Typ závady - konfigurace
Cena (Kč)
Dle kapacity, denzity poškození, rozhraní disku a použitého souborového systému
od 4000 do 9000

Hardwarové poškození interní části disku

Mezi typické interní (vnitřní) hardwarové poškození pevného disku patří zadřené ložisko disku, utržená hlava disku nebo jinak fyzicky poškozené r/w hlavy.
Typ závady - konfigurace
Cena (Kč)
Dle typu disku, modelové řady a jeho zpracování (počet ploten, r/w hlav, řešení IC, servisní oblasti atd.)
od 6000 do 9000Externí disky USB / Thunderbolt

Naformátovaný externí disk bez následného zápisu

Omylem naformátovaný externí disk používající nativní USB rozhraní. Na zformátovaný disk nebyla uložená ŽÁDNÁ nová data. Disk nesmí být hardwarově poškozený, nesmí obsahovat vadné sektory, nesmí být šifrovaný.
Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-500
2800
640-1000
3000
1500-2000
3300
3000-a více
individuálně

Poškozený systém souborů na externím disku

Operační systém k kterému je takový externí disk připojený vyžaduje naformátovaní disku, ačkoli obsahuje data. Disk nelze otevřít, je zobrazena chyba typu "poškozený svazek" atp.. Ztráta dat, všech nebo některých bez zjevného důvodu. Názvy souborů a složek jsou nesmyslné. Externí disk nesmí být hardwarově poškozený a šifrovaný.
Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-500
3100
640-1000
3900
1500-2000
4500
3000-a více
individuálně

Smazaná data na externím disku

Na disku byla smazána data a následně bylo na externí disk opět zapisováno. Na naformátovaný disk byl uskutečněn nový zápis, např. kopírování nových souborů, instalace operačního systému. Na disk byla spuštěna utilita chkdsk, následně nejsou data dostupná. Harddisk nesmí být hardwarově poškozený.
Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-500
4000
640-1000
4500
1500-2000
4900
3000-a více
individuálně

Elektricky poškozený externí disk

V tomto případě probíhá záchrana dat z disku u kterého došlo k poškození libovolné elektronické části. Velmi často po přepěťové stavy (přepětí ze sítě, po poškození zdroje či jiné komponenty).
Typ poškození elektronické části disku
Cena (Kč)
Externí nesystémová elektronika disku dle typu
od 2500 do 3500
Externí systémová elektronika (např. eeprom + firmware hdd) dle typu
od 4500 do 6500
Interní elektronika harddisku (předzesilovač hlav disku ap.)
od 6000 do 9000

Hardwarové (mechanické) poškození povrchů ploten disku

Mechanické poškození povrchu datových ploten externího usb disku, fyzické vadné sektory (bad blocks). Chování disku je v těchto případech značně individuální, obvykle silně nestabilní. Disk se také může chovat poměrně standardně, pouze některé soubory nebo složky jsou poškozené. Data nelze zkopírovat, případně je kopírování extrémně pomalé. Data na disku průběžně mizí. Disk se chová jako nenaformátovaný. Disk nemusí být detekován systémem. Občasné klepání disku. Disk se odpojuje a připojuje.
Typ závady - konfigurace
Cena (Kč)
Dle kapacity, denzity poškození, rozhraní disku a použitého souborového systému
od 4000 do 9000

Hardwarové poškození interní části externího disku

Mezi typické interní (vnitřní) hardwarové poškození pevného disku patří zadřené ložisko disku, utržená hlava disku nebo jinak fyzicky poškozené r/w hlavy.
Typ závady - konfigurace
Cena (Kč)
Dle typu disku, modelové řady a jeho zpracování (počet ploten, r/w hlav, řešení IC, servisní oblasti atd.)
od 6000 do 9000

SSD úložiště interní nebo externí

Naformátovaný SSD bez následného zápisu na disk

Omylem naformátovaný SSD, z PC nebo notebooku, vyjmutý ze externího boxu, disponující rozhraním USB, SATA, mSATA, M.2. Na zformátovaný disk nebyla uložená ŽÁDNÁ nová data, tj. nebyla provedena ani instalace Windows. SSD nesmí být hardwarově poškozený, nesmí obsahovat vadné sektory, a nesmí být uživatelsky šifrovaný.
Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-500
2800
640-1000
3000
1500-2000
3300
2500-a více
individuálně

Poškozený systém souborů na SSD disku

Operační systém k kterému je takový externí disk připojený vyžaduje naformátovaní disku, ačkoli obsahuje data. Disk nelze otevřít, je zobrazena chyba typu "poškozený svazek" atp.. Ztráta dat, všech nebo některých bez zjevného důvodu. Názvy souborů a složek jsou nesmyslné. SSD disk nesmí být hardwarově poškozený a šifrovaný.
Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-500
3100
640-1000
3900
1500-2000
4300
od 3000
individuálně

Hardwarově poškozený SSD disk

Vadné sektory, poškozené PCB, vadný řadič SSD disku. Mezi typické symptomy např. patří: disk zobrazuje nesprávnou kapacitu, načítání SSD disku trvá dlouho a po načtení se odpojí, paměť není detekována v systému, obslužné zařízení vyžaduje naformátovat SSD disk, což se nezdaří. SSD je bez detekce v BIOS.
Typ závady - konfigurace
Cena (Kč)
Vadné sektory - podle denzity poškození a kapacity SSD (nad 2TB individuálně)
od 4000 do 8000
Vadný řadič SSD - dle typu a modelu disku
od 13.000


Síťová úložiště NAS + RAID disková pole


Obnova dat z NAS úložiště

Náhle nedostupná úložiště v rámci sítě, nekonzistence systému souborů nebo RAID konfigurace pole, rozpadlé svazky, hardwarově poškozené disky v NAS nebo RAID poli.
Typ závady - konfigurace
Cena (Kč)
Dle typu NAS, konfigurace RAID a povahy závady
individuálně viz diagnostika RAID / NAS