FAQ - často kladené otázky týkající se obnovy dat

Pravda je, že vše co potřebujete vědět o ukládání dat a jejich obnově  se dá napsat zjednodušeně, ale o to možná pochopitelněji na jedné straně. Pokud tedy nemáte potřebu zabředat do technických podrobností protože nechcete, nerozumíte, nezajímá vás to, na tomto místě naleznete extrakt toho nejpodstatnějšího

Vyhnout se poškození jakéhokoliv nosiče dat, i sebedražšího, je z podstaty věci nemožné. Harddisky (pevné disk, HDD) jsou elektro-mechanické stoje, které jsou, jako každý jiný stroj (mixér, pračka...), náchylné k poškození buď vlastním provozem, kdy disk selže např. z důvodu výrobní vady, únavy materiálu, nebo zásahem zvenčí, tj. nešetrným zacházením (disk spadl na zem), případně vznikem libovolné nestandardní situace při provozu disku např. přepětím při výpadku proudu, při bouřce atp.

Čipové FLASH nosiče, které využívají k ukládání dat flash NAND paměti, mezi něž patří typicky SSD disk, paměťová karta nebo USB flash disk, jsou poměrně citlivé i na drobné přepěťové stavy často vzniklé při manipulaci, případně na degradaci elektronických komponent. Taktéž mechanická odolnost není mnohdy zcela ideální (týká se především microSD a SD kartet do fotoaparátů a telefonů). Z toho plyne, že nelze v žádném případě spoléhat na to, že se koupí drahého harddisku (HDD), kvalitního SSD od prověřeného výrobce, značkové karty nebo USB flash disku zbavíte nezbytnosti, ba přímo nutnosti data na takové paměti uložená důsledně zálohovat. Pokud to dělat nebudete, dříve nebo později o data přijdete.
Zálohování dat je jediným účinným způsobem, jak předejít a zabránit ztrátě dat. Je zarážející, jak často se setkáváme s případy, kdy je za zálohování považován prostý PŘESUN důležitých osobních nebo pracovních dat na tzv. zálohovací disk. A to často především proto, aby se uvolnilo místo na primárním úložišti, např. v notebooku. Příčinou může být označování typicky externích USB disků (HDD, nebo SSD)  za tzv. "zálohovací", což může běžné uživatele svádět k předpokladu, že jakákoliv na takovém externím disku uložená data jsou v naprostém bezpečí. Jedná se o neopodstatněnou důvěru v techniku.

Stejně tak se může vymstít vypálení dat na nosiče DVD (včetně vícevrstvých) či  Blu-ray (BD) s následným odstraněním originálních dat. Důležité je si uvědomit jedno. Je třeba předpokládat, že se každý nosič dat může poškodit. Buď prostým selháním zařízení (tak jako se poškodí jakákoliv jiná elektronika, nebo stroj, může se poškodit i pevný disk (HDD), SSD disk, flash paměť nebo paměťová karta), nebo si nosič dat poškodíte sami nevhodným zacházením nebo nešťastnou náhodou. Proto je nezbytné, a to je princip zálohování, ukládat důležitá data na minimálně dvou odlišných paměťových nosičích, fyzicky a prostorově oddělených (princip geografické redundance). Tzn. mít živá pracovní data na PC nebo notebooku a jednou za čas (podle změn či úprav) provést ZKOPÍROVÁNÍ, NE PŘESUN těchto dat na fyzicky jiný nosič, např. právě na externí disk, nebo cloudové úložiště. Tento nejjednodušší způsob zálohování dat je vhodný v principu spíše pro menší objemy dat v SOHO (domácnosti, malé firmy) segmentu. Pro firemní zálohovaní samozřejmě existují mnohem sofistikovanější metody ukládaní dat na lokální sítově servery, redundantní NAS úložiště, nebo RAID disková pole. Ale i tyto případy vyžadují zcela nezbytné duplicitní vytváření záloh na externí úložiště. Základem každého zálohování je tedy duplicita. Pak jde již jen o to, jak komplikované bude zálohy nejen vytvářet, ale i z nich provádět případnou obnovu.
Nejprve zjistěte, jak staré máte zálohy, a pokud nebudou aktuální, ihned proveďte zálohu dat! Jakékoliv odlišné chování nosiče dat od svých běžných projevů nelze brát na lehkou váhu. A i komplikované závady se mohou začít projevovat takto plíživě. Takových netypických projevů může být poměrně hodně, ale mělo by platit jedno: je-li to možné, proveďte zálohu svých dat, přičemž začněte od nejdůležitějších. Pokud se to povede, máte v zásadě vyhráno a můžete řešit nosič dat jako takový, tj. pokusit se ho naformátovat, v případě pochybností a ztráty důvěry v zařízení se ho můžete pokusit reklamovat. Platí, že jakákoliv paměť musí být v naprosto v "100%ním" stavu a nevykazovat abnormality. V opačném případě se stává nespolehlivou a její používání je krajně rizikové. Je však velmi důležité vědět, že situace, kdy harddisk vydává jakékoliv netypické zvuky, a to i občasné, má se tendenci z ničeho nic odpojovat nebo vypínat, což znemožňuje normální práci se soubory, některá data nejsou vidět, nebo se nedají otevřít či zkopírovat, tak tyto a další neběžné projevy poukazují na závažnější problém, zpravidla mechanický. V tomto případě zvažte, jak důležitá jsou data na disku. Vystavujete se totiž nemalému riziku, že při zvýšeném vytížení nosiče dat (k němuž při kopírování samo sebou dochází) dojde k jeho definitivnímu selhání. Což je samozřejmě nežádoucí. Chcete-li mít jistotu, jak v daném případě postupovat co nejbezpečněji tak, aby nedocházelo průběžnému zhoršování stavu disku, kdykoliv nás bez obav kontaktujete 722 150 150 .
To, že se porouchá disk, který je zcela, nebo téměř nový, nebo takový  disk nefunguje ihned po nákupu (z medicínského "Dead on arrival" - DOA) je bohužel poměrně běžné a mnoho uživatelů má s takovou situací nedobré zkušenosti. Moderní pevné disky HDD jsou komplikovaná elektro-mechanická zařízení, a jako taková se mohou z principu věci porouchat. To, zda-li může být zvýšená poruchovost u některých modelů (nebereme v potaz závady zaviněné uživatelsky) důsledkem technologických chyb, špatných výstupních kontrol nebo je důsledkem tlaku na nízkou cenu, tedy odpovědi na tyto otázky by byly spíše spekulativní. A pokud se Vám již jakýkoliv harddisk (platí ovšem pro jakýkoliv typ paměti) poškodí, máte na výběr z následujícího:
  • Na nosiči nemáte nic podstatného, pak nosič dat reklamujete a dostanete nový, případně ho bezpečně zlikvidujete.
  • Na nosiči máte data, o která nechcete přijít. Pokud ho budete reklamovat, běžně obdržíte nosič nový, ale starý odevzdáte, což znamená definitivní ztrátu dat (velmi záleží na prodejci a osobní domluvě). Variantou tedy je, pokud jsou na nosiči důležitá data, nechat disk podrobit diagnostice (posouzení stavu disku) odborné firmě na obnovu dat. Během tohoto posuzování o záruku nepřicházíte.
Častý dotaz, na který se neodpovídá snadno. Samozřejmě záleží na příčině ztráty dat, ovšem především na tom, jaký máte ke svým ztraceným datům vztah. Je to obdobné jako se zdravím, které máte také pouze jedno. Nezlobte se prosím za dětský příklad. S banálním nachlazením si někdo dokáže poradit sám, nebo požádá o radu bližšího člověka, jiný již navštíví pro jistotu lékaře. Při silné bolesti v krku je to již komplikovanější a může být těžší určit, jedná-li se o chřipku, angínu nebo počínající meningokokovou infekci. Zde již záleží na tom, jak má kdo pevné zdraví, nakolik zná své tělo a příznaky nemocí, ale především na tom, jak je zodpovědný a nakolik si svého zdraví váží. Ano, je to šalamounské. Ale vzhledem k tomu, že nabízíme profesionální služby v oboru záchrana a obnova dat, kdy je naší prioritou maximálně zodpovědný přístup k řešení problémů souvisejících se ztrátou dat, tak aby byla zajištěna maximální možná prognóza úspěchu, nemůžeme s klidným svědomím doporučovat, mnohdy alternativní, nestandardní postupy. Tedy, chcete-li jistotu ideálních a prověřených postupů, které přinášejí výsledky, volte odborníky. Domníváte-li se, že jste ochotni zariskovat a data nejsou absolutní prioritou, řešte obnovu dat svépomocí.  Výše uvedené řádky ovšem platí pouze v případě, že není nosič elektro/mechanicky poškozený. Pokud je důvodem nedostupnosti dat jakékoliv elektromechanické poškození, vždy svěřte obnovu dat odborníkům. Pozor ovšem! Pokud máte o problematice obnovy dat alespoň základní povědomí, je samosebou v některých případech zcela schůdné, vyřešit si ztrátu dat bez pomoci odborníků. Software na obnovu dat vám pomůže obnovit smazaná data, nebo soubory z naformátované paměti.  Na toto téma si přečtete mnohem více v článku, mohu si obnovit data svépomocí?
Chcete-li řešit záchranu svých dat v MyBlueDay, postižené médium již rozhodně netrapte dalším provozem, nepoužívejte ho. V mnoha případech může následný provoz média situaci pouze zhoršovat a komplikovat vyhlídky na úspěšnou obnovu dat. Paměťová zařízení na kterých došlo ke ztrátě dat je možné doručit na naše pracoviště ve většině případů samostatná. Tedy např. pouze harddisk a ne již vlastní notebook, nebo PC. Pokud máte problém s vyjmutím disku např. z notebooku, můžete nám jej ovšem bez problému doručit v kompletním stavu  a my se o vyjmutí postaráme. V rámci bezplatné diagnostiky posoudíme, je-li možné vyjmutí použitého HDD/SSD bez ztráty záruky na notebook. To je v naprosté většině případů možné zcela bez problému. V případě, že ke ztrátě dat došlo na NAS serveru, je možné, doručit jak kompletní zařízení, tedy vlastní NAS + pevné disky, nebo pouze vlastní disky. U větších NAS nebo RAID serverů je doručení pouze disků logisticky jednodušší a bezpečnější.
Buď osobně, nebo jakoukoliv poštovní nebo kurýrní službou. Pokud budete nosič zasílat, nezapomeňte na pečlivé zabalení. Interní disky (HDD) a externí disky zabalte do měkkého obalu (bublinky, molitan) a ideálně do kartonové krabice, abyste předešli poškození při přepravě. Malá média, jako SSD, paměťové karty, nebo usb flash disky vložte do pevnější obálky, nebo malé krabičky. A nezapomeňte přiložit kontaktní údaje, tj. jméno, telefon, email a zpáteční adresu. Chcete-li, můžete pro vytvoření zakázkového listu použít formulář pro online zadání požadavku na diagnostiku a obnovu dat. Zakázky je možné doručit jak osobně tak zásilkou na adresu: MyBlueDay! Prokopovo nám. 8, Praha 3, 130 00. Aktuální otevírací dobu prověřte prosím v části s kontaktními údaji.
Veškerá data, se kterými při naší práci přijdeme do styku, jsou zpracovávána v souladu s platnými zákony České republiky a nařízeními, které vycházejí z doporučení EU. Bereme též na vědomí, že svěřená data mohou být předmětem obchodního tajemství ve smyslu ustanovení v aktuálním platném znění. S ohledem na výše uvedené se zavazujeme je přímo či nepřímo neužít, nezpřístupnit je třetím osobám, či jakkoli je využít pro sebe nebo třetí osoby. Jakákoliv manipulace s daty má vždy vztah pouze k plnění zakázky, tj. jejich obnova a rekonstrukce. Vzhledem k charakteru naší práce a k přihlédnutím k případným postihům, pramenících z porušení zákona, je zcela nepřípustné, aby bylo se svěřenými daty nakládáno jinak, než vymezuje zákon a interní předpisy. Kopie Vašich souborů jsou po provedené záchraně dat uchovávány maximálně ve dvou verzích, a to jako binární obraz vyhotovený z původního média a dále vlastní data, převedená do adresářových struktur, v podobě v jaké data převezmete. Tyto zálohy jsou uchovávány standardně týden od potvrzeného převzetí, nebo dobu odlišnou, dle konkrétní individuální dohody. Důvodem držení záloh je snaha předejít situaci, kdy dojde k opakované ztrátě dat na dodaném nosiči s obnovenými daty. Po této době jsou uchovávané kopie Vašich dat likvidovány formou přepisu bez možnosti následné obnovy. Mnoho dalších podrobných informací naleznete na: Bezpečná obnova dat - ochrana osobních údajů a bezpečnostní protokoly při obnově dat v MyBlueDay
Pokud je pro Vás rychlá obnova dat skutečně prioritní, můžeme vám nabídnout náš Nonstop EXPRES režim obnovy dat. Tento režim rychlé obnovy dat je vhodný v případě, že na obnovu vašich dat nechcete, nebo nemůžete čekat delší dobu. To, že bude vaše zakázka řešena v tomto režimu, znamená, že bude mít prioritu před ostatními zakázkami a bude zpracovávána ihned po provedení diagnostiky. EXPRESNÍ obnova dat  je zpracovávána NONSTOP a obvyklý termín vyhotovení může být od několika hodin po několik dnů v závislosti na typu zařízení a povaze závady.  V každém případě platí, že před započetím vlastní práce je provedena diagnostika nosiče, která určí, je-li možné obnovu v tomto krátkém termínu technicky provést provést a za jakých podmínek.
U každého nosiče dat, který je nám doručen, je provedena vstupní bezplatná diagnostika paměti. V podstatě se jedná o posouzení jeho momentálního stavu, na základě kterého, určíme šanci na obnovu. Dále určíme čas, který budeme k práci na obnově dat potřebovat a cenu, kterou si budeme účtovat, pokud bude obnova úspěšná. Také upřesníme, bude-li nutné při vlastní obnově nosič dat otevřít. Samotná diagnostika je však přísně neinvazivní, nedestruktivní, tzn., že se vlastní nosič dat neotvírá a posouzení probíhá přísně v režimu čtení (ReadOnly). Výsledky tohoto posouzení Vám dáme vědět telefonicky nebo písemnou formou emailem. Vy se máte možnost na základě sdělených informací rozhodnout, budete-li chtít pokračovat ve vlastní práci na obnově dat. Pokud ano, zahájíme práce na obnově dat (podle zvoleného režimu), pokud ne, bude Vám médium předáno (zasláno) bez jakéhokoliv poplatku v původním stavu. Další podstatné informace: Jak probíhá obnova dat krok za krokem
Ne. A také se nikde nechlubíme, že ano. Bylo by to velmi nekorektní, byl by to typický marketingový tah. Jsme přesvědčeni, že situace spojené se ztrátou důležitých dat jsou velmi stresující a vyžadují zcela korektní přístup. Bohužel skutečně mohou nastat situace, kdy i přes veškeré zkušenosti, znalosti,   technologické vybavení a často intenzivní práci není možné obnovit data, tak jak bychom rádi. Velmi často o případy, kterým říkáme "utrápené". Zpravidla pevné disky (HDD), které byly ve špatném stavu delší dobu v provozu, a v důsledku toho došlo k fatálnímu poškození datové plotny, případně na nich byl vykonán neodborný zásah. O případech, kdy jsou data na nosiči kompletně, nebo z většiny přepsaná novým obsahem, se snad není nutné ani zmiňovat. Je si nutné uvědomit jedno, pokud data na paměti již nejsou, my si je nevymyslíme. A jaká je úspěšnost obnovy dat v MyBlueDay?
Toto těžko komentovat. Seriózní a komerční obnovy dat provádíme od roku 2003  a tato dlouholetá zkušenost nás zcela utvrdila v tom, že nemá význam nadnášet naše schopnosti a možnosti pouze z důvodu snazšího získání případné zakázky. Se našimi zákazníky řešíme jejich problém zcela otevřeně, kdy je v každém případě upozorňujeme na veškeré možnosti a případná rizika obnovy dat, včetně těch souvisejících s možným neúspěchem. I přesto, že jsme komerční subjekt, jehož cílem je zisk, vnímáme naši práci nejen jako vysoce specializovanou službu, ale také jako pomoc. Ovšem, pokud se někomu podařilo obelstít několik fyzikálních zákonů, není důvod nevěřit v 99.8 procentní úspěšnost obnovy dat ;-). A poznámka pod čarou. Slíbit zaručený úspěch, a následně majitele absolutně zklamat špatnou zprávou, to je pro silné nátury. A takovou (já osobně) nemám. JJ.
Ceny za obnovu dat se v MyBlueDay řídí platným ceníkem, který je koncipován tak, aby bylo již z chování nosiče dat nebo povahy ztráty dat zřejmé, do jaké cenové kategorie závada spadá. Nepopisujeme nic neříkající jednotlivé úkony, kterých může být neurčité množství. Určení ceny platné v případě úspěšné záchrany dat z pohledu zákazníka tak vždy odráží konkrétní povahu závady, typ a model nosiče dat a režim, v kterém bude zakázka zpracována. Tuto cenu, která je konečná a neměnná, vždy určíme po bezplatně provedené diagnostice. Důležité je vědět jedno. Pokud se i přes naší práci záchrana dat nezdaří k Vaší spokojenosti, nebude Vám nijak účtována.
Ne. V žádném případě. Tento způsob účtování je nesmyslný a nemá logiku. Naši zákazníci si po odvedené práci mohou odnést veškerá obnovená data, data dle svého výběru nebo třeba jen jeden prioritní soubor.  Při obnově dat je nutné v naprosté většině případů nosič dat zpracovat jako celek a vyčíst z něj maximum možných funkčních dat. Práce je tak odvedena zcela stejná jak v případě, že je cílem obnovy kompletní obsah nosiče, tak v situaci, kdy je cílem pouze minimální objem dat z celkového množství. Proto i cena za obnovu dat musí být identická. Ceny se vždy odvíjejí od povahy závady, typu zařízení a režimu práce. Nikdy ne od množství dat na zařízení.
Určit přesnou dobu záchrany dat je bez fyzického posouzení stavu nosiče poměrně ošidné. V průměru a ve standardním režimu zpracování zakázek lze říci, že se doby pohybují od 24 hodin u nekomplikovaných stavů a nízkokapacitních nosičů, po několik dnů u disků se střední kapacitou a středně komplikovanou elektro-mechanickou závadou, po i několik týdnů u vysoko kapacitních disků, typicky s poškozenou datovou plotnou. Ale to neznamená, že takový stav nelze za žádných okolností řešit rychleji. To, je-li to fyzicky vůbec možné, je ovšem skutečně jasné až po diagnostice. Obnova fotek z karty bývá často hotová do druhého dne od potvrzení, v případě expresního zásahu i v den doručení. Při obnově dat si je v první řadě ujasnit, co je prioritou. Zda je prioritou rychlost, pokud máte na výsledek obnovy konkrétní "deadline", nebo jsou prioritou data, i za cenu delšího času zpracování. Čas je totiž často náš i váš přítel.
Vzhledem k tomu, že je naše práce na obnově dat zpoplatněna pouze v případě úspěchu, což znamená, že jsou obnovena taková data, která zákazník zachránit požadoval, dostává každý zákazník automaticky obnovené soubory ke kontrole. Každý se má tedy možnost ujistit, jestli se nám podařilo obnovit data, která byla cílem obnovy a obnovu prohlásit za úspěšnou, nebo ne. Kontrola může probíhat formou zaslané interaktivní adresářové struktury (odkaz vám ukáže, jak taková zaslaná struktura vypadá) všech obnovených souborů (včetně případných neobnovitelných souborů), pokud je zákazník z daleka, nebo osobně fyzickým odzkoušením na našem pracovišti. Kontrola obnovených fotek z karty probíhá minimálně formou zaslaných náhledů všech obnovených snímků. Na požádání jsme také schopni zaslat vzorek obnovených dat.
Fyzicky (elektro-mechanicky) poškozené nosiče dat se zásadně neopravují. Důvody jsou dva. Oprava by byla zcela neefektivní s ohledem na původní cenu běžných nosičů dat. A na každou opravu je nutné poskytnout zákonnou záruku, což v těchto případech nemyslitelné. A v neposlední řadě, jakýkoliv nosič dat musí být 100% v kondici. A po jakémkoliv invazivním zásahu již nikdy nebude, což znamená, že by bylo jeho provozování krajně riskantní. Proto se také naše služby nazývají záchrana dat a obnova dat, a ne např. "oprava disku". Jedinou možností, jak tedy po našem zásahu získat nové médium, je pokusit se o následnou reklamaci, pokud to stav nosiče umožní. Pokud nosič dat poškozený hardwarově není a to dokážeme samozřejmě zjistit a také vám to sdělíme, není důvod, abychom ho neuvedli opět do plně provozuschopného stavu.
Obnovená data si můžete odnést na původním nosiči, ale to pouze v případě, že je zcela nepoškozený a nevykazuje jakékoliv anomálie. To zjistíme během diagnostiky a následné obnovy souborů. V ostatních případech, připadají v úvahu tyto varianty. S dodaným paměťovým zařízením určeným k obnově dat doručíte zároveň jakýkoliv prázdný nosič o takové kapacitě, aby pojal obnovená data. Pokud takový nosič dat nemáte, není nutné se tím trápit. K diagnostice a případné obnově dat ho nepotřebujeme. Disk / kartu / flash na uložení obnovených dat tak můžete doručit osobně nebo zaslat kdykoliv v další fázi, tedy například až v okamžiku, kdy bude jasné, že se obnova podařila. V této fázi vám samosebou můžeme s výběrem poradit. A pokud budete disk na data kupovat online ve vašem oblíbeném eshopu, stačí jako místo doručení použít naši adresu. Vyhnete se tak zbytečnému přeposílání, a společně šetříme čas a náklady. A poslední, do rozumného množství dat jsme schopni uložit obnovená data ke stažení na náš zabezpečený file server (forma cloudového úložiště).
Samozřejmě. Pokud nemáte žádný vhodný disk nebo jiný nosič pro uložení obnovených dat, rádi vám s výběrem vhodného zařízení, které bude vyhovovat vašim aktuálním i budoucím potřebám pomůžeme. Taktéž si můžeme bez obav pohovořit o pro vás nejvhodnějším způsobu zálohování dat tak, aby vás již ztráta dat nikdy nepřekvapila.
Platba probíhá standardně při přebírání zakázky, nebo formou dobírky, je-li zakázka zasílána. Dále bankovním převodem před odběrem zakázky. U stálých zákazníků, partnerských společností, lékařských zařízení, škol a státních institucí probíhá platba fakturou se splatností. Na to, že je zakázka připravena k vyzvednutí budete upozorněni buď telefonicky, emailem nebo automatickou SMS zprávou. Pokud nám byla zakázka zaslána, budete před jejím odesláním zpět na adresu příjemce vyrozuměni. Týden po vyzvednutí / doručení zakázky udržujeme kompletní bezpečnostní zálohu všech obnovených dat. Toto období by bylo dobré využít k provedení Vaší vlastní zálohy dodaných dat (minimálně těch kritických) na další libovolné úložiště. Pokud z časových důvodů zálohu provést nezvládnete, napište prosím, a my držení naší zálohy bez problému prodloužíme.
Každého zákazníka, který je s našimi službami spokojený a naše služby využívá opakovaně si vážíme. Pokud chcete vašim zákazníkům nabídnout přidanou službu ze segmentu profesionální obnovy dat a stanete-li se našimi dodavateli, můžete počítat nejen s cenovým zvýhodněním, ale i s rychlou reakční dobou tak, aby nevznikaly zbytečné časové prodlevy znepokojující vaše zákazníky. U partnerů je platba na fakturu samozřejmostí. Pro více informací nás kdykoliv kontaktujte, nebo si přečtěte více o našisch službách pro partnery a prodejce.

Potřebujete pomoci se ztrátou dat, napište nám
Tato stránka používá cookies. Použitím webu souhlasíte s jejich použitím.