Parametry S.M.A.R.T. a první příznaky selhání pevného disku

S.M.A.R.T. (nebo jednoduše SMART) je monitorovací systém zabudovaný do většiny moderních pevných disků. S.M.A.R.T. je zkratka pro Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (Technologie vlastního monitorování, analýzy a hlášení). Tato technologie pomáhá včas odhalit různé problémy se spolehlivostí a dává varovné signály s dostatečným předstihem před selháním pevného disku. Čtením (a interpretací) indikátorů může uživatel zabránit ztrátě dat výměnou disku dříve, než k poruše dojde. Na jaké příznaky S.M.A.R.T. bychom se však měli zaměřit? K dispozici jsou jich desítky! Tento článek pojednává o nástrojích, které je třeba použít, a parametrech, které je třeba kontrolovat, aby se zabránilo náhodné ztrátě dat v důsledku selhání pevného disku.

Parametry S.M.A.R.T. a první příznaky selhání pevného disku

Každý pevný disk dříve nebo později selže, a když se blíží svému definitivnímu konci, je si zpravidla možné všimnout příznaků. Podivné zvuky, poškozené soubory, pády při spouštění systému a velmi pomalé přenosové rychlosti - to vše ukazuje na nevyhnutelný konec. Je to normální, zejména pokud je váš disk starší než několik let či je provozován v extrémních podmínkách . U starších pevných disků mohou časem degradovat pohyblivé části. Typicky se jedná o zadřené ložisko disku, vadné čtecí hlavy disku, nebo poškozený povrch datové plotny.

Novější disky SSD nemají pohyblivé části, ale jejich paměťové buňky při každém zápisu o něco degradují, což znamená, že i ony nakonec selžou (i když spolehlivost disků SSD je mnohem lepší než dříve).

Pokud disk nezažije nadměrné zahřívání nebo fyzické poškození, bude pravděpodobně selhávat postupně. To znamená, že i když váš disk nevydává podivné zvuky, měli byste jednou za čas sledovat jeho stav, abyste se mohli připravit na konec dříve, než k němu dojde. Zde je návod, jak to udělat.

Nástroje ke čtení S.M.A.R.T.

Než začnete, budete potřebovat nástroj pro čtení řady parametrů S.M.A.R.T., které jsou k dispozici na vašem pevném disku. Existuje mnoho bezplatných nástrojů, které dokáží zobrazit a dekódovat mnoho dostupných parametrů S.M.A.R.T..

Mezi nejoblíbenější nástroje pro sledování S.M.A.R.T. parametrů patří i následující: SeaTools (zdrarma), HDDScan (zdarma), Hard Disk Sentinel (demo, cena od $20), Western Digital Data Lifeguard Diagnostic (zdarma), HD Tune, Crystal Disk Info (zdarma)

Parametry S.M.A.R.T. pevného disku

Které z tolika různých parametrů, které jsou k dispozici, dávají varovné znamení? Na tuto otázku není snadné odpovědět, protože různí výrobci podporují různé podmnožiny hlásících proměnných. Navíc nezpracované hodnoty, které vidíte v pravém sloupci, jsou specifické pro výrobce a před dekódováním nic neznamenají. Existují však některé parametry, které podporuje většina výrobců (například AData, PQI, Transcend).

Většina nástrojů S.M.A.R.T. vypočítává stav jednotky analýzou následujících proměnných: Počet přerozdělených sektorů, počet aktuálních čekajících sektorů a počet neopravitelných sektorů. Nástroje pro analýzu disků dodávané výrobcem mohou používat i další parametry (specifické pro výrobce) a provádět tak podrobnější analýzu stavu disku. A co znamenají S.M.A.R.T. údaje?

  • Reallocated Sectors Count (Počet přerozdělených sektorů). Tento parametr poskytuje dobrou informaci o celkovém stavu jednotky. Představuje počet sektorů, které byly shledány vadnými a byly přemapovány do zvláštní zóny (rezervované oblasti) pevného disku. Za normálních okolností by nové pevné disky měly mít nulový počet realokovaných sektorů. Při používání se může občas vyskytnout jeden nebo dva případy; obvykle to nepředstavuje vážný problém. Co však představuje problém, je situace, kdy se počet realokovaných sektorů s časem neustále zvyšuje. To znamená, že disk pomalu selhává; pořiďte si co nejdříve náhradu, než začnete dostávat neopravitelné chyby čtení (viz níže).
  • Current Pending Sector Count (Aktuální počet čekajících sektorů). Význam této hodnoty je velmi závislý na výrobci disku. Nárůst hodnoty Current Pending Sector Count může znamenat, že na disku jsou nestabilní (ale ne nutně přímo vadné) sektory. Pokud se počet čekajících sektorů s časem zvyšuje, je čas disk vyměnit.
  • Uncorrectable Sector Count (Počet neopravitelných sektorů). Pokud je sektor tak špatný, že jej nelze přečíst pro přemapování, zvyšuje se proměnná Uncorrectable Sector Count. Proměnná představuje počet neopravitelných chyb při čtení/zápisu sektoru z povrchu disku. Pokud se hodnota tohoto atributu zvýší, znamená to mechanické problémy nebo vady povrchu disku. Je třeba co nejdříve použít náhradní disk.
  • Read Error Rate (Míra chybovosti při čtení). Tento parametr uchovává údaje o míře hardwarových chyb čtení, které se vyskytly při čtení dat z disku. Hrubá hodnota závisí na výrobci, takže je obtížné ji správně interpretovat. Tento parametr nemusí mít velký význam pro obecné nástroje pro analýzu S.M.A.R.T., ale často jej používají nástroje pro diagnostiku disků dodávané výrobci pevných disků.
  • Write Error Rate (Míra chybovosti zápisu). Označuje chyby při zápisu dat na disk. Hodnota specifická pro výrobce, většinou ji používají diagnostické nástroje dodávané výrobci pevných disků.
  • Reallocation Event Count (Počet událostí přerozdělení). Hodnota ukládá počet operací přerozdělení sektorů. Počítají se úspěšné i neúspěšné pokusy. Tato hodnota doplňuje údaj Reallocated Sectors Count, ale někdy je některými modely/výrobci vynechávána (nezaznamenávána). Nárůst hodnoty Reallocation Event Count znamená, že se stav pevného disku zhoršuje.
  • Spin Retry Count (Počet opakovaných pokusů o roztočení). Tato hodnota uchovává počet opakovaných pokusů při roztočení disku. Rostoucí hodnota může být známkou blížící se mechanické poruchy.