Typické závady harddisků HDD

Pevné disky jsou velmi křehké a je nutné s nimi zacházet velmi opatrně. Fyzický náraz do pevného disku obvykle vede k selhání sestavy interní mechaniky, čtecích / zapisovacích hlav disku. Pevné disky mohou selhat také z řady dalších důvodů, včetně selhání desky plošných spojů v důsledku přepětí, poškození firmwaru a nečitelných sektorů.

Typické závady harddisků HDD

Všechny pevné disky fungují na stejném principu. Pevné disky jsou nevolatilní paměťová zařízení, která ukládají digitálně zakódovaná data na rychle rotující plotny s magnetickým povrchem. Přístup k datům zajišťují čtecí/zapisovací hlavy připojené na konci ramene. Ty se vznášejí ve velmi malé vzdálenosti od povrchu datové plotny. Podrobné informace o pevných discích naleznete na stránce "Jak fungují pevné disky"

Máte nefunkční disk? Chcete vědět, jak jak poznat mechanicky poškozený disk?

Výrobci pevných disků z jejich disků obnovujeme data

Mezi typické poruchy pevného disku patří

Poškozené čtecí/zapisovací hlavy disku, chybné nastavení hlavy, zaseknutí motoru, zadřené ložisko disku

Všechny tyto závady jsou obvykle signalizovány cvakáním nebo klepáním. Často se jedná o důsledek fyzického nárazu jednotky pevného disku. Pro obnovu dat je v těchto případech nutné jednotku pevného disku rozebrat v čistém prostředí a vyměnit poškozené části za části odpovídajícího "dárcovského" pevného disku. 

Poškozené moduly firmware HDD, NVRAM nebo ROM

Jedná se o součásti, které obsahují softwarový kód umožňující fungování jednotky pevného disku. Pokud jsou poškozeny, pevný disk nedokáže přečíst žádnou z datových oblastí. Mezi příznaky může patřit to, že jednotka pevného disku zní zcela normálně, ale v systému BIOS není detekována nebo je detekováno nesprávné číslo modelu harddisku.

Poškozená externí elektronika HDD (PCB), poškozený předzesilovač hlavy harddisku

Často se jedná o důsledek přepětí nebo nesprávného napájení. V případě selhání desky plošných spojů (PCB) se harddisk neroztočí. PCB se často zahřívá a občas se na součástkách na desce plošných spojů objeví stopy po spálení.

Poškozený souborový systém nebo tabulka oddílů, smazané nebo chybějící soubory, naformátovaná jednotka.

Poškození souborového systému může být důsledkem nesprávného odpojení/zasunutí zařízení (časté zejména u paměťových karet, externích disků a počítačů Apple Mac). K náhodnému odstranění nebo formátování zařízení může dojít v jakémkoli systému. V takovém případě je důležité počítač vypnout a pevný disk již nepoužívat. Pokusy o instalaci softwaru nebo stahování softwaru na HDD, na kterém jsou ztracená data, výrazně sníží šance na úspěšnou obnovu.

Nečitelné - vadné sektory na disku - mezi příznaky patří modrá obrazovka, nedostupná data, zamrzající operační systém, pomalé čtení souborů

Povrch plotny je stále hůře čitelný. Doba odezvy sektorů je vysoká (více než 500 ms). Delší pokusy o čtení plotny mohou vést k dalšímu zhoršení stavu. Je nutné zkopírovat data z pevného disku pomocí specializovaného hardwarového nástroje pro obnovu dat. Mezi ty špičkové a námi využívané patří Deepspar Disk Imager AceLabs Data Extractor.

Upozornění! Nepokoušejte se otevírat kryt pevného disku. Vystavení povrchu plotny mimo kontrolované elektrostatické podmínky a podmínky čistého vzduchu třídy 100 může mít za následek úplnou ztrátu dat v důsledku znečištění nebo poškození plotny. Veškeré práce na obnově dat prováděné společností MyBlueDay! jsou zdarma diagnostikovány a uplatňujeme pravidlo "neúspěšná obnova - žádný poplatek"