Záchrana a obnova dat Western Digital

Díky školeným specialistům s dlouhodobou praxí probíhá v MyBlueDay obnova dat z disků Western Digital s maximální možnou mírou přesnosti a preciznosti. Od roku 2004 máme zkušenosti s řešením mnoha tisíc případů obnovy dat Western Digital od minimálních kapacit 1GB do aktuálních 16TB. Úspěšně obnovujeme data ztracená na pevných discích WD HDD pro stolní počítače, pevných discích WD pro notebooky, přenosných discích USB, pevných discích řady Enterprise a My Cloud WD HDD.

Záchrana a obnova dat Western Digital

Záchrana dat z disků Western Digital probíhá u logického poškození, hardwarově / fyzicky poškozených disků, poškození firmwaru, poškození desky plošných spojů PCB, při problémech s vadnými sektory nebo CRC, chybami I/O a také u fyzicky poškozených disků v důsledku pádu a otřesu. Nedetekovatelné disky budou vykazovat chyby, které zahrnují takové obvyklé symptomy, jako je "nemožnost inicializace pevného disku", "I/O chyba během inicializace", nemožnost přístupu k pevnému disku, chyba známá jako nutnost  "formátování disku", svazek se zobrazí jako kapacita 0 MB, Windows nebo Mac OS nemůže připojit disk v systému s písmenem jednotky a tak dále. Jakýkoli druh poškození pevného disku Western Digital lze zpravidla úspěšně vyřešit a následně provést obnovu dat. Chcete vědět více? Přehled všech zpracovaných disků Western Digital

Služby obnovy dat Western Digital které provádíme zahrnují tato zařízení:

Jak rychle ověřit, zda není disk WD Western Digital poškozený

  • Po odpojení problematicky chovajícího se disku zkontrolujte, zda disk nevykazuje fyzické známky poškození jako promáčkliny, chybějící části nebo uvolněné konektory
  • Ujistěte se, že napájecí kabel (je-li k dispozici) a datový kabel jsou bezpečně připojeny, dostatečně zasunuty
  • Zkontrolujte, zda je datový kabel v pořádku. Zkuste kabel použít na prokazatelně funkčním disku. Některé USB kabely skutečně nemusí podporovat datové přenosy ale pouze napájení.
  • Připojte disk k jinému počítači nebo jinému USB portu.
  • Pokud se u pevného disku Western Digital vyskytnou příznaky poruchy mechanické závady viz níže, ihned ukončete provoz disku kontaktujte nás a požádejte o pomoc.

Nejčastější problémy s disky Western Digital

Pokud se váš disk WD normálně roztočí a nevydává atypické zvuky

Pevný disk WD se točí bez jakýchkoli neobvyklých zvuků, ale počítač disk nerozpozná,, nezobrazí pak se nejspíše jedná o jeden z následujících nejčastějších problémů. V těchto případech je šance na obnovu z disků WD Western Digital 99 % :

  • vadné sektory
  • poškození firmwaru
  • lehké mechanické poškození povrchů ploten
  • poškození souborového systému
  • nestabilně pracující jedna čtecí / zapisovací hlava

Pokud nebyl na disku proveden neodborný zásah nebo nebyl v tomto stavu provozován příliš dlouhou dobu, máte mimořádně vysokou šanci, že bude možné data obnovit do ideálně původního stavu.

Disk Western Digital je rozpoznán, ale reaguje velmi pomalu

Problém s pomalou odezvou je u disků Western Digital velmi častý. Tento problém je znám jako Western Digital Slow Response BUG  (problém s pomalým čtením). Jedná se o problém s firmwarem / programováním jednotky. V 9 případech z 10 je tento problém způsoben buď vážným poškozením povrchů datových ploten , nebo slabými čtecími / zapisovacími hlavami disku.

Disk je bez napájení, nevykazuje jakoukoliv elektrickou aktivitu

Téměř vždy, když není disk Western Digital napájený (netočí se, nevydává jakékoliv zvuky, LED kontrolky nesvítí), bude problém souviset s vnější elektronikou disku. Šance na obnovu dat je případě poškození vnější elektroniky disku velmi vysoká. Důležité je, vyvarovat se amatérské snaze o výměnu této komponenty z identického disku. Poškozený disk se sice elektricky zprovozní, k datům se tímto způsobem u moderních disků nedostanete. Naopak. Může dojít k přepsání servisních dat na plotnách disku a tím definitivně znemožnit obnovu dat.

Disk vydává cvakavé zvuky 

Pokud libovolný disk Western Digital klepe cvaká, jedná se téměř vždy o známkou mechanické závady interní části HDD, typicky o poškození čtecích hlav disku, nebo o silné defekty povrchů datové plotny. Velmi výjimečně se může jednat o problém s elektronikou, který může také způsobovat cvakavé zvuky disku. Pokud pevný disk cvaká, co nejdříve jej VYPNĚTE. Každá sekunda se počítá. Pokud necháte harddisk klepat příliš dlouho, může dojít k vážnému poškození ploten, a to do té míry, že data nebude možné obnovit  vůbec, nebo je bude možné zachránit pouze částečně.

Typický zvuk poškozených hlav na disku WD 1TB 2,5" USB My Passport (WD10JMVW). Je slyšet jasné cvakání hlav. Na disku byly vyměněny hlavy v čistém prostředí a následná obnova dat proběhla se 100% úspěšností.

Disk vydává pípavé zvuky 

Pokud disk WD pípá, okamžitě jej vypněte. Pípání disků Western Digital je známkou mechanického problému s diskem. Jedná se o případ, kdy čtecí/zapisovací hlavy (podobně jako jehla v gramofonové desce) narazily do povrchu ploten, jsou na nich přilepené a neumožňují jim otáčení, což způsobuje pípavý zvuk. NEPOKOUŠEJTE se o opravu tohoto problému podle videí na YouTube. Téměř vždy tyto kutilské pokusy skončí tím, že data budou navždy ztracena a nebude možné je obnovit ani profesionálními prostředky. Sami se o to pokoušejte pouze v případě, že data na jednotce nejsou důležitá a je vám jedno, zda se navždy ztratí. Co je příčinou pípání? Hlavy se obvykle zaseknou na plotnách, když je disk buď nesprávně vysunut z počítače, NEBO když disk upadne. V těchto případech je docela dobrá šance na obnovu, pokud se disk po poškození příliš často nezapíná.

Čtecí hlavy na datové plotně .Typický zvuk na disku Western Digital WD5000BEVT. Hlavy jsou zaseknuté na plotnách a ty se nemohou se otáčet. Obnova byla 100% úspěšná

Odstraněné soubory

Jedná se o typickou příčinu ztráty dat bez ohledu na výrobce paměťového zařízení. Jestliže jste z disku omylem smazali soubory, a pokud se jedná o pevný disk (mechanický disk HDD), máme velmi dobrou šanci obnovit ztracená data. Nejdůležitější je disk co nejdříve vypnout, aby nedošlo k přepsání smazaných souborů novým obsahem. POKUD je váš disk SSD (Solid State Drive), nezapomeňte disk co nejdříve VYPNOUT! Disky SSD mají funkci TRIM, která se může  trvale vymazat všechny nepoužívané sektory, v nichž jsou uloženy smazané soubory. POKUD k tomu dojde, smazané soubory nebude možné obnovit.

Malé uvedení do problematiky

Pokud máte poškozený disk Western Digital, tak i přes určité specifické odlišnosti bude technický postup při obnově dat odpovídat standardním postupům pří obnově dat jako z jakéhokoliv jiného disku. Chcete-li tedy vědět více o tom, jak probíhá obnova z interního pevného disku HDD. Pokud řešíte ztrátu dat např. na disku WD My Passport nebo WD My Book, naleznete další všeobecné informace v části obnova dat na externím USB disku.

Potřebujete zachránit data na disku Western Digital? Poptat obnovu dat