Záchrana a obnova dat z USB flash disku

V MyBlueDay jsme plně specializovaně vybaveni na obnovu dat z paměťových zařízení USB Flash a veškerých dalších paměťových nosičů využívajících k ukládání dat NAND flash čipy. Díky použití nejnovějších nástrojů a technik se můžeme pochlubit jednou z nejvyšších úspěšností v oboru. Od roku 2003 obnovujeme data nejen z USB flash pamětí od jednotlivců až po velké podniky.

Záchrana a obnova dat z USB flash disku

Technologie paměťových zařízení flash se v posledním desetiletí výrazně posunula a mnoho digitálních zařízení nyní využívá k dlouhodobému ukládání dat vysokorychlostní paměť flash. USB flash disky jsou obzvláště pohodlnou alternativou k externím pevným diskům a většina digitálních fotoaparátů využívá nějaký typ flash paměťové karty.

Potřebujete obnovit data na flash disku? Poptat  diagnostiku & obnovu dat

K poškození USB flash disku a ke ztrátě dat dochází nejčastěji z následujících důvodů

Závada elektroniky
 • vadný řadič paměti
 • poškozený NAND
 • vadné sektory
 • poškozený firmware
Environmentální
 • stav po přepětí
 • ulomené USB
 • zlomené PCB
 • zavirovaní
Uživatelské chyby
 • vymazané soubory
 • naformátovaný flash
 • částečně přepsaná paměť
 • poškozený filesystem
Aby bylo jasno... Pod pojmem "fleš paměť" si lidé zpravidla představí klasickou USB klíčenku, o jaké pojednáváme  na této stránce. Aby nedocházelo k matení pojmů a dezinterpretacím, korektní terminologie je +/- taková. Flash paměť = jakékoliv paměťové zařízení ukládající data elektronicky na nepohyblivých čipech paměti NAND. Patří mezi ně paměťové karty, SSD disky a právě tzv. USB flash disky, kde právě zmíněné USB specifikuje, že se jedná o elektronickou paměť používající USB rozhraní, tedy oblíbenou "flešku". Jste-li zvídaví, můžete se dozvědět více o tématu obnova dat z flash pamětí

Obnovu dat z USB flash disků lze rozdělit na několik různých typů.

Procedura záchrany dat z flash disku vždy vychází z konkrétní povahy závady a typu a konstrukčního řešení paměti. Mezi nejčastější příčiny ztráty dat na flash disku se kterými se v MyBlueDay setkáváme všeobecně patři:

 • omylem smazané soubory či naformátovaná flash paměť
 • na paměti se ztrácí nahodilá data, některé složky nelze otevřít. Lze vysledovat průběžné zhoršování stavu
 • flash paměť obsahuje nesmyslné názvy souborů a složek (tzv. rozsypaný čaj), absurdní velikosti dat
 • po připojení flashdisku je zobrazena hláška "Disk je potřeba naformátovat" ačkoliv jistě obsahuje data
 • připojený flashdisk má přiděleno písmeno jednotky, pokus o otevření skončí chybou
 • flash disk se neustále cyklicky odpojuje a připojuje, nelze tak přistoupit k souborům
 • po připojení flash disku do USB portu není žádná reakce, paměť není jakkoliv detekovaná, je "mrtvá"
 • USB flash disk vykazuje zjevné známky mechanického poškození, typicky nalomený, či zlomený USB konektor

Logická obnova dat z USB flash disku

Logická obnova z USB flash připadá v úvahu tehdy, když fyzická data na flash disku existují a flash disk je plně funkční po elektronické stránce. K logickému poškození dat může dojít v důsledku poškození způsobeného viry, uživatelským formátováním nebo náhodným smazáním souborů, nesprávným vyjmutím jednotky usb flash disku uživatelem z USB portu, přerušovanými poruchami elektroniky nebo obecným poškozením souborového systému. Tento typ záchrany dat z USB flash paměti je ze všech variant obnovy dat nejméně nákladný a obvykle je nejrychlejší z hlediska doby zpracování zakázky. Pokud je zařízení plně a korektně rozpoznáno (tzv. detekováno)  a je  zcela funkční, je velmi pravděpodobné, že tento způsob vyčtení dat z flashdisku může být to jediné, co je potřeba k získání všech vašich dat zpět. Jedná se také o nejlevnější typ záchrany dat.

Oprava USB flash disku metodou CHIP-ON

Tímto způsobem obvykle začínáme proces obnovy dat z flash disku ve většině případů. Pod mikroskopem nebo silnou lupou s použitím spektrálního analyzátoru a/nebo osciloskopu se snažíme opravit porušené pájecí spoje, diagnostikovat a vyměnit vadné součástky a udělat vše, co je nezbytné k opravě původní desky plošných spojů (PCB) a obnovit původní uživatelská data. Tato technika ponechává původní paměťové čipy NAND v neporušeném stavu a na desce plošných spojů. Jedná se o nejlepší způsob, jak zajistit obnovení původních dat na paměti. Jedná se také o nejlevnější typ obnovy v případě hardwarového poškození USB flash. Tento přístup předpokládá, že jak paměťový řadič, tak vlastní NAND flash pracují korektně. Takto provedená oprava je vždy dočasná a nevede ke stabilnímu zprovoznění paměti.

Záchrana dat z flash disku metodou CHIP-OFF

Při této operaci se z původní desky plošných spojů PCB odstraní vlastní paměťové čipy NAND pomocí digitálně řízené horkovzdušné stanice. Čip NAND je poté vyčištěn, zkontrolován a umístěn do čtecího zařízení pro získání výpisu surových dat. Tento komplexní proces je obvykle výsledkem neúspěšného pokusu o opravu původní desky plošných spojů metodou CHIP-ON a je poměrně častý.

Nejběžnějším problémem bývá stav, kdy na původní desce plošných spojů  USB flash paměti dojde k poškození paměťového řadiče a není možné obnovit jeho funkčnost. Po získání výpisu surových dat se použije hexadecimální editor a speciální software. Je třeba emulovat algoritmus vadného řadiče tak, aby bylo možné zpětně analyzovat operace s daty prováděné původním řadičem. Existuje mnoho různých variant operací, které provádí původní řadič a které nemusí být známé. Proto je v této fázi poměrně běžné provádět detekce konfigurace zdlouhavým postupem pokus vs. omyl. Reverzní inženýrství vedoucí k detekci způsobu distribuce dat vadným řadičem dat často přirovnáváme k Rubikově kostce. Existuje zde velmi základní výchozí bod s několika známými parametry, ale je nutné  provést velké množství pokusů různých kombinací manipulací s daty, do okamžiku, než se začne objevovat rozpoznatelný vzor a tento zdlouhavý proces pokračuje, dokud nejsou data rozpoznatelná jako známý systém souborů a jeho jedinečné signatury. Většina výrobců USB flash disků programuje hardwarově identické paměťové řadiče různým způsobem a totéž platí pro způsob, jakým výrobci využívají konkrétní paměťové čipy NAND. Tento proces obnovy dat  z  USB flash paměti může být  časově velmi náročný a je též významně dražší než záchrana dat metodu CHIP-ON.

Architektura COB a epoxidové integrované obvody NAND

Využití architektury COB (Chip On Board)  patří mezi další  komplikaci při  obnově dat z USB flash disku postupem CHIP-OFF. Technologie zapouzdření COB v podstatě znamená, že vlastní křemíkový substrát původní paměti je namontován přímo na desku plošných spojů bez použití obalu uzavírajícího paměťové obvody NAND. Práce na obnově dat u flash pamětí využívající COB moduly je velmi pomalá, protože je třeba velice opatrně odstranit původní epoxidovou pryskyřici. Paměti NAND IC ponořené do epoxidu se z PCB odstraňují až po pečlivém odstranění veškerého epoxidu obklopujícího samotný integrovaný obvod.

Obnova z flash paměti  obsahující monolitický blok

Monolitická zařízení obsahují všechny komponenty v jediném bloku oproti tradičním zařízením flash, kde jsou všechny komponenty oddělené. Při poruše zařízení flash je obvykle nutné přečíst paměťový čip NAND flash, protože je však tento čip uzavřen v jediném uzavřeném bloku, není možné jej vyjmout a přečíst. Monolitické čipy se nacházejí téměř ve všech typech zařízeních včetně flash disků, karet SD a karet MicroSD.

Vyčítání dat z pamětí obsahujících monolitické  bloky  je nejkomplikovanější o nejnákladnější ze všech metod obnov u flash pamětí. Tato procedura obsahuje velmi zdlouhavý proces pomalého a opatrného odstraňování vnějšího povlaku (termosetu) monolitu, aby se odhalily vnitřní obvody bez vnitřního poškození. Poté je třeba identifikovat klíčové terminálové body (tzv. pinouts) a pod mikroskopem k nim připájet malé vodiče, případně využít zařízení pro připojení vodičů bez pájení (spider). Tyo body lze detekovat pouze v případě, máme-li k danému čipovému řešení dokumentaci.  V tomto okamžiku lze získat výpis surových dat a provést pomocí procesu  zpětného inženýrství konverzi tak, aby se vyčtená data dostala do použitelné podoby. Na době potřebné k získání surového výpisu dat a také na následném procesu reverzního inženýrství se podílí mnoho faktorů. Proto se v těchto případech poměrně komplikovaně odhaduje doba potřebná k obnově dat.