Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC

Karta MicroSD je typ paměťových karet formátu Secure Digital SD (microSDHC, microSDXC), které jsou vhodnou formou paměťového zařízení používaného v dnešních mobilních telefonech, fotoaparátech a počítačových zařízeních. Díky pokroku v úložných technologiích jsou karty micro SD stále spolehlivější a jejich úložná kapacita zaznamenává exponenciální růst. I ta nejspolehlivější karta micro SD je však náchylná k poškození. Nejde o to, zda selže, ale kdy selže. V MyBlueDay vám pomůžeme obnovit data i z poškozené micro SD karty. Dokážeme obnovit nejen smazaná nebo poškozená data, ale jsme vybaveni pro obnovení dat i v případě vadného řadiče metodou chip-off, tedy vyčítáním přímo z paměťového čipu.

Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Potřebujete zachránit fotky & videa na microSD kartě? Vytvořit požadavek

K poškození paměťové karty microSD a ke ztrátě dat na ní dochází nejčastěji z následujících důvodů

Ať už jsou příčiny selhání karty Micro SD jakékoli, můžeme vám pomoci obnovit vaše data! Existuje mnoho rozdílných příčin, které vedou k poškození microSD karty. Lze je však rozdělit do tří následujících širokých kategorií:

Softwarové poškození

K logickým selháním microSD karty dochází tehdy, pokud ke ztrátě dat dojde buď v důsledku chyb způsobených uživatelem a/nebo zařízením. Karta je funkční po elektronické i mechanické stránce. Příkladem takových problémů je náhodné formátování nebo vymazání souborů a složek.

Elektronická závada

K selhání elektroniky paměťové karty microSD dochází, pokud jsou data ztracena v důsledku selhání elektronických komponent/polovodičových součástek způsobených faktory, jako jsou elektrické přepětí, selhávající/poškozené komponenty a nadměrné otřesy nebo nárazy.

Mechanické poškození

K mechanickým selháním dochází při poškození spojovacích kontaktů zařízení v důsledku nadměrného otřesu a/nebo nárazu, uživatelských problémů, jako je vytahování nebo tlačení na paměťovou kartu nadměrnou silou, které vedou až k nalomení či zlomení microSD karty, co že u toho typu paměti fatální stav.

 • vadné rozhraní
 • oxidace
 • nalomení / zlomení

Běžné příznaky, že je microSD karta poškozená a nepracuje korektně

Všechny karty formátu Micro SD (microSDHC, microSDXC) stejně jako jíná elektronická zařízení dříve nebo později selžou. Ne vždy se paměťová karta poškodí zcela a fatálně. Často dává najevo svým nestandardním chováním, že nefunguje jak má. Rozpoznání varovných příznaků poškození karty microSD vám pomůže ochránit vaše data a zabránit jejich zbytečné ztrátě. Obnova dat z MicroSD karty je totiž diky použité monolitické NAND flash paměti považována za poměrně komplikovanou. Díky našemu technickému vybavení je sice záchrana z hardwarově poškozené microSD karty řešitelná, ale jistě je lepší data zálohovat dokud lze a našemu zásahu se vyhnout. Jaké jsou tedy běžné a nejčastější příznaky selhání karty microSD

  • Práce s paměťovou kartou MicroSD je obecně horší, pomalejší
  • Soubory se na paměťovou kartu ukládají velmi pomalu
  • Čtení nebo kopírování dat z paměťové karty trvá dlouho
  • Karta se "zasekává", "tuhne" nebo se občas náhle odpojí a zařízení ji nevidí
  • Na kartě náhle chybí složky nebo soubory 
  • Na kartu nelze ukládat  žádná nová data
  • Z paměťové karty nelze mazat soubory
  • Paměťová karta se výrazně zahřívá
  • MicroSD karta není vidět, náhle se odpojí a není detekována v žádném zařízení

Profesionální záchrana a obnova dat z poškozené MicroSD paměťové karty

Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC
Obnova dat z paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC

Obr.:takto vypadá procedura obnovy dat z microSD karty s poškozeným paměťovým řadičem.

Vzhledem k tomu, že mnoho typických příčin selhání karet formátu SD nebo MicroSD je logických (softwarových = karta jako taková je zcela v pořádku), má obnova dat z SD karty stejné principy jako logická obnova z jiných  pměťových zařízení. Bez ohledu na rozdíly mezi základním hardwarem probíhá obnova dat z omylem přeformátovaného pevného disku a karty SD zhruba stejně.

Kdykoli z paměťového zařízení odstraníte data, omylem jej přeformátujete nebo poškodíte jeho zaváděcí sektor, provedete pouze malou změnu v jeho souborovém systému. Odstraněním (smazáním) souboru nedojde k jeho automatickému definitivnímu vymazání, ale k označení místa, které fyzicky zabírá, jako "nepoužívaného". Přeformátování paměťové karty provádí tuto činnost ve větším měřítku, ale může také částečně nebo úplně vymazat starou strukturu souborového systému. A stačí jediný poškozený sektor, aby se karta SD jevila jako prázdná.

I když jsou tyto změny malé, mají velké důsledky. Úkolem našich servisních techniků zabývajících se obnovou karet SD je použít specializované nástroje a techniky pro obnovu dat tak, abychom mohli úspěšně vyřešit takové stavy související se ztrátou dat, které v domácím prostředí nebo v dokonce ve firmách nabízejích IT podporu či PC servis vyřešit nelze. K prozkoumání těchto změn v souborovém systému a záchraně dat z vaší poškozené karty SD nebo microSD používáme proprietární software navržený pro naše odborníky na obnovu dat a jimi samotnými. Tyto sofistikované postupy mají naprosto zásadní význam při datových analýzach  forenzního charakteru.

Všeobecně platí, že většinu logických ztrát dat lze vyřešit pomocí běžné dostupného software na obnovu dat. Jsou však situace, kdy selhávají i komerční aplikace. Např. obnova dat z kamery GoPro není běžnými prostředky řešitelná. V MyBlueDay ovšem obnovíme i taková data.

V případě, že je  na SD kartě poškozena deska plošných spojů PCB, případně došlo u MicroSD karty k poškození řadiče, musí naši technici získat přímý přístup k čipu NAND a "poskládat" jeho obsah zpět dohromady, čímž obejdou poškozenou desku plošných spojů PCB a vadný řadič. Tento úkon může  zahrnovat vyjmutí čipu NAND a jeho připojení ke čtečce čipů nebo v případě karet microSD připájení miniaturních vodičů ke konkrétním kontaktním bodům na zařízení tzv. pinouts. V těchto případech je naprosto nezbytná korektní dokumentace k právě řešené vadné paměti. Bez znalosti umístění zmíněných "pinoutů" bude záchrana dat z poškozené microSD karty velice komplikovaná.