Obnova dat z přefocené paměťové karty

Obnova dat z přefocené paměťové karty nemá všeobecně ani profesionálními prostředky příliš dobré vyhlídky na úspěch. V zásadě se obvykle jedná o dva stavy, které vždy vedou ke ztrátě dat. V první fázi se paměťová karta naformátuje a v druhé se začne fotit, nebo točit video, jinými slovy se přepisuje původní obsah obsahem novým.

Obnova dat z přefocené paměťové karty

V první fázi záleží, jakým způsobem proběhne naformátování paměťové karty. Pokud byla nafromátovaná ve čtečce karet připojené k počítači, je téměř jisté, že ač nevykazuje a nezobrazuje žádný obsah, ten původní je na kartě stále zachovaný. Týká se rychle provedeného formátu.

Jiná situace může nastat v případě, že byla karta naformátovaná v digitálním fotoaparátu, kameře, telefonu atp.. Zde bohužel existuje možnost, že zařízení kartu uvede do "továrního stavu". Tzn. nízkoúrovňovým příkazem Secure Erase je kompletní obsah karty přepsán na nulový obsah. V takovém případě již žádný obsah na kartě není a obnova dat z karty je zcela bezpředmětná. Bohužel nelze bez fyzického prověření zjistit, jakým způsobem to či ono zařízení proces formátu provádí. 

Obrázky 1-3: Obrázky zobrazují vybrané datové oblasti za použití hexadecimálního editoru. Práce v tomto prostředí umožnuje precizní přístup k souborovému systému. Na prvním obrázku vidíte datový obsah, na dalším pak cyklicky vzor neobsahující žádná data a na posledním stav paměti po uvedení do továrního stavu.

Nyní přichází na řadu další, a nyní zcela jistě datově destruktivní činnost. A tou je je ukládání nových dat na paměťovou kartu. Je v podstatě jedno, o jaký typ dat se jedná, zda o fotografie nebo videa. To, co má rozhodující vliv na to, jak obnova dat z přepsané karty dopadne, je následující poměr: 

VELIKOST KARTY :: MNOŽSTVÍ PŮVODNÍCH DAT :: MNOŽSTVÍ NOVĚ ZAPSANÝCH DAT

Platí, že to, co je přepsáno novým obsahem, je zcela definitivně ztraceno. Pokud tedy byla paměťová karta přepsaná v celé své kapacitě, je zcela jedno, kolik na kartě bylo původně dat. Na kartě je již jen nový obsah. 

Záchrana a obnova dat z přepsané - přefocené paměťové karty

Pokud však byla původně karta zcela plná, následně byla zformátovaná a např. přefocena do např. 50% své nominální kapacity, existuje teoretická šance na záchranu dat i z takto "přefocené karty". A to ze zbylých 50%, kam neproběhl nový zápis. A ano, za předpokladu, že již předchozí formát kartu nezbavil všech dat.