Jak probíhá záchrana dat u MyBlueDay!

Od precizní diagnostiky do konečné fáze obnovy dat je zcela nezbytné využívat precizně zvládnutých hi-end technologií využívajících výsledku extrémně náročného reverzního inženýringu.

Jak probíhá záchrana dat u MyBlueDay!

Zajímá vás, co můžete očekávat v případě, že doručíte vaše poškozené paměťové zařízení jakéhokoliv typu (nebo nosič, na kterém došlo ke ztrátě dat jiným způsobem než jeho fyzickým poškozením) do MyBlueDay?

Zadání nového případu (žádost o diagnostiku / obnovu)

Žádost o obnovu dat můžete podat kdykoliv online pomocí připraveného formuláře. Dále můžete kdykoliv volat linky NONSTOP podpory 722 150 150 728 150 150 , kde je možné konzultovat váš problém s technickým pracovníkem, který vám doporučí ideální postup. Dalším způsobem je doručení nosiče k diagnostice / obnově na naše pracoviště.

Doručení vašeho nosiče dat do MyBlueDay

Datové nosiče přijímáme osobně nebo jakoukoliv poštovní, přepravní nebo kurýrní službou

 1. Jak vhodně a bezpečně zabalit paměťové zařízení určené k přepravě a vhodné způsoby přepravy
 2. Kontaktní informace – kam, jak a kdy doručit nosič dat

Bezplatné posouzení stavu zařízení, tzv. diagnostika

Jakmile je nám vaše paměťové zařízení doručeno, provedou kvalifikovaní specialisté bezplatné posouzení jeho stavu tzv. diagnostiku. S jejím výsledkem budete seznámení písemně nebo telefonicky. Rychlost vyhotovení vstupní diagnostiky vychází z typu diagnostikovaného zařízení a zvoleného typu diagnostiky. Dozvíte se:

 1. Jaká je povaha závady a o jak závažný problém se jedná.
 2. Jaká je šance na záchranu dat. Tento odhad vychází ze zjištěné povahy závady / příčiny ztráty dat, u hardwarových závad pak z typu a konstrukčního řešení zařízení a dále z reálných zkušeností s řešením takového stavu u daného zařízení. Platí, že u komplikovaných elektro-mechanických závad je z podstaty věci nereálné sdělit zcela konkrétní prognózu před vlastím zásahem.
 3. Kolik času budeme odhadem potřebovat k záchraně vašich dat.
 4. Účtovanou cenu platnou v případě, že proběhne záchrana dat k vaší spokojenosti.
 5. Bude-li možné obnovit data v expresním nebo ekonomickém režimu práce.

Rozhodnutí, zda jsou podmínky obnovy dat akceptovatelné či ne

V této fázi již máte dostatek informací k tomu se rozhodnout, bude-li zahájen proces obnovy dat a v jakém režimu práce. Kolik času budete k tomuto rozhodnutí potřebovat, záleží pouze na vás. V případě, že nebudete chtít na základě sdělených informací obnovu dat podstoupit, obdržíte váš nosič dat automaticky zpět v původním stavu. Bylo-li zasláno, zašleme zpět na naše náklady.

Vlastní záchrana dat z poškozeného zařízení

Pokud pro vás bude na základě výsledku diagnostiky disku vytvořená nabídka akceptovatelná, začnou po vašem ústním nebo písemném schválení (v případě, že objednavatel vyžaduje platbu fakturou se splatností, potvrdí spuštění služby zasláním objednávky) techničtí specialisté okamžitě pracovat na odstranění závady a vyčtení nedostupných dat v jednom vámi zvolených režimů práce. Pokud to bude nezbytné, vyžádáme si během práce upřesňující informace týkající se prioritních dat k obnově. V naprosté většině případů je však cílem naší práce obnova maxima původních souborů do původní adresářové struktury.  Stejně tak vy si můžete během procesu obnovy vyžádat informace o aktuálním stavu a to telefonicky nebo emailem.

V případě, že technický stav již neumožní obnovu požadovaných dat (zpravidla po předchozím nevhodném zásahu, nebo z důvodu provozovaní zařízení v nedobrém stavu) nebo budete s výsledkem obnovy nespokojeni z důvodu neakceptovatelné datové ztráty, není vám cena za obnovu dat účtována (práce ani dílové náklady) a poškozené médium vám bude vráceno bez jakéhokoliv poplatku.

Kontrola obnovených dat a zhodnocení výsledku

V případě úspěšné extrakce dat z havarovaného zařízení Vám na specifikovaný email zašleme odkaz, zpřístupňující adresářovou strukturu všech korektně obnovených dat. Pomocí této aplikace velmi snadno zjistíte, proběhla-li záchrana dat dle vašich představ. Na základě této verifikace nám sdělíte, považujete-li obnovu za úspěšnou a nebo ne. Pokud záchrana dat z Vašeho pohledu úspěšná nebude, obdržíte Vaši paměť zpět bez platby za  obnovu nebo jiného poplatku.

Dokončení práce na obnově souborů, zálohováni obnovených dat, platba

 1. Po odsouhlasení obnovených dat provedeme uložení získaných dat na Vámi dodané médium. Pokud to stav zdrojového zařízení umožní, je možné obnovená data uložit po naformátování zpět. V opačném případě uložíme obnovená data na vámi dodaný prázdný disk / flash / kartu  adekvátní kapacity. Pokud jste nosič na uložená data nedodali společně s vadným zařízením, je ho možné doručit osobně nebo jakoukoliv přepravní službou na naši adresu. Pokud budete disk kupovat v libovolném eshopu, je možné jako místo doručení použít naši adresu a vyhnout se zbytečnému přeposílání nebo osobní návštěvě. Po doručení disku (nebo jiné paměti) data uložíme a připravíme k odběru, případně se domluvíme na jiné formě předání.. V případě potřeby jsme schopni uložit rozumný objem dat do našeho privátního zabezpečeného cloudového úložiště.
 2. V okamžiku, kdy budou vaše data připravena k převzetí nebo odeslání budete vyrozuměni.
 3. Jako platební způsob preferujeme platbu při převzetí zakázky, převodním příkazem před odběrem zakázky, na dobírku v případě zaslání kurýrní nebo poštovní službou. Platbu na fakturu se splatností akceptujeme individuálně po dohodě, standardně u partnerů, stálých zákazníků, státních institucí a zákazníků z oblasti školství.
 4. Bezpečnost vašich dat. Po osobním vydání nebo zaručeném doručení (poštou, kurýrní službou) jsou zálohy vašich dat (binární nebo souborové) udržovány z bezpečnostních důvodů po dobu následujících pěti dnů. Tento čas je učen k tomu, aby mohl uživatel dat provést zálohu obnovených souborů na sekundární nosič. Po této době (pokud nebude tato doba dohodou upravena) budou veškeré námi držené zálohy zlikvidovány bez možnosti jejich obnovy.