Za neúspěchy se u nás neplatí

Pokud se nám nepodaří obnovit vaše data, nebudeme po Vás požadovat poplatek za odvedenou práci ani za použité díly.

Za neúspěchy se u nás neplatí

MyBlueDay vám nabízí tuto speciální a zároveň standardní výhodu v případě neúspěšného pokusu o obnovu. Tento benfit platí prakticky ve všech případech, kde podobná situace nastane. Tuto garanci jsme schopni poskytnout proto, že věříme, že jsme díky špičkovému vybavení a dlouhodobým zkušenostem schopni obnovit vaše ztracená data ve většině řešených případů. Ptáte se, může-li nastat situace, kdy už není možné data zachránit? Mysleli jste si si, že jsou data obnovitelná za všech okolností?

Bohužel, záchrana dat nemůže být úspěšná vždy. V praxi při obnově dat zaznamenáváme několik typických případů, kdy v MyBlueDay skutečně data obnovit nemůžeme. Mezi nejčastější příčiny neúspěchu patří následující:
  • Data byla přepsána, na nosiči se v původní podobě již nevyskytují, a proto jejich obnova nebyla možná
  • Zařízení obsahující ztracená data bylo fyzicky / mechanicky natolik poškozeno (zpravidla se jedná o extrémní poškození povrchu datové plotny), že již původní data neobsahuje
  • Nosič dat je uživatelsky kryptován (šifrovaný) a klíče nebo hesla potřebné k dešifrování a k ověření autorizace nejsou k dipozici. Velmi často se jedná o šifrování disku pomocí BitLocker, který je součástí Windows

Existuje více technických důvodů, které mohou znemožnit úspěšnou obnovu dat, ale uvedené příčiny jsou nejčastějším důvodem.

Výjimky potvrzující pravidlo

V případech, kdy byla data uživatelsky zašifrována (tj. jste si toho vědomi), nebo byla původní data s největší pravděpodobností přepsána, nebo bylo-li paměťové zařízení vědomě poškozeno, či otevřeno neodborným způsobem mimo bezprašnou komoru, si MyBlueDay ponechá právo účtovat zálohu za čas strávený diagnostikou, případně jsme oprávněni stanovit paušální poplatek splatný i v případě neúspěchu. Toto se týká výhradně neodborně otevřených disků a uživatelsky šifrovaných dat.  Pokud se domníváte, že právě toto může být Váš případ, kontaktujte nás prosím před tím, než nám zašlete vaše zařízení k provedení diagnostiky, abychom se vyvarovali případným nedorozuměním.