Záchrana a obnova dat z NAS síťového disku

Síťový disk NAS se stal oblíbeným typem uložiště nejen ve firmách, ale i v domácnosti. Zařízení NAS umožňují více uživatelům připojit se a sdílet soubory v reálném čase přes LAN síťové rozhraní. V domácím prostředí se obvykle používají pro streamování médií do více zařízení, včetně televizorů. Ve firemním nasazení pak NAS přebírá funkci souborového serveru pro sdílení dat mezi zaměstnanci, aniž by bylo nutné investovat do vyhrazeného serveru. Proto bývá náhlá závada NAS úložiště považována za poměrně krizovou situaci a naše služba obnova dat z NAS je z tohoto důvodu řazena do kategorie emergency s prioritním postupem.

Záchrana a obnova dat z NAS síťového disku
Máte potíže s přístupem k datům na síťovém disku NAS? Pokud potřebujete odborné řešení pro spolehlivou obnovu dat z NAS úložiště, patří MyBlueDay  mezi dlouhodobé poskytovatele obnovy dat ze síťových úložišť. Jako profesinálové na služby obnovy dat od roku 2003 dokážeme obnovit ztracená data ze všech typech zařízení NAS ve všech standardních konfiguracích. Chcete vědět více? Jak minimalizovat riziko ztráty dat na NAS

Typické příčiny ztráty dat síťovém úložišti NAS

Každá obnova dat z  NASu je jedinečná procedura, vycházející z typu zařízení, jeho konfiguraci (např. typu RAID), a povahy selhání úložiště. Existuje však několik společných příčin, jejichž důsledkem jsou ztracená data na síťovém úložišti NAS.

 • naformátovaní
 • odstranění oddílu
 • smazaná data
 • nezdařený update
 • požár
 • zatopení vodou
 • přepětí ze sítě
 • výpadek napájení

Záchrana dat z NAS probíhá v MyBlueDay zpravidla z těchto důvodů

Ani ta nejlepší zařízení NAS, jako jsou Synology, QNAP, ASUSTOR případně Seagate, Netgear, a Western Digital, nejsou imunní vůči selhání systému nebo zařízení a následné ztrátě dat. Všechna tato zařízení jsou náchylná k běžným příčinám ztráty dat, jako jsou logická selhání operačního systému NASu, virová infekce a náhodné odstranění souborů. Kromě těchto problémů mohou NAS úložiště trpět také problémy, jako jsou chyby obsluhy při změně konfigurace RAID, selhání softwaru NAS nebo chybné aktualizace sytému nebo firmware. 

Uživatelská chyba

Nejčastější příčinou ztráty dat ze systému NAS je lidská chyba. Stejně jako u jiných paměťových médií může i u NAS dojít ke ztrátě dat v důsledku náhodného vymazání souborů, přepsání disku, nevhodné instalace a přeformátování zařízení. Někdy se uživatelé také pokoušejí změnit konfiguraci NAS buď za účelem zvýšení kapacity úložiště, nebo vytvoření redundantní konfigurace RAID.

Ať už je důvod jakýkoli, ujistěte se, že vaše jednotka NAS takovou konfiguraci umožňuje. Je to proto, že ani ty jednotky, které deklarují bezpečné úpravy NAS (například Synology, Qnap atp.), nejsou stoprocentně zabezpečeny proti selhání během konfigurace. Pokud si nejste jisti, mohla by výměna nesprávného disku nebo nesprávná rekonfigurace vést ke ztrátě dat na NAS.

Výpadek napájení

Všechna zařízení, včetně systému NAS, jsou náchylná k poškození v důsledku výpadku napájení nebo kolísání napětí. Výpadky napájení nebo kolísání napětí během procesu rebuildu RAID pole mohou být pro NAS fatální. Diskové pole RAID může selhat i v důsledku přepětí nebo výpadku proudu, což by mělo za následek ztrátu nebo poškození metadat RAIDu.

Ztráta metadat by mohla vést k selhání svazku nebo selhání spouštění RAID. NAS se také může přepnout do degradovaného režimu nebo může dojít ke ztrátě tabulky oddílů. Ve všech těchto situacích je nutné vyjmout disky z boxu NAS a provést zákrok obnovy dat z NAS tak, aby bylo možné obnovit původní data. 

Aktualizace firmwaru

Pokud se uživatelé sítového disku setkají s provozním problémem svého zařízení, zpravidla vyhledají pomoc týmu podpory prodejce nebo výrobce. Ve většině případů tým podpory uživatelům poradí, aby provedli aktualizaci firmwaru NAS a problém vyřešili. Toto řešení může u některých typů závad fungovat zcela spolehlivě, existuje ale také možnost absolutní ztráty dat uložených v NAS zařízení. K tomu dochází tehdy, když aktualizace firmwaru zahrnují úpravy, které mohou být nekompatibilní se starými metodami ukládání dat.

Mechanické závady

Systém RAID/NAS pracuje ze své povahy i tehdy, došlo-li k selhání pevného disku. Následné a dlouhodobé používání NAS v poškozeném, degradovaném stavu však vyvíjí větší tlak na zbývající pevné disky. To může mít za následek další selhání disků a ve finále rozpad pole a ztrátu dat. Také další problémy, jako je přehřátí systému v důsledku nevhodného chlazení nebo chyba diskového řadiče v NAS serveru, mohou způsobit ztrátu dat.

Bezpečnostní informace!
 • Nepokoušejte se spustit příkaz CHKDSK na poli RAID v NAS jako způsob, jak se pokusit vyřešit problémy, se kterými se potýkáte
 • Neměňte pořadí disků v diskovém poli síťového úložiště NAS.
 • Bylo by bezvýsledné pokoušet se obnovit pole RAID 5 nebo RAID 6 s více než jedním poškozeným diskem.
 • Byl-li spuštěn automatický rebuild pole RAID, nepřerušujte ho, neresetujte NAS.