Jak minimalizovat riziko ztráty dat na síťovém disku NAS

V reálném provozu síťových NAS disků existuje mnoho důvodů a situací, kdy může dojít ke ztrátě dat, a to i v robustních systémech NAS. Stačí však zavést několik níže uvedených doporučení a můžete zvýšit bezpečnost uložení vašich dat. Zde je několik tipů a postřehů, jak minimalizovat riziko ztráty dat.

Jak minimalizovat riziko ztráty dat na síťovém disku NAS

Jak minimalizovat riziko ztráty dat na NAS

Chcete předejít ztrátě dat na NASu? Jak bezpečně používat síťový disk NAS

Kontrolujte přístupová práva

Pokud je v síti více uživatelů, mělo by být jasné, kdo má k jakým datům přístup. Ke smazání dat dochází často proto, že uživatel neví, že odstraněná data potřebuje jiná osoba.

Vytvářejte automatické zálohy

Systémy NAS obzvláště v RAID konfiguraci umožňující  redundanci dat včetně parity (typicky RAID 5) nabízejí mnoho výhod, ale absolutní zabezpečení dat neexistuje. Proto doporučujeme pravidelně zálohovat všechna důležitá data na jiná paměťová média, například na pevný disk USB, další zařízení v rámci LAN, případně do cloudového úložiště. Ideální je, pokud je zálohování prostorově / geograficky oddělené. Tímto způsobem zamezíte např. zašifrování zálohy společně s primárními daty v případě napadení škodlivým softwarem, typicky ransomwarem. Pokud jsou data uložena na externím místě, měla by být uživatelsky zašifrována.

Správné nastavení

Více diskový disk NAS má možnost konfigurace na různé typy polí RAID nebo svazků JBOD. To v optimálním případě zajišťuje dodatečné zabezpečení z pohledu bezpečnosti a dostupnosti dat, které je pro firemní nasazení zcela zásadní. Ovšem pozor! Velmi časté je, že NAS zařízení zakoupené společně s disky je továrně nastaveno na provoz v konfiguraci RAID 0, což nezajišťuje žádné zabezpečení dat! RAID 0 umožňuje rychlejší přístup k datům, ale neposkytuje žádné redundance ani zrcadlení. RAID 1 je u dvou diskových NASů zcela jistě lepší volbou, ale i přes datovou redundanci tohoto typu RAID (zrcadlení) by se nemělo zapomínat na externí zálohování.

Důvěra je dobrá, kontrola je lepší

Zálohy by měly být vždy testovány z hlediska jejich funkčnosti, konzistence a komplexnosti. Neúplná, poškozená nebo nedostupná záloha nemá žádnou cenu. Zároveň by rozšířená řešení NAS měla být před konečným nastavením otestována zkušeným personálem, který bude průběžně dbát o kontrolu funkčnosti. Nesprávné nastavení může vést k  selhání, a tím i ke ztrátě dat. Automatizace zálohování je skvělý sluha, ovšem špatný pán.

Správná dokumentace

Každý správce sítě by měl dokumentovat používaný systém NAS a jeho provozní systémové parametry. Důležitými a často opomíjenými údaji jsou verze firmware, verze instalovaného operačního systému NAS, typ použitého souborového systému, typ diskového pole, či diskového svazku s jeho parametry (velikosti stripu, offsety atp.). Přesná dokumentace usnadňuje v případě potřeby obnovu dat na NAS.

Správná investice

Rozhodující chybou je nerozumné šetření. Proto byste měli při nákupu pevných disků pro systém NAS dbát na kvalitu. Nejvhodnější jsou disky, které byly certifikovány pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, rychlou přístupovou dobu a velkou vyrovnávací paměť. A rozhodně se vyvarovat diskům se šindelovým zápisem SMR. Nejlepší je nakupovat pevné disky z různých výrobních šarží. Tímto způsobem lze omezit chyby související s výrobou nebo náchylnost k poruchám. V opačném případě hrozí riziko, že pevné disky selžou během krátké doby v řetězové reakci.

Standardizované nebo proprietární

Doporučuje se používat standardizované souborovými systémy Linux EXT3, EXT4, XFS či ZFS. Alternativou jsou proprietární formáty jednotlivých výrobců NAS úložišť s málo nebo často nedokumentovanými souborovými systémy, které v případě nouze činí obnovu dat časově i finančně náročnější.

Selhalo vaše NAS uložiště obsahující nezálohovaná data?  Zachovejte klid a nepanikařte! V případě nouze doporučíme kontaktovat poskytovatele služeb profesionální obnovy dat 722 150 150 . To umožní rychle zahájit nezbytná záchranná opatření bránící zbytečnému zhoršení stavu nevhodným postupem. 

A co radí výrobce "NASů" firma Synology?? Jak se vyhnout ztrátě dat na síťovém disku?