Oblíbený NAS: Jak ideálně používat síťový disk

NAS (Network Attached Storage) je komplexní samostatné zařízení vybavené vším potřebným nejen pro ukládání dat, ale také pro jejich sdílení a u některých modelů i pro jejich streamování. Díky pohodlí a možnostem, které síťová úložiště NAS do tohoto světa přinášejí, se stala oblíbenými mezi různými skupinami uživatelů, od domácích uživatelů přes malé kanceláře až po firemní klientelu.

Oblíbený NAS: Jak ideálně používat síťový disk

Obecně lze účely, ke kterým se zařízení NAS používají, rozdělit do tří kategorií:

Zálohování dat

Těžko budete hledat lepší řešení pro udržování rutinního zálohování. Taková zařízení poskytují další úložný prostor pro vaše archivační účely. Na rozdíl od externího předplaceného cloudu se navíc zařízení NAS nachází u vás, a proto je pod vaší kontrolou.

Sdílení dat

Ať už doma nebo v kanceláři, servery NAS jsou schopny komunikovat s dalšími zařízeními. Prostřednictvím místní sítě (LAN) poskytuje malý souborový server všem počítačovým zařízením připojeným k této síti LAN přístup ke svým souborům. Kromě toho je možné se k zařízení dostat z libovolného místa na světě prostřednictvím internetu pomocí uživatelského rozhraní založeného na webovém prohlížeči.

Přenos dat

NAS je inteligentní úložiště. Spoléhá na vlastní operační systém zajišťující podporu takových místních multimediálních služeb, jako je iTunes nebo DLNA. Díky tomu se stává přímým zdrojem pro přehrávání hudby a videa nebo zobrazování obrázků. Zařízení NAS lze také využít pro komponenty internetu věcí (IoT) nebo řídicí systémy chytrých domácností.

Jako nezávislé zařízení je úložiště NAS doplněno vlastním procesorem, pamětí a pevným diskem. Zařízení NAS mohou obsahovat jeden nebo více disků, které lze v závislosti na modelu rozšířit. Několik disků v úložištích NAS je obvykle integrováno do jednoho systému RAID. Existuje velké množství různých konfigurací RAID, přičemž každá má své specifické schéma organizace dat. V závislosti na konfiguraci lze uspořádat dobrou rovnováhu mezi výkonem úložiště, celkovou kapacitou a spolehlivostí zařízení.

Zařízení NAS nabízená na moderním trhu IT se dělí na tři hlavní skupiny uživatelů:

  • Zaměřené na uživatele s pokročilými technickými dovednostmi. Příkladem zařízení NAS vyvinutého pro takové uživatele může být Buffalo, souborový server založený na technickém rozhraní.
  • Orientované na uživatele s průměrnými technickými dovednostmi. Mezi typické prodejce pro tuto skupinu uživatelů patří QNAP a Synology.
  • Určeno pro uživatele bez technických dovedností. Drobo nabízí uživatelům kompletní řešení NAS, aniž by jim prozrazoval "vnitřnosti" a zatěžoval je technikáliemi.

Síťové disky NAS jsou náchylné ke všem druhům ztráty dat, které jsou běžné pro jiná média pro ukládání dat, včetně logických selhání souborového systému, účinků virů a škodlivého softwaru i náhodného vymazání souborů. Zároveň jsou úložiště NAS náchylná ke svým specifickým příčinám ztráty dat, jako jsou chyby obsluhy při změně konfigurace RAID nebo nesprávné přidání nových disků do pole NAS, selhání obslužného softwaru NAS, chybné aktualizace atd.

Níže se podívejme blíže na možná logická poškození úložiště NAS. To znamená ztráty dat, které nejsou způsobené jakoukoliv hardwarovou závadou, obvykle pevného disku, nebo selháním diskového řadiče NASu.

Postihla vás ztráta dat na síťovém disku NAS? V MyBlueDay poskytujeme službu profesionální obnova dat z NAS uložišť. V případě zájmu o bezplatnou konzultaci a diagnostiku nás kontaktuje na   722 150 150

Potřebuji obnovit data z nefunkčního NAS

Nejčastější příčiny ztráty souborů z NAS

Neznalost uživatele

V závislosti na dodavateli může, ale nemusí úložiště NAS poskytovat uživateli možnosti výběru a změny konfigurace. Profesionální modely, jako je Buffalo, poskytují rozsáhlou sadu možností, zatímco  např. Drobo uživatele nepustí do editace žádných pokročilých nastavení. Předpokládejme, že  vy takovou možnost volby máte.

Existuje několik způsobů organizace dat v zařízení NAS. Zaprvé se úložiště může skládat pouze z jediného pevného disku nebo z několika disků, které nejsou uspořádány do jednoho datového systému. Z tohoto pohledu se NAS od počítače liší jen nepatrně, protože nemá displej, klávesnici a myš.

Zadruhé, disky NAS lze kombinovat do pole RAID. Různé konfigurace RAID umožňují vytvořit buď redundantní, nebo neredundantní úložiště NAS. Konfigurace RAID 0 a JBOD jsou neredundantní. Jejich schémata alokace dat zvyšují celkový výkon úložiště, ale nezajišťují vyšší úroveň bezpečnosti dat, protože nepoužívají duplikaci dat (zrcadlení) ani paritu - speciální kontrolní součet pro výpočet chybějících částí informací v případě jejich ztráty nebo nečitelnosti. Redundantní NAS bude spolehlivějším řešením díky použití parity nebo duplikace. Zároveň však můžete přijít o určité procento úložného prostoru vyhrazeného pro paritu nebo kopírování dat.

Jistě záleží na vás, zda chcete získat maximum prostoru a vytvořit neredundantní úložiště, nebo chcete méně riskovat a investovat do spolehlivosti na úkor redundantní konfigurace. Co odborníci na obnovu dat tvrdí v obou případech, je, abyste svému úložišti věnovali maximální pozornost. V případě lineárního nebo neredundantního NAS (RAID 0,JBOD) si uvědomte, že jeho součásti nejsou věčné. Někteří prodejci navíc mohou dodávat box NASU s low-endovými disky, které nesplňují kritéria pro použití v síťovém disku. Harddisky jako mechanická zařízení mohou také s postupem času degradovat a zhoršovat své parametry. Pokud jde o redundantní NAS (RAID 1,RAID 5, RAID 6, RAID 10), dbejte na to, abyste včas reagovali na jeho zprávy, a nikdy neignorujte nutnost výměny selhávajícího disku NAS.

Pokud situace vyžaduje obrátit se na tým podpory výrobce NAS, upozorněte jej na skutečnost, že vaše data jsou důležitá, a požádejte o zálohování. Povaha fungování NAS úložiště umožňuje podpoře výrobce vzdálený přístup a některé logické problémy tak dokáže takový support vyřešit. Nikdy se však nesmí jednat o závadu hardwarové povahy, tzn. elektro / mechanické poškození pevného disku nebo NASu jako takového. 

Výpadky proudu

Stejně jako jiná zařízení jsou i NAS citlivé na kolísání napětí a problémy s napájením. Jejich následky mohou vážně poškodit systém a vést ke ztrátě nebo poškození metadat RAID. Mezi nejviditelnější důsledky ztráty metadat patří:

  • Selhání svazku. Pokud ve webovém rozhraní úložiště nemůžete najít sdílenou složku, může to být způsobeno selháním svazku.
  • Degradovaný režim. Pokud je jeden nebo několik disků mimo systém, může se zařízení NAS přepnout do zhoršeného režimu.
  • Ztráta tabulky oddílů. Pokud se diskové pole RAID vůbec nespustí, může to znamenat, že poškození metadat RAID pole vedlo ke ztrátě tabulky oddílů.

V kterémkoli z výše uvedených případů je nutné jednotlivé disky vyjmout z boxu NAS, a každý disk podrobit profesionální diagnostice. Chcete-li uvést samotný box obsahující diskový řadič a další komponenty NASu do funkčního stavu, budete muset vyměnit disky, pokud jsou vadné, a teprve poté znovu nakonfigurovat úložiště s novým RAID prostřednictvím webového rozhraní. V případě selhání spouštění systému bude nutné vrátit úložiště do výchozího továrního nastavení.

Pokračovat v manipulaci s boxem síťového disku je možné až po obnovení souborů z NAS.

Aktualizace firmwaru NAS

Uživatelé, kteří se potýkají s problémem poruchy nebo havarijního stavu úložiště NAS, se obvykle obracejí na tým podpory prodejce zařízení. Jednou z metod řešení problémů může být aktualizace firmwaru. Jedná se o dobrou šanci, jak úložiště znovu zprovoznit, ale zároveň je to potenciální příčina úplné ztráty dat uložených v zařízení. Upgrade může přinést závažné změny nekompatibilní se starými metodami ukládání dat. Aby se zařízení vrátilo do funkčního stavu, může se systém rozhodnout resetovat firmware NAS a pokusit se nastavit disk na nulu a zformátovat jednotku a vytvořit nový souborový systém.

Nepouštějte se do žádných manipulací zaměřených na změnu firmwaru zařízení nebo konfigurace úložiště před vytvořením kopie všech životně důležitých souborů. 

Rozšíření kapacity úložiště NAS

Není žádným tajemstvím, že množství ukládaných dat neustále roste, a proto je vždy potřeba více úložného prostoru. To s sebou přináší nutnost upgradovat úložná zařízení, ale jde o to, že by se to mělo dělat s maximální opatrností.

Proces rozšiřování úložné kapacity totiž disky velmi zatěžuje. Úložiště NAS se přepne do režimu přestavby RAID (rebuild), který přináší další pracovní zatížení disků. Kromě toho je rebuild pole RAID poměrně zdlouhavý postup, který vyžaduje stabilní pracovní podmínky. Případné výpadky napájení nebo kolísání napětí mohou přinést fatální selhání NAS. Doporučuje se napájet zařízení pomocí UPS a zabránit operacím čtení dat z úložiště během procesu rebuildu.

Změna konfigurací NAS síťového disku

Uživatelé mohou chtít změnit konfiguraci úložiště z řady důvodů: vytvořit RAID, zvýšit kapacitu úložiště, vytvořit redundantní konfiguraci RAID atd.

Na druhou stranu ne každý výrobce NAS umožňuje měnit schéma NAS za běhu a bez ohrožení uživatelských dat. Ti, kteří tak nečiní, nemohou zaručit, že po změně konfigurace nedojde ke ztrátě uživatelských dat. Ani ti, kteří deklarují bezpečné úpravy NAS (jako Drobo), nemohou slíbit 100% jistotu, že během operace nedojde k sehání.

Proces změny konfigurace může představovat vážné nebezpečí, stejně jako obecně všechny operace nad živým systémem. Pokud se z nějakého důvodu během procesu rebuildu diskového pole poškodí více než jeden disk v RAID5 nebo více než dva disky v RAID6, svazek se stane nedostupným a jeho data již nelze přečíst.

Dalším rizikovým faktorem je výpadek napájení, ke kterému dojde před dokončením aktualizace, k němuž může dojít i z nedbalosti, například se můžete zachytit do kabelu při průchodu kolem. To může vést k poškození řadiče RAID. V takovém případě dojde k pádu celého procesu, svazek úložiště se stane nedostupným a v kombinaci se složitou konfigurací RAID budete čelit problémům s firmwarem. Čím závažnější je výsledek, tím méně středisek pro obnovu dat si s takovou situací poradí.

Upozorňujeme, že rebuild síťového disku NAS probíhá v reálném čase nad zapnutým úložištěm dat. Snažte se během tohoto procesu zařízení nepoužívat! A konečně, čím méně je úložiště přetížené, tím dříve je proces hotový a zbývá méně času na případné selhání.