Obnova dat z WD My Cloud EX2 Ultra - průvodce řešením ztráty dat

Ztratili jste data na úložišti WD My Cloud EX2 Ultra? Máte problém s připojením k administraci? Náš podrobný průvodce vysvětluje specifika obnovy dat z tohoto zařízení a poskytuje rady, jak postupovat pro úspěšné řešení. Zjistěte, proč běžné metody selhávají a jak získat svá data zpět.

Obnova dat z WD My Cloud EX2 Ultra - průvodce řešením ztráty dat

Síťová úložiště (NAS) jsou populárním řešením pro ukládání a sdílení dat v domácnostech i menších firmách. Western Digital My Cloud EX2 Ultra patří mezi oblíbené modely díky své kapacitě, výkonu a funkcím. Avšak v případě selhání nebo ztráty dat může být obnova souborů z tohoto zařízení složitější, než se na první pohled zdá. V tomto článku se podrobně podíváme na specifika ukládání dat na WD My Cloud EX2 Ultra a vysvětlíme, proč tradiční metody obnovy dat nemusí fungovat. 

Charakteristika zařízení WD My Cloud EX2 Ultra

WD My Cloud EX2 Ultra je "dvoušachtové" síťové úložiště (NAS) určené pro domácnosti a malé firmy. Nabízí kapacitu až 28 TB, podporu RAID 0/1, gigabitový Ethernet, šifrování a další pokročilé funkce. Zařízení běží na operačním systému My Cloud OS založeném na Linuxu a poskytuje snadný přístup k datům přes webové rozhraní, mobilní aplikace či protokoly SMB/CIFS, AFP a FTP.

Příčiny selhání NAS zařízení WD My Cloud

NAS systémy jako WD My Cloud EX II Ultra jsou komplexní zařízení, která mohou čelit různým hardwarovým a softwarovým problémům. Patří mezi ně vada jednoho nebo více disků, poškození souborového systému, chyby v operačním systému NASu, problémy s firmwarem nebo selháním komponent jako RAM nebo řadič. Každá z těchto situací může vyžadovat specifický přístup k diagnostice a obnově dat, od použití specializovaných softwarových nástrojů až po hardwarové zásahy v čisté místnosti. Mezi statisticky nejčastější jsou z našich zkušeností následující:

 • Selhání jednoho nebo obou pevných disků
 • Poškození souborového systému nebo databáze metadat
 • Chyby ve firmware nebo operačním systému NASu
 • Neočekávané odpojení zařízení od napájení
 • Chyby uživatele (neúmyslné smazání, přepsání dat)
 • Malware nebo ransomware útok
Čtěte více: Specializovaná služba  záchrana dat Western Digital.

Způsob ukládání dat na tento typ úložiště

WD My Cloud EX2 Ultra používá pro ukládání dat proprietární metodu, která se liší od tradičních NAS se souborovým systémem EXT4. Klíčové aspekty jsou:

 1. Oddělení metadat: Metadata o souborech a adresářích (názvy, cesty, atributy) jsou ukládána odděleně od samotných dat v dedikované databázi.
 2. Content ID: Každému souboru je přiřazen unikátní identifikátor - "Content ID". Pod tímto ID je soubor fyzicky uložen na disku. Content ID je řetězec zdánlivě náhodných znaků.
 3. Databáze "Files": Hlavní databázová tabulka "Files" mapuje Content ID na uživatelsky srozumitelné názvy souborů a jejich umístění v adresářové struktuře.
 4. Prezentace uživateli: Operační systém NASu používá databázi metadat k prezentaci obsahu uživateli v obvyklé podobě se složkami a soubory. Interně ale pracuje s Content ID.

Tato metoda optimalizuje správu dat, ale komplikuje obnovu při selhání. Bez databáze metadat nelze rekonstruovat původní adresářovou strukturu a názvy souborů.

Adresářová struktura dat na externím NAS úložišti WD My Cloud

Obr.1:Adresářová struktura dat na externím NAS úložišti WD My Cloud v podobě databáze "Files"

Struktura souborů na externím NAS úložišti WD My Cloud

Obr.2: Názvy souborů jsou uživatelsky zcela nepřívětivě a nejsou připravené pro běžnou práci

A takto probíhá zápis a čtení při použití Content ID

 1. Uživatel inicializuje operaci zápisu nebo čtení souboru prostřednictvím webového rozhraní, síťového protokolu (SMB, AFP, FTP) nebo cloudové služby WD.
 2. Požadavek je přijat operačním systémem NASu (My Cloud OS), který ho zpracuje a určí, se kterým souborem se má pracovat.
 3. Operační systém NASu přistoupí k databázi metadat, aby získal Content ID souboru a určil jeho fyzické umístění na discích.
 4. Pokud jde o operaci čtení, systém načte data souboru z příslušného fyzického umístění na disku (nebo discích v případě RAID) pomocí Content ID.
 5. V případě operace zápisu systém buď aktualizuje existující soubor, nebo vygeneruje nové Content ID a zapíše data na disk.
 6. Po dokončení zápisu systém aktualizuje databázi metadat o nové informace (název souboru, adresářová struktura, Content ID, atributy).
 7. Operační systém NASu vrátí uživateli potvrzení o dokončení operace a v případě čtení poskytne požadovaná data.
 8. V průběhu celého procesu RAID kontroler zajišťuje správnou distribuci a/nebo duplikaci dat mezi fyzickými disky podle nastavené úrovně RAID.

Zjednodušený popis charakteru práce s daty na NASu WD My Cloud

WD My Cloud EX2 Ultra používá proprietární systém správy dat, který se výrazně liší od běžných síťových úložišť (NAS) se souborovými systémy jako EXT4 nebo Btrfs. Klíčovým aspektem je oddělení metadat od samotných datových souborů.

Metadata, tedy informace o názvech souborů, adresářové struktuře, atributech a dalších vlastnostech, jsou ukládána v dedikované databázi. Tato databáze je zcela oddělena od fyzického úložiště samotných souborů na discích.

Každý soubor uložený na WD My Cloud EX2 Ultra má přiřazen unikátní identifikátor zvaný "Content ID". Toto ID je řetězec zdánlivě náhodných znaků (například "a45f6g7h8i9j0"). Pod tímto Content ID je soubor fyzicky uložen na disku. Neobsahuje však žádné informace o původním názvu souboru nebo jeho umístění v adresářové struktuře.

Tyto informace jsou místo toho uloženy v centrální databázi metadat. Hlavní tabulka této databáze se nazývá "Files". Pro každý soubor obsahuje záznamy mapující Content ID na uživatelsky srozumitelný název souboru, cestu v adresářové struktuře a další metadata.

Když uživatel přistupuje k souborům přes webové rozhraní nebo síťové protokoly, operační systém WD My Cloud EX2 Ultra na pozadí překládá požadavky pomocí databáze metadat. Uživateli se tak zobrazuje obvyklá struktura adresářů a souborů, aniž by si byl vědom interního mapování pomocí Content ID.

Tento systém přináší určité výhody pro správu dat, ale značně komplikuje situaci při selhání nebo poškození NASu. Standardní nástroje pro obnovu dat, které očekávají běžné souborové systémy, zde selhávají.

I kdyby se podařilo obnovit samotné soubory z disků, bez odpovídající databáze metadat by nebylo možné rekonstruovat původní názvy souborů a adresářovou strukturu. Soubory by měly nesmyslné názvy ve formě Content ID a byly by umístěny v jednom adresáři bez struktury.

Pro úspěšnou obnovu dat je tedy nezbytné nejen získat samotné soubory, ale také neporušenou databázi metadat. Tyto dva elementy je pak nutné správně spárovat, aby se obnovila původní podoba dat. To vyžaduje hlubokou znalost interních struktur WD My Cloud EX2 Ultra a specializované nástroje.

Potřebujete-li tedy obnovit data ze síťového úložiště NAS, pak v MyBlueDay disponujeme nejen potřebným vybavením, ale především  více než dvacetiletými zkušenostmi v oboru data recovery. V každém případě platí, jsou-li pro vás ztracená data důležitá, svěřte jejich záchranu JAKÉKOLIV profesionální firmě s dobrými referencemi, která jistě udělá maximum pro to, aby byla šance rekonstrukci dat maximální. 

Výzvy pro obnovu dat z NASu Western Digital My Cloud EX II

Tradiční software pro obnovu dat očekává standardní souborové systémy jako EXT4, NTFS nebo FAT32. Kvůli proprietárnímu způsobu ukládání dat na WD My Cloud EX2 Ultra ale tyto nástroje selhávají. I když dokáží obnovit samotné soubory, chybí jim metadata pro rekonstrukci názvů a adresářů.

Pro úspěšnou obnovu je v těchto případech nutné:

 1. Získat databázi metadat, ideálně v nepoškozeném stavu.
 2. Obnovit samotné soubory identifikované pomocí Content ID.
 3. Namapovat obnovené soubory na metadata z databáze a rekonstruovat původní adresářovou strukturu a názvy souborů.

Tento proces vyžaduje hlubokou znalost interních struktur způsobu ukládání a distribuce dat na WD My Cloud EX2 Ultra a vysoce specializované nástroje. Některé open-source projekty (např. WD Discovery Tool nebo wd_recover) se sice pokoušejí tento proces částečně zautomatizovat, ale jejich úspěšnost je však z naší zkušenosti sporná a rozhodně není zaručena.

Finální doporučení a závěr

WD My Cloud EX2 Ultra je výkonné síťové úložiště, ale jeho proprietární způsob ukládání dat přináší výzvy pro obnovu při selhání zařízení. Oddělení metadat a používání Content ID zásadně komplikuje rekonstrukci adresářové struktury a názvů souborů. Běžné postupy, jako je vyjmutí disků z boxu, připojení k internímu nebo externímu řadiči a načtením disků v libovolné Linux distribuci tak u těchto disků nepovede k získání dat ani v případě, že budou disky v technicky bezvadném stavu a s neporušeným souborovým systémem. 

Případě, že takový disk obsahuje nezálohovaná data, o která nechce majitel definitivně přijít, doporučujeme svěřit obnovu dat specializované firmě, která má potřebné zkušenosti, know-how a nástroje. Díky tomu dokáží obvykle obnovit data i v situacích, kde běžné free nebo komerční programy zcela selhávají.