Bezpečná obnova dat: Ochrana osobních údajů a bezpečnostní protokoly při obnově dat

Jednou z nejdůležitějších věcí, které může společnost svým zákazníkům nabídnout, je jistota. Zákazníci by měli mít důvěru a jistotu, že společnost uchovává jejich osobní údaje v bezpečí. Profesionální poskytovatelé služeb obnovy dat stanoví a uplatňují jasné a srozumitelné protokoly o ochraně osobních údajů tak, aby byla vaše data v absolutním bezpečí - ať už jste domácí uživatel, majitel malé firmy, lékařská klinika či nemocnice nebo vládní agentura.

Bezpečná obnova dat: Ochrana osobních údajů a bezpečnostní protokoly při obnově dat

Jak jsou vaše data v laboratoři pro obnovu dat v bezpečí?

Pokud jde o obnovu dat, lidé se někdy zdráhají odevzdat pevný disk svého notebooku s citlivými firemními informacemi, externí pevný disk s roky a roky rodinných fotografií nebo svůj telefon. Všichni máme pochopitelně a přirozený odpor k tomu, aby se nám někdo hrabal ve věcech.

Koneckonců, pokud se dostanete do situace, kdy potřebujete služby obnovy dat pro svůj počítač, paměťovou kartu nebo externí pevný disk, musíte se smířit s tím, že se bude se na vaše data někdo dívat. To platí bez ohledu na to, kterému poskytovateli služeb obnovy dat je pošlete. Je to prostě nevyhnutelný fakt obnovy dat - podstatné a kritické momenty se bez lidské  účasti nikdy neobejdou. Tento člověk zcela jistě uvidí alespoň část vašich dat. Přinejmenším musí zaručit, že data, která obnoví, skutečně fungují tak, jak mají.

Pokud tedy potřebujete poskytovatele služeb obnovy dat, budete si samozřejmě chtít vybrat takového, který má zabezpečené zařízení pro obnovu dat a zavazuje se k tomu, že vaše data budou v bezpečí. Jinými slovy, potřebujete společnost se zásadami ochrany osobních údajů při obnově dat a s prokazatelně dlouhou bezúhonnou tradicí.

Jak vypadá společnost pro obnovu dat, která se zavázala k ochraně osobních údajů při obnově dat

 • Zaměstnanci, kteří byli vyškoleni v oblasti bezpečnosti IT a bezpečného zacházení s citlivými údaji.
 • Zařízení, které bezpečně a dočasně uchovávají data zákazníků, nejen dokud zákazník neobdrží obnovená data, ale i po dobu držení bezpečnostních záloh.
 • Zabezpečené  webové stránky, na kterých si klienti mohou prohlížet výsledky svých případů, aniž by riskovali, že si jejich citlivé údaje prohlédnou jiné osoby.

Naše interní postupy při práci na obnově dat

Podpisem našeho servisního formuláře a souhlasem s našimi podmínkami souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů v MyBlueDay při práci na obnově dat. V rámci těchto zásad se v MyBlueDay zavazujeme, že budeme vaše veškeré svěřené osobní údaje držet v nejpřísnější důvěrnosti a vylučujeme možnost přístupu třetího subjektu.

Při práci na obnově dat vytvoříme "klon" z vadného datového úložiště. Tento klon je umístěn na jednom z našich interně používaných pevných disků. Další verze dat, tenokrát v podobě adresářové struktury je vytvořen z bezpečnostních důvodů (pro případ selhání úložiště s vytvořeným "klonem") na další fyzické úložiště. Tyto disky jsou umístěné pouze v prostorách našeho pracoviště a za žádných okolností a z žádného důvodu neopouštějí naše zařízení.

Pokud nás zákazník po provedeném zásahu nepožádá o delší uchování svých dat a jejich archivaci po delší dobu (více než jeden měsíc bude účtováno), obnovená data zcela vymažeme týden (pět pracovních dnů) po zaručeném vydání nebo doručení dat. Po uběhnutí smluvené doby provedeme 100% přepis disků s obnovenými daty, což zcela znemožní jejich následnou obnovu. Na tyto disky se dále ukládají data dalších zákazníků  a proces se opakuje. Na konci životnosti disku je disk rozebrán, a použit na náhradní díly. 

 • Každá osoba, která přichází v MyBlueDay do styku s datovými nosiči je důkladně proškolena tak, abychom vždy zajistili maximální bezpečnost soukromých a citlivých dat našich zákazníků.
 • Veškeré vstupní prostory na naše pracoviště jsou pod uzamčením a kontinuálním dohledem se záznamem tak, abychom zabránili neoprávněnému přístupu. 
 • Prostory pro komunikaci se zákazníky vydávání / předávání zakázek nejsou z etických důvodů monitorovány.
 • Veškerá datová infrastruktura na které dochází k práci na svěřených datech nemá přístup do internetu. Zařízení, která k internetu přístup mají, disponují nadstandardním síťovým zabezpečením.
 • Vzejde-li ze strany zákazníka požadavek na možnost vystavení dat směrem do internetu (z důvodu rychlého přístupu k obnově formou downloadu), nikdy nevyužíváme cloudové / download servery třetích stran, ale vlastní zabezpečené cloud / serverové řešení.
 • Provádí-li zákazník vzdálenou kontrolu obnovených dat, ( === odkaz vedoucí k ukázkové demo verzi adresářové struktury - v této podobě probíhá kontrola dat) vždy se využívá zabezpečeného šifrovaného  připojení mezi zákazníkem a našimi k této službě dedikovanými servery. 
 • Z důvodu možných výpadků elektrického napájení které mají vliv nejen na vlastní procedury obnovy dat, ale i na jejich zabezpečení jsme v roce 2022 upravili systém napájecích záloh z běžných UPS na vysokokapacitní UPS LifePO4 o celkové kapacitě 12kWh zálohovaných automaticky spínaným generátorem o výkonu 8kW/h. 
 • Pro bezpečí uživatelských dat je vyhrazeno k polovině roku 2023 téměř 500TB diskového prostoru.

UPS zálohovací zdroje v procesu obnovy dat

Pro klienty s ještě přísnějšími požadavky na ochranu osobních údajů při obnově dat, zejména pro velké společnosti s mimořádně citlivými daty, státní instituce nebo zdravotnická zařízení můžeme v MyBlueDay podle potřeby přistoupit na další dohody o mlčenlivosti. Více konkrétních informací naleznete na podmínky používání služby - zásady ochrany osobních údajů.