Podmínky používání služby - zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 2/5/2022

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na stránky www.myblueday.cz vlastněné a provozované společností MyBlueDay!. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost MyBlueDay! shromažďuje, sdílí, zabezpečuje a používá osobní údaje, které poskytnete na našich webových stránkách www.myblueday.cz, v mobilní aplikaci a prostřednictvím našich služeb. Použití informací shromážděných prostřednictvím našich služeb je omezeno na účely poskytování služby, pro kterou si klient společnost MyBlueDay! najal. Popisuje také možnosti, které máte k dispozici, pokud jde o naše používání vašich osobních údajů, a způsob, jakým můžete k těmto údajům přistupovat a aktualizovat je.

Ve společnosti MyBlueDay! velmi respektujeme soukromí našich klientů. Byli jsme jedním z prvních poskytovatelů datarecovery služeb v ČR, a v průběhu let jsme si vybudovali dobrou pověst díky svému závazku k bezpečnosti a transparentnosti.

Poskytujeme podrobný přehled našich postupů, který vám usnadní používání našich webových stránek. Máte-li jakékoli dotazy týkající se níže uvedených podmínek, obraťte se na naše oddělení služeb zákazníkům na emailu info@myblueday.cz .

Použití informací shromážděných prostřednictvím našich služeb je omezeno na účel poskytnutí služby, pro kterou si klient službu MyBlueDay! najal.

 Společnost MyBlueDay! se zavazuje podřídit všechny osobní údaje získané z členských zemí Evropské unie (EU), Spojeného království a Švýcarska platným zásadám rámce  GDPR. Chcete-li se o rámcích GDPR dozvědět více, navštivte https://gdpr-info.eu .

Společnost MyBlueDay! je odpovědná za zpracování osobních údajů, které obdrží podle rámců GDPR a které následně předá třetí straně jednající jejím jménem jako zprostředkovatel. Společnost MyBlueDay! dodržuje zásady GDPR při všech dalších předáních osobních údajů z EU, Spojeného království a Švýcarska, včetně ustanovení o odpovědnosti za další předání.

S ohledem na osobní údaje přijaté nebo předané podle rámců GDPR podléhá společnost MyBlueDay! regulačním donucovacím pravomocem. V určitých situacích může být společnost MyBlueDay! požádána o zpřístupnění osobních údajů v reakci na zákonné žádosti orgánů veřejné moci, včetně splnění požadavků národní bezpečnosti nebo orgánů činných v trestním řízení.

Za určitých podmínek, které jsou podrobněji popsány na webových stránkách https://gdpr-info.eu, můžete mít nárok na závazné rozhodčí řízení, pokud byly vyčerpány jiné postupy řešení sporů.

Shromažďování a používání osobních údajů

Společnost MyBlueDay! shromažďuje základní informace pro interní použití. Patří sem mimo jiné telefonní čísla a adresy zadané do našeho online formuláře nebo informace získané po telefonu, pokud zavoláte na naše oddělení služeb zákazníkům. Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo shromažďujeme také tehdy, když nám zašlete požadavek týkající se našich služeb.

Vaše údaje používáme pouze k primárnímu účelu, kterým je kontaktování vás, vytvoření vašeho účtu u nás, posouzení vašich potřeb a reakce na vaše požadavky na zákaznický servis. 

Pokyny pro zveřejňování informací

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami pouze způsoby popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje třetím stranám neprodáváme. 

Společnost MyBlueDay! nesdílí žádné osobní ani firemní informace s výjimkou těch, které slouží k poskytování požadovaných produktů a služeb. V případě, že potřebujeme sdílet osobní údaje s výrobci zařízení nebo jinými třetími stranami, vyžádáme si předtím váš souhlas. 

Vaše údaje můžeme sdílet s třetími stranami, které poskytují služby naším jménem, abychom pomohli s našimi obchodními aktivitami. Tyto společnosti jsou oprávněny používat vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování těchto služeb pro nás.

Tyto služby zahrnují: 

  1. Vyřizování objednávek a doručování zásilek
  2. Zpracování plateb

V určitých situacích může být společnost MyBlueDay! povinna zveřejnit osobní údaje v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci, včetně splnění požadavků národní bezpečnosti nebo orgánů činných v trestním řízení. 

Společnost MyBlueDay! může být povinna reagovat na soudní obsílky nebo jiné právní postupy. Vyhrazujeme si právo sdílet informace, abychom zabránili nezákonným činnostem nebo pomohli při vyšetřování a stíhání nezákonných činností, pokud to vyžaduje zákon a pokud se v dobré víře domníváme, že je zveřejnění nezbytné k ochraně našich práv, ochraně vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti jiných osob. Vyhrazujeme si také právo použít shromážděné informace k obraně před soudními spory, k prokázání viny nebo z jiných právních důvodů, které nejsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách.

Přístup a volba uživatele

Společnost MyBlueDay! vám na požádání poskytne informace o tom, zda uchováváme nebo zpracováváme jménem třetí strany vaše osobní údaje. Chcete-li si tyto informace vyžádat, napište nám na adresu info@myblueday.cz

Pokud se vaše osobní údaje změní nebo pokud si již nepřejete naše služby, můžete je opravit, aktualizovat nebo vymazat zasláním e-mailu naší zákaznické podpoře na adresu info@myblueday.cz   nebo nás kontaktovat telefonicky či poštou na níže uvedených kontaktních údajích. Na vaši žádost o přístup odpovíme nejpozději do 30 dnů. 

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou bude váš účet aktivní nebo po kterou to bude nutné k poskytování služeb. Vaše údaje budeme uchovávat a používat podle potřeby, abychom mohli plnit naše zákonné povinnosti, řešit spory a vymáhat dodržování našich smluv.

Zabezpečení

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Když do našich formulářů zadáváte citlivé údaje (například přihlašovací), šifrujeme přenos těchto údajů pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer).

Při ochraně osobních údajů, které nám byly předány, se řídíme obecně uznávanými standardy, a to jak během přenosu, tak po jejich obdržení. Žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný, proto nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zabezpečení našich webových stránek, můžete nás kontaktovat na adrese info@myblueday.cz.

Sběr souborů cookie

Myblueday.cz používá soubory cookie k zajištění lepšího zážitku pro návštěvníky našich webových stránek. Soubory cookie jsou malé soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují společnosti Myblueday! identifikovat a rozlišovat mezi různými uživateli.

Většina webových stránek nějakým způsobem soubory cookie používá. Soubory cookie jsou omezené a neumožňují nám přístup k žádným souborům ve vašem počítači. Soubory cookie můžete kdykoli odstranit nahlédnutím do dokumentace svého webového prohlížeče.

Do dokumentace svého prohlížeče se můžete podívat také v případě, že si nepřejete přijímat soubory cookie nebo chcete být upozorněni na to, že webové stránky používají soubory cookie. Pokud soubory cookie vypnete, je možné, že nebudete moci používat některé funkce a vlastnosti webu ww.myblueday.cz.

Sledovací technologie

Stejně jako na většině webových stránek shromažďujeme určité informace automaticky a ukládáme je do protokolových souborů. Tyto informace mohou zahrnovat adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující/výstupní stránky, operační systém, datum/čas a/nebo údaje o kliknutí. Tyto automaticky shromažďované údaje NESPOJUJEME  s jinými informacemi, které o vás shromažďujeme.

 Naše webové stránky také používají Google Analytics, oblíbený nástroj pro analýzu návštěvnosti webu. Google Analytics přidává do vašeho počítače soubory cookie, když navštívíte web Myblueday.cz, a shromažďuje informace o návštěvnosti webových stránek. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. 

Informace budeme shromažďovat, používat a zveřejňovat pouze tak, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Nabídneme jednotlivcům možnost zvolit si (opt-out), zda jejich osobní údaje mají být (a) zpřístupněny třetí straně, která není agentem, nebo (b) použity k jinému účelu, než ke kterému byly původně shromážděny nebo následně schváleny jednotlivcem. Jednotlivcům poskytneme přiměřené mechanismy k uplatnění jejich volby.

Při stahování a používání našich služeb automaticky shromažďujeme informace o typu používaného zařízení, verzi operačního systému a identifikátoru zařízení (neboli "UDID").

Omezení odpovědnosti

Využíváním našich služeb berete na vědomí, že jakákoli zásilka zaslaná do našich kanceláří (dále jen "médium") může být během přepravy poškozena a/nebo ztracena před jejím obdržením. Souhlasíte s tím, že společnost MyBlueDay! nemůže nést odpovědnost za jakékoli poškození nebo ztrátu, k nimž dojde předtím, než obdržíme vaše médium.

Ve společnosti MyBlueDay! dbáme na ochranu médií našich klientů a k obnově souborů vždy používáme bezpečné techniky. Fyzicky poškozená média zpracováváme v certifikovaném čistém prostoru třídy 10 podle normy ISO 4 a jsme držiteli certifikátů mnoha významných výrobců, které dokládají náš závazek poskytovat trvale bezpečné služby. Vzhledem k extrémně citlivé povaze obnovy dat a oprav datových médií však nemůžeme převzít odpovědnost za jakékoli poškození, ke kterému může dojít na vašem zařízení/datech/médiích v našich zařízeních. 

Společnost MyBlueDay! neodpovídá za ušlý zisk ani za jiné škody, které našim zákazníkům vzniknou během procesu obnovy dat nebo zpětné přepravy. 

Informace týkající se dat shromažďovaných pro naše klienty

Společnost MyBlueDay! shromažďuje informace podle pokynů svých klientů a nemá žádný přímý vztah k osobám, jejichž osobní údaje zpracovává. Pokud jste zákazníkem některého z našich klientů a nechcete již být kontaktováni některým z našich klientů, kteří využívají naše služby, obraťte se prosím přímo na klienta, se kterým komunikujete.

Fyzická osoba, která žádá o přístup nebo která chce opravit, doplnit či vymazat nepřesné údaje, by měla svůj dotaz směřovat na klienta společnosti MyBlueDay! (správce údajů). Na žádost o přístup k údajům nebo jejich odstranění odpovíme nejpozději do 30 dnů.

Osobní údaje, které zpracováváme jménem našich klientů, budeme uchovávat tak dlouho, jak bude potřeba k poskytování služeb našim klientům. MyBlueDay! bude tyto osobní údaje uchovávat tak, jak to bude nezbytné pro plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv.

Důvěrnost a zabezpečení

Společnost MyBlueDay! omezuje přístup k informacím našich zákazníků pouze na naše zaměstnance, kteří tyto informace potřebují k tomu, aby vám a vaší firmě poskytli požadované služby. V rámci poskytování našich služeb můžeme také podle našeho uvážení sdílet informace s renomovanými výrobci zařízení. Tito poskytovatelé služeb třetích stran (například výrobci) jsou oprávněni používat diagnostiku vašich dat pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování těchto služeb nám.

Společnost MyBlueDay! může na požádání podepsat smlouvy o zachování důvěrnosti; podmínky těchto smluv mohou posílit tuto smlouvu, ale nenahrazují ji, pokud neobsahují výslovné prohlášení v tomto smyslu. Dodržujeme přísnou dohodu o mlčenlivosti a všichni naši zaměstnanci a dodavatelé tuto dohodu dodržují.

Preference

Můžete se přihlásit k odběru e-mailů nebo newsletterů či jiných sdělení od nás. Pokud si přejete přestat tyto informace dostávat, můžete aktualizovat své e-mailové preference pomocí odkazu "Odhlásit se", který najdete v e-mailech, které vám zasíláme, nebo nás kontaktujte na adrese info@myblueday.cz .

Odkazy na stránky třetích stran

Naše stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, jejichž postupy ochrany osobních údajů se mohou lišit od postupů společnosti MyBlueDay!. Pokud na některou z těchto stránek odešlete osobní údaje, řídí se vaše údaje jejich zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si pečlivě přečetli zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte.

Reference

Na našich stránkách kromě dalších doporučení zobrazujeme osobní reference spokojených zákazníků. S vaším souhlasem můžeme zveřejnit vaše zkušenosti  spolu s vaším jménem. Pokud si přejete svůj posudek aktualizovat nebo odstranit, můžete nás kontaktovat na adrese info@myblueday.cz .

Widgety sociálních médií

Naše webové stránky obsahují funkce sociálních médií, jako jsou tlačítka a widgety pro Facebook a Twitter, včetně tlačítka Sdílet a interaktivních miniprogramů, které běží na našich stránkách. Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu, stránku, kterou na našem webu navštěvujete, a mohou nastavit soubor cookie, aby funkce mohla správně fungovat. Funkce sociálních médií a Widgety jsou buď hostovány třetí stranou, nebo jsou hostovány přímo na našich stránkách. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost MyBlueDay! může podle potřeby uplatňovat změny nebo aktualizace těchto zásad. Většina změn slouží k větší přehlednosti a neovlivní kvalitu našich služeb. O významných změnách vás budeme informovat umístěním oznámení na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu; takové oznámení však poskytneme předtím, než změna vstoupí v platnost. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Otázky a návrhy

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se naší společnosti nebo našich podmínek poskytování služeb, kontaktujte nás prosím e-mailem: info@myblueday.cz  nebo prostřednictvím naší níže uvedené poštovní adresy:

MyBlueDay!  
Prokopovo náměstí 8/220
130 00  PRAHA 3, Žižkov - CZ


Potřebujete pomoci se ztrátou dat, napište nám
Tato stránka používá cookies. Použitím webu souhlasíte s jejich použitím.