Co je to data recovery?

Navzdory neustále rostoucí spolehlivosti paměťových zařízení je ztráta digitálních informací stále běžná. Mezi časté příčiny ztráty souborů patří lidské chyby, selhání softwaru (např. počítačové viry), výpadky napájení a také selhání hardwaru. Profesionální data recovery služby jsou pak mnohdy jedinou možností, jak získat ztracená data zpět.

Co je to data recovery?

Co je to datarecovery?


Data recovery lze definovat jako proces získání informací umístěných na paměťovém zařízení, ke kterým nelze získat přístup standardními prostředky z důvodu jejich předchozího smazání nebo určitého poškození digitálního média. K získání chybějících souborů se používají různé přístupy, avšak pouze za předpokladu, že se jejich obsah někde v úložišti nachází.

Obnova dat  nemá šanci na úspěch v situacích, kdy soubor nebyl nikdy zapsán na trvalé úložiště (byl uložen pouze v cache), jako jsou dokumenty, které byly sice vytvořeny, ale nakonec nemohly být uloženy na jednotku pevného disku nebo jinou paměť z důvodu výpadku napájení. Žádná z existujících metod obnovy si také neporadí s případy trvalého vymazání, ke kterému dochází, když místo v úložišti obsadí nějaké jiné informace - za takových okolností lze ztracené soubory obnovit pouze z externí zálohy.

Obecně se datarecovery techniky dělí na dva typy: softwarové a techniky hardwarové, zahrnující opravu nebo výměnu poškozených hardwarových komponent v laboratorních podmínkách. Softwarový přístup se používá ve většině případů a zahrnuje použití specializovaných nástrojů, které jsou schopny interpretovat logickou strukturu problémového úložiště, přečíst požadovaná data a poskytnout je uživateli v použitelné podobě pro další kopírování. Fyzické opravy provádějí specialisté v nejzávažnějších případech, například pokud některé mechanické nebo elektrické části jednotky přestanou správně fungovat - v takovém případě jsou všechna opatření zaměřena na jednorázovou extrakci kritického obsahu bez možnosti dalšího používání postiženého zařízení.

Nejtypičtější případy ztráty dat

Celkový úspěch postupu záchrany dat z velké části závisí na volbě správné data recovery metody a její včasné aplikaci. Proto je velmi důležité porozumět povaze konkrétního případu ztráty a vědět, co lze v každém konkrétním scénáři udělat. Naopak nesprávné kroky mohou vést k nevratnému zničení dat.

Mezi nejčastější příčiny ztráty dat patří např:

Náhodné odstranění souborů nebo složek

Každý souborový systém se při mazání souboru chová jinak. Například v systému Windows označí souborový systém FAT záznamy v adresáři jako "nepoužívané" a zničí informace o alokaci souboru (kromě začátku souboru), v systému NTFS je jako "nepoužívaný" označen pouze záznam souboru, záznam je z adresáře odstraněn a místo na disku je rovněž označeno jako "nepoužívané"; většina souborových systémů Linux/Unix zničí deskriptor souboru (informace o umístění souboru, typu souboru, velikosti souboru atd.) a místo na disku označí jako "volné".

Náš tip: Chcete-li se dozvědět více o souborových systémech a jejich typech, přečtěte si základy souborových systémů.

Hlavním účelem mazání souborů je uvolnění úložného prostoru, který soubor využívá, pro uložení nového souboru. Z výkonnostních důvodů není úložný prostor vymazán okamžitě, což způsobuje, že aktuální obsah souboru zůstává na disku, dokud není tento úložný prostor znovu využit pro uložení nového souboru. Toto však platí pouze u pevných disků HDD. U SSD zařízení pak díky funkci TRIM často nepomohou ani sofistikované datarecovery postupy.

Tip: Pokud potřebujete obnovit smazané soubory, můžete se pokusit použít vhodný software na obnovu dat

Formátování souborového systému

Formátování souborového systému může být spuštěno omylem, například v důsledku zadání špatného diskového oddílu nebo v důsledku nesprávné manipulace s úložištěm (např. zařízení NAS obvykle formátuje interní úložiště po pokusu o změnu konfigurace RAID).

Postup formátování vytvoří na úložišti prázdné struktury souborového systému a přepíše všechny následné informace. Pokud se typy nových a původních souborových systémů shodují, zničí stávající struktury souborového systému tím, že je přepíše novými; pokud se typy souborových systémů liší, zapíší se struktury na jiná místa a může dojít k vymazání uživatelského obsahu.

Logické poškození souborového systému

Moderní souborové systémy mají vysokou úroveň ochrany proti vnitřním chybám, ale často zůstávají bezmocné proti hardwarovým nebo softwarovým selháním. I malý kousek nesprávného obsahu zapsaný na nesprávné místo v úložišti může způsobit zničení struktur souborového systému, přerušení vazeb mezi objekty souborového systému a znemožnění čtení souborového systému. Někdy může k tomuto problému dojít v důsledku výpadku proudu nebo selhání hardwaru. 

Ztráta informací o oddílu

K tomuto selhání může dojít v důsledku neúspěšné operace "fdisk" nebo chyb uživatele, které obvykle vedou ke ztrátě informací o umístění a velikosti oddílu.

Selhání úložiště

Pokud máte podezření na fyzické problémy s úložištěm (např. zařízení se nespustí, vydává neobvyklé zvuky, přehřívá se, má problémy se čtením atd.), nedoporučujeme provádět pokusy o obnovu dat na vlastní pěst. V takovém případě byste měli úložiště svěřit specializované data recovery firmě.

Pokud došlo k selhání systému RAID (selhání jedné jednotky v RAID 1 nebo RAID 5, selhání maximálně dvou jednotek v RAID 6 atd.), je obnova možná i bez chybějící jednotky, protože redundance RAID umožňuje obnovit obsah selhané součásti.

Tip: Další informace týkající se možnosti úspěšného obnovení souborů v závislosti na charakteru ztráty dat a operačním systému naleznete v článcích popisujících specifika obnovy dat z různých operačních systémů a šance na obnovu dat.