Úspěšnost záchrany a obnovy dat

Úspěšnost záchrany a obnovy dat je velmi relativní pojem. U hardwarově poškozených pamětí, typicky pevných disků, lze považovat za 100% úspěšnost obnovy dat situaci, kdy se z nosiče vyčte 100% binárního obsahu, tedy disk se podaří přečíst od prvního do posledního sektoru. Ale co když následně zjistíme, že měl uživatel disk šifrovaný např. BitLockerem a nemá ani jeden z klíčů? Pak je náhle ze 100% úspěchu NULA.

Úspěšnost záchrany a obnovy dat

Dalším podstatným momentem je fakt, že každý uživatel dává svým ztraceným datům jinou prioritu a u každé obnovy dat může být jiný cíl.  Zatímco pro nás, jako zpracovatele, je cílem (a také jedinou exaktně měřitelnou veličinou) maximální počet bezchybně vyčteného binárního obsahu (LBA, sektory). Ideálem je tedy 100% bezchybně vyčtených sektorů. Nejen těch, které obsahují jakýkoliv obsah.

Pohled zákazníka může být odlišný. Ne vždy musí být cílem obnovit veškerá data. Jsou data unikátní a pak ta buď již zálohovaná, nebo nahraditelná. Pak může nastat situace, kdy se (i záměrně) obnoví pouze polovina obsahu zařízení, ale je to ta podstatná polovina a ač to z našeho pohledu úspěšné není, majitel jásá a je spokojený, protože je to ten obsah, který je pro něj prioritní.

Může to být ovšem i naopak. Technicky z disku nebo jiné paměti vyčteme a obnovíme naprostou většinu nejen binárního obsahu, ale i dat, ale podstatný soubor, který obsahuje např. hesla do všech služeb, nebo databáze účetnictví se zachránit nepůjde. Příčinou může být například to, že byl takový soubor v době nehody otevřený a interně se poškodil. V takové situaci můžeme být sice s výsledkem obnovy dat velice spokojeni, pohled zákazníka bude ovšem zcela odlišný a obnovu shledá pravděpodobně neúspěšnou.

Z tohoto důvodu je nutné v případech, kdy je cílem obnovy minoritní obsah, konkretizovat prioritní cíle, abychom se na ně během práce mohli zaměřit.

Úspěšnost záchrany dat a její kategorizace

Technicky lze všechny případy obnovy rozdělit do několika skupin podle výsledku a případně podle způsobu zpracování, který má vést k maximálnímu možnému výsledku:

Úspěšná obnova dat

Všechny soubory a všechny sektory byly obnoveny bez poškození. Obraz disku lze přenést na jiný naklonovaný pevný disk. Naklonovaný pevný disk lze použít jako originální zaváděcí pevný disk v původním počítači Zjednodušeně to znamená, že opět spustíte operační systém a budete pokračovat tam, kde jste skončili.

Úspěšná obnova dat

Veškeré soubory byly obnoveny, ale systémová data byla poškozena tak, že je nelze opravit. Může se jednat o poškození souborů nutných pro běh operačního sytému, tzn. jedná-li se o bootovatelný disk, nebude možné operační systém spustit. Dalším problém může být poškozený systém souborů, kdy je třeba po předchozím invazivním zákroku provést softwarovou rekonstrukci dat do ideálně původní podoby.

Částečně úspěšná obnova dat

Většina dat je obnovena, ale ne všechny soubory bylo možné obnovit; některé z chybějících souborů lze ještě obnovit při použití dodatečné metody obnovy v raw podobě. Data není možné obnovit zpravidla z důvodu poškození datové plotny disku, nebo v případech, kdy byla původní a hledaná data přepsána novým obsahem.

RAW Recovery - data mining (obnova surových dat)

Data je možné obnovit pouze bez zařazení do původní adresářové struktury a bez přiřazení svých názvů. Pouze touto metodou lze dohledat všechny zbytky souborů na paměti, na které byla nevratně ztracena informace o adresářové struktuře (např. po přeinstalaci operačního systému, nebo po částečném přepsání omylem naformátovaného externího disku atp.)

Neúspěch

Nelze obnovit žádná data, nebo žádná uživatelsky přijatelná data. Tato situace nastává v případě, že je extrémně poškozená plotna harddisku, nebo jsou data z libovolného důvodu na paměti zničena, přepsána, nebo na paměti již nejsou. Může se jednat o smazané a následně přepsané soubory, či smazaná data na SSD disk se zapnutou funkcí TRIM.

Jaká je úspěšnost obnovy dat v MyBlueDay? A nakonec odpověď na tuto velmi častou otázku. Pokud jste předchozí řádky četli pozorně, víte, že se nedá snadno odpovědět. Vzhledem k tomu, že se nezdráháme přijímat ani velmi těžce poškozená zařízení např. po předchozím amaterském zásahu, nemůžeme být stoprocentní. Ale realita je taková, že i taková obnova dat z microSD paměťové karty s vadným řadičem nemá zcela ideální vyhlídky. Bohužel tak to je. A následující graf vám na otázku, jaká je naše úspěšnost záchrany dat prozradí.

Úspěšnost záchrany a obnovy dat v MyBlueDay

*) za úspěšnou obnovu považujeme takovou, kdy je obnova bezproblémová a bezchybná, případně je datová ztráta zákazníkem akceptována a ten ji schválí jako úspěšnou

Do úspěšnosti záchrany dat zahrnujeme veškeré zadané a zpracované případy. Tj. i například pevné disky, na kterých došlo k přeinstalaci operačního systému + dalších aplikací bez provedení zálohy původních dat, či jiné formy přepisu. To zpravidla znamená více či méně významnou ztrátu dat, která nemusí být zadavatelem obnovy akceptována. Tyto "závady" se statisticky podílejí až 6 % ze všech řešených softwarových příčin ztráty dat. Ale i v těchto případech se snažíme odvést maximální práci s tím rizikem, že záchrana dat nebude kompletní a úspěšná.

Mezi další případy bez  dobré šance na úspěch patří nákazy škodlivým kódem, který automaticky zašifruje určité, pro uživatele zajímavé soubory (dokumenty, grafiku, multimédia). Pokud jste infikováni tzv. ransomwarem, je šance na obnovení souborů téměř nulová.

A přesto, že odvedeme množství práce, máme materiální náklady, striktně dodržujeme pravidlo: NEÚSPĚŠNÁ OBNOVA = ŹÁDNÁ PLATBA

Tedy závěrem, rádi bychom vám nabídli téměř 100% úspěšnost při záchraně vašich dat, ale nebyla by to pravda, byl by to pouze velmi zavádějící marketing.