Vadné sektory na pevném disku

Možná jste si všimli, že váš počítač pracuje pomalu, nereaguje, nebo dokonce "zatuhne" a restartuje se. Tento stav může být způsoben například nadměrným množstvím špatného softwaru, který se načítá při spuštění počítače (tzv. bloatware). To, že je příčina v selhávajícím disku si však většina lidí si uvědomí, až když je příliš pozdě. Jedním z nejvýmluvnějších příznaků může být příliš dlouhá doba přenosu souborů - při kopírování dat vám ukazatel průběhu ukazuje, že kopírování souborů bude trvat několik hodin nebo dní. To je neklamné znamení, že máte na pevném disku vadné sektory.

Vadné sektory na pevném disku

Co jsou to sektory?

Sektor je samostatná oblast na harddisku (nebo jiné paměti), kterou lze adresovat (určit její fyzickou lokaci, umístění). Tradičně se sektor skládá z 512 bajtů.  Modernější pevné disky využívající pokročilou technologii formátování ("Advanced format") používají sektor o velikosti 4 096 bajtů. To umožnilo zefektivnit kapacitu úložiště a zlepšit algoritmy pro opravu chyb.

Předpokládáme-li sektor o velikosti 512 bajtů, má 500GB pevný disk celkem 976 773 168 sektorů, které lze adresovat. Tato hodnota se také označuje jako celková "Logická Bloková Adresa" (LBA), což je běžné schéma používané pro určení umístění bloků na pevném disku nebo paměťové kartě (a dalších úložištích, samosebou).

Jaké jsou příčiny vzniku vadných sektorů?

Obecné příčiny vzniku vadných sektorů jsou "fyzické" nebo "magnetické" poškození. Mechanické poškození ploten (fyzické) je snadno pochopitelné - vzniká při fyzickém poškození povrchu záznamového média. K magnetickému poškození dochází, když pevný disk chybně zapíše data na nesprávné místo. Ačkoli se může zdát, že druhé jmenované poškození je méně škodlivé, ve skutečnosti je stejně nebezpečné jako fyzické poškození, protože chybně zapsaná data mohou poškodit nejen sousední sektory, ale také servo sektory.

Se stárnutím pevného disku klesá jeho schopnost čtení a zápisu. Navíc postupně ubývá chemického substrátu na povrchu plotny, který udržuje elektrický náboj. Pokud se elektrické náboje držené v jednotlivých sektorech zhorší natolik, že čtecí/zapisovací hlavy nejsou schopny správně dekódovat zapsaná data, pak tento sektor již nelze spolehlivě přečíst a je považován za vadný sektor.

S nečitelnými sektory na harddisku  se obvykle setkáváme z následujících důvodů:

  • Selhávající nebo zcela poškozené čtecí hlavy pevného disku. V těchto případech se často setkáváme s tím, že slabá hlava disku je pouze jedna a proto nestabilní čtení postihne pouze jeden povrch plotny disku, zatímco ostatní hlavy čtou ze "svých" povrchů zpravidla  bezchybně. Ke kopírování dat z takto poškozených disků je vhodné využít hardwarových nástrojů, které umožňují čtení v režimu "head by head".
  • Vadné sektory na disku vzniklé po přepětí ze zdroje nebo sítě, které poškodilo  zároveň desku s plošnými spoji PCB
  • Přirozená degradace datové plotny provozem a v průbehu času.

Vadné sektory na disku a související závady

Všechny pevné disky obsahují řídící software, tzv. firmware. Jedná se o software, který řídí jednotku pevného disku. V rámci firmware je integrována funkce, která sleduje počet vadných sektorů, které pevný disk vykazuje. Když si koupíte jakýkoliv nový pevný disk, již obsahuje vadné sektory! Ty však byly přidány do "seznamu trvalých závad" (P-List) ve firmwaru. Pevný disk ví, že se má těmto oblastem na plotně vyhnout. Firmware má dále modul nazvaný "přírustkový seznam defektů" (G-List). Jedná se o seznam, do kterého se přidávají nové vadné sektory, v celém průběhu životnosti harddisku. HDD opět tyto sektory "přemapuje" a vadné oblasti disku již nepoužívá. Přemapování umožňuje rezervní fond sektorů. Pokud dojde k náhlému a masivnímu výskytu vadných sektorů na disku, může dojít k selhání firmware v důsledku zaplnění přírůstkového seznamu G-List.

Čeho se vyvarovat !

Nikdy nespouštějte nástroj Microsoft CHKDSK ! . Výsledky mohou být katastrofální. Tento software je určen k použití na pevných discích, které nemají žádné hardwarové závady, ale mají poškozený systém souborů. Konečným výsledkem použití tohoto softwaru může být, že vaše kritická data mohou být převedena do souborů  s koncovkou .CHK a tím definitivně ztracena.

Pokud kopírujete data a ukazatel průběhu v systému Windows nebo Mac OS vám říká, že kopírování dat bude pravděpodobně trvat několik hodin nebo dní, vypněte počítač nebo odpojte externí disk, či paměťovou kartu. Pokud operační systém nemůže přečíst data z vadného sektoru, provede několik pokusů o přečtení. Provádění nadměrného počtu pokusů o čtení může způsobit poškození čtecích/zapisovacích hlav nebo povrchu plotny disku. Stručně řečeno, je velmi pravděpodobné, že se situace ještě zhorší a možnosti obnovy dat zásadně zkomplikují.

Vykazuje Váš pevný disk popsané symptomy? Potřebujete zachránit data na disku uložená? Obraťte se na nás a my můžeme Váš disk v rámci bezplatné diagnostiky zkontrolovat dříve, než dojde k jeho další degradaci tak, abyste měli co největší šanci na úspěšnou obnovu dat.