Poškozené čtecí hlavy pevného disku HDD

Ke čtení dat z datových ploten se používá tzv. čtecí hlava pevného disku, klíčová součást každého harddisku. Její hlavní funkcí je přeměna magnetického záznamu, který je uložen na plotně pevného disku, na elektrický signál. Využívá principu, že se při čtení a zápisu dat na disk změní odpor některých speciálních materiálů. Kvalita hlavy pevného disku ovlivňuje hustotu uložení dat na pevném disku. A protože se jedná o mechanicky extrémně namáhanou komponentu, patří poškozené čtecí hlavy disku mezi typické poškození harddisku.

Poškozené čtecí hlavy pevného disku HDD

Poškozené hlavy pevného disku, chování a projevy

Jednou z nejčastějších závad moderního pevného disku, která vždy vyžaduje odbornou pomoc při obnově dat, je poškození čtecí a zapisovací hlavy. Poruchy čtecí a zapisovací hlavy, které lze často identifikovat podle akustických projevů popsatelných jako "cvakání", "tikání" nebo "klepání", se mimo jiné s oblibou označují jako "kliknutí smrti". Sestava čtecí  / zapisovací hlavy pevného disku se skládá z několika součástí a v jednotlivých případech může dojít k selhání jedné nebo více z nich. Níže uvedené zvukové ukázky reprezentují typické zvukové projevy disku, u kterého došlo k poškození hlav :

Utržené hlavy harddisku. Toto cvakání a bzučení znamená poškození čtecí hlavy (hlav) pevného disku, která se snaží načítat data uložená na plotně (plotnách) disku.
Vadné hlavy pevného disku. Tento cvakavý zvuk se ozývá v případě, když se rameno aktuátoru nepřetržitě resetuje. Důvodem je poškození čtecích hlav disku.
Klepání hlav disku. Tento cyklický "cvakavý zvuk" pevného disku zpravidla opět signalizuje problémy s pohybem čtecích hlav. Typicky v kombinaci s poškozeným povrchem datové plotny.

Je tedy možné obnovit data z disku s vadnými hlavami?

V naprosté většině případů to možné je. S profesionálním vybavením a dostatkem dlouhodobých praktických zkušeností jsou prognózy obnovy dat  u tohoto typu poškození harddisku velmi dobré. Podstatné je, aby nebyl disk "utrápený" zcela zbytečným provozováním, nebo nevhodnými postupy svépomocí, nebo ve firmách, které se nezabývají obnovou dat samostatně a komplexně (obvykle běžné PC servisy atp.). 

Kolik stojí obnova dat z disku poškozenými hlavami?

Popis závady Orientační cena
Nestabilní čtecí hlava, bez extrakce  hlav od 6.000,- do 8.000,-
Nestabilní čtecí hlava + poškozený povrch datové plotny, bez extrakce od 8.000,- do 15.000,-
Vadné hlavy + vadný povrch datové plotny včetně servisní oblasti od 15.000,-
Přesné a konečné ceny jsou stanoveny po provedené vstupní diagnostice zařízeni. Více na cena za obnovu dat
Všeobecně je třeba konstatovat, že vadné čtecí hlavy disku patří spíše mezi komplikovanější závady. Velmi ovšem záleží na typu a modelu harddisku a jeho konstrukčním řešení. Náročnost obnovy dat narůstá se složitostí mechanického provedení disku, tj. s počtem datových ploten a čtecích hlav disku. V MyBlueDay jsme však technicky vybaveni pro obnovu dat i z takto poškozeného disku, včetně těch nejkomplikovanějších konstrukcí. Potřebujete-li provést obnovu dat z mechanicky poškozeného disku, kontaktujete nás, nebo disk doručte k provedení bezplatné diagnostiky.

Potřebuji obnovit data z mechanicky vadného disku

Zajímá-li vás více problematika mechanického poškození hlav pevného disku, můžete pokračovat dále. Máte-li však vedle sebe disk, který klepe, vydává jakékoliv neobvyklé zvukové projevy, nebo se chová jinak nestandardně, odpojte ho, prosím. Samozřejmě pouze v případě, že disk obsahuje data, s kterými byste se ještě rádi setkali.

Rozlišení typu závad čtecích hlav HDD

Poškozené jezdce čtecí / zapisovací hlavy (Head Sliders)

Jezdce hlavy se mohou "zašpinit", časem se na povrchu keramického mechanismu jezdce mohou nahromadit usazeniny maziva z plotny. Tento problém může nastat v důsledku defektu, kdy dojde ke kontaktu hlavy a plotny v případě náhlé ztráty napájení, nebo může být způsoben nerovnoměrným usazováním maziva na povrchu plotny.

Porucha čipu předzesilovače

Slabý analogový signál, který je přijímán čtecími/zapisovacími prvky na konci jezdce hlavy, musí být zesílen, aby mohl být zpracován na digitální signál pomocí součásti známé jako předzesilovač. Předzesilovač hlav pevného disku je obvykle umístěn na samotné sestavě hlavy. Pokud tato součástka selže, elektronika pevného disku již není schopna přijímat data z povrchu plotny, takže data jsou až do odstranění závady nebo výměny celé sestavy hlavy naprosto neobnovitelná.

Čtecí hlavy harddisku poškozené nárazem

Existuje třetí běžný typ závady spojený se čtecími a zapisovacími hlavami pevných disků, a to fyzické poškození způsobené nárazy, otřesy nebo jinými vnějšími vlivy - to může způsobit ohnutí jemného závěsného ramene, ramene, které podpírá posuvník hlavy a čtecí/zapisovací prvky - to může vážně poškodit povrch plotny, pokud tento problém zůstane bez povšimnutí a disk je v tomto stavu nadále provozován (typicky v NAS serverech, bez přímého dohledu).

Zasekávání a zadrhávání  hlavy pevného disku

Poslední častá závada hlav pevných disků je způsobena jejich zaseknutím, a to buď na povrchu plotny, nebo pod parkovací oblastí hlavy, která se vyskytuje u některých 3,5" disků a všech v současnosti vyráběných 2,5" disků. Hlavy se mohou k povrchu plotny přilepit po otřesech, úderech a jiných fyzických nárazech, zatímco v ojedinělých případech se hlavy kvůli nedostatečnému třecímu odporu mezi neuvěřitelně hladkými povrchy jezdce hlavy a plotny přilepí k povrchu plotny. Tento jev je v oboru známý pod pojmem "Stiction" a vede k tomu, že hlavy brání roztočení nebo zapnutí disku. "Stiction" je často mylně považován za elektronický problém, protože disk se neroztočí a nevydává žádný nebo jen malý hluk, občas je slyšet slabé tikání.

Přilepené čtecí hlavy na datové plotně - "Stiction" .Typický zvuk na disku Western Digital WD5000BEVT. Hlavy jsou zaseknuté na plotnách a ty se nemohou se otáčet. Obnova byla 100% úspěšná

Jak bylo uvedeno výše, hlavy se mohou také zaseknout v parkovacím mechanismu, k čemuž obvykle dochází při ztrátě napájení disku. Hlavy se automaticky vrátí do zaparkované polohy, i když není k dispozici napájení, pokud však plotny mechaniky ztratí příliš velkou hybnost, ztratí se vzduchový polštář, který udržuje letovou hladinu hlavy. Pokud hlavy nejsou dostatečně vysoko nad plotnou, nemohou správně zaparkovat a zachytí se, což občas způsobí zničení hlav vyžadující kompletní mechanickou přestavbu pevného disku.

Rozdílná konstrukční řešení čtecích hlav pevného disku

Proč jsou v případě, že u pevného disku dojede k poškození čtecích hlav, potřeba rozdílné postupy práce, odlišné díly? Proč mají závady interní mechaniky jiné šance na úspěšnou obnovu dat? A proč jsou ceny za obnovu dat u závady hlav disku rozdílné? V obrazové galerii vidíte důvod. Pevné disky mají rozdílné konstrukce, obsahují různý počet datových ploten (to je to, na čem jsou uložena vaše data) a samozřejmě příslušný počet čtecích hlav (jsou to ovšem hlavy čtecí + zapisovací). Platí, že jeden datový povrch = jedna hlava. A čím větší počet diskových hlav, tím komplikovanější bude jejich výměna. A tím nákladnější bude celý zásah. Obecně by se dalo říci, že čím vyšší kapacita disku, tím více datových ploten a příslušných čtecích hlav výrobce disku použije. Vztaženo vždy ke stejné generaci harddisků. Důležitým parametrem při ukládání dat je totiž denzita zápisu. Tzn., kolik dat lze uložit na plošnou jednotku. Novější generace disků zpravidla využívají vyšší hustoty zápisu na plotnu. Zatímco tedy např. 1TB 2.5" pevný disk z roku 2013 obsahoval tři datové plotny a šest čtecích hlav, identická kapacita aktuálního modelu vystačí s jednou plotnou a 2x čtecí hlavou. 

Obnova dat v MyBlueDay

Profesionální obnovení dat

Obnova souborů

Odborná obnova dat

Obr.: Silně zvětšené snímky čtecích hlav disku odlišných konstrukcí. Pro posun mezi snímky použijte šipek.

Vadné hlavy patří mezi hardwarové poškození. Jaké jsou další závady pevného disku?

Výměna čtecích hlav pevného disku při jejich poškození

Platí, že to, zda bude při obnově dat nutné provést výměnu sady čtecích / zapisovacích hlav disku je zřejmé již po provedené neinvazivní diagnostice. Měřením dokážeme zhodnotit stav každé z použitých hlav a kvalitu signálu, který produkuje. Ne vždy je totiž poškození hlav takové, že by pro úspěšnou záchranu dat byla nutná jejich kompletní výměna. Často se může jednat o určitou nestabilitu obvykle jedné hlavy, kdy je možné pomocí specializovaných nástrojů upravit parametry čtení (například timeouts pro různé situace, BSY, reset time, hard reset time, reset timeout, možnost HW resetu a mnoho dalších nastavení)  a spolu s metodou "read head by head" (disk se čte vždy pouze jednou čtecí hlavou, zbylé jsou hardwarově deaktivované) dosáhnout vynikajících výsledků bez invazivního zásahu, tedy bez fyzické výměny hlav pevného disku.  Takový postup je významně snazší a co je podstatné, pro zákazníka levnější. Jako zásadní je v tomto případě ovšem schopnost exaktního zhodnocení situace. Pokud je tento postup zvolen v nesprávném případě, např. u zcela nefunkční čtecí hlavy disku, u hlavy která degraduje povrch datové plotny, dochází velmi rychle ke zhoršovaní stavu disku jako celku. Tato snaha pak obvykle končí fatálním selháním bez možnosti obnovy. V těchto případech je již totiž zcela nezbytné fyzicky vyměnit nefunkční hlavy za dárcovské, a pomocí hardwarových nástrojů, jako je např. náš PC3000 tyto díly přizpůsobit k práci v daném disku (pozn. prostý hot-swap skutečně nefunguje). Teprve po tomto kombinovaném zásahu je možné pokusit se načíst informace ze servisní oblasti disku a harddisk na kalibrovat. Teprve následně je možné přistoupit do datové oblasti disku.

Video.: Výměna R/W hlav u disku WD s nativním USB rozhraním.