Poškození předzesilovače čtecích hlav disku

Předzesilovač čtecí hlavy pevného disku je malý elektronický obvod, který se nachází v blízkosti čtecí/zapisovací hlavy pevného disku. Zesiluje slabé signály ze čtecí hlavy a připravuje je ke zpracování řadičem pevného disku. Poškození předzesilovače čtecích hlav patří mezi mechanické poškození pevného disku. Disk s touto závadou není schopný korektního čtení ani zápisu. Pokud je potřeba z takto poškozeného pevného disku obnovit dat, je nezbytné využít sužeb specializovaných data recovery firem.

Poškození předzesilovače čtecích hlav disku

K selhání funkce předzesilovače hlav harddisku dojde v okamžiku, poškodí-li se obvod předzesilovače mechanicky nebo elektronicky. K tomu může dojít z různých důvodů, včetně přepětí v síti, fyzického nárazu po otřesu pevného disku, nebo výrobní vady.

Selhání předzesilovače hlav může způsobit různé problémy s pevným diskem, například nízkou rychlost čtení/zápisu, chyby v konzistenci dat (tzn. vyčtená data jsou poškozená, nefunkční) a v některých případech i úplnou ztrátu dat. Příznaky selhání předzesilovače mohou být podobné příznakům jiných typů poškození pevného disku, jako je mechanické poškození čtecí hlavy nebo masivní výskyt vadných sektorů.

A jak konkrétně se může vadný předzesilovač hlavy disku projevit?

Poškození předzesilovače čtecí hlavy pevného disku může být indikováno několika symptomy. Níže uvádíme několik příznaků, na které je třeba si dát pozor:

Poškozený disk vydává divné zvuky

Pokud pevný disk vydává cvakavé nebo skřípavé zvuky, může to znamenat, že je poškozen právě předzesilovač čtecí hlavy. Tyto zvuky jsou často známkou toho, že čtecí/zapisovací hlavy nepracují korektně, což může být způsobeno vadným předzesilovačem.

Práce s diskem je velmi pomalá

Pokud pevnému disku trvá dlouho, než začne číst nebo zapisovat data, kopírování nebo přesun souborů trvá extrémně dlouho, může to být známkou poškození předzesilovače čtecích hlav. Selhání IC  způsobí, že čtecím/zapisovacím hlavám trvá přístup k datům déle, což vede ke zpomalení výkonu nebo častému odpojovaní disku při jeho vytížení.

Data na disku jsou poškozená

Pokud zjistíte, že se některé soubory nebo složky nedají otevřít, nebo dochází k častým chybám v otevřeních datech (např. obrázky jsou poškozené, videosoubory nelze přehrát celé. atp.) může to být známkou selhávajícího předzesilovače. Nestabilita obvodu může způsobit nesprávné čtení dat r/wi hlavami, což vede k poškození dat.

Disk se detekuje, ale nelze přistoupit k datům

Pokud již pevný disk neumožní přístup k diskovému oddílu, případný pokus o naformátování disku skončí chybou, pak se může jednat poškození předzesilovače čtecích hlav. Toto selhání komponenty předzesilovače způsobí, že čtecí/zapisovací hlavy neposkytují dostatečný signál a nejsou tak schopny přečíst data na disku.

Je tedy možné obnovit data z disku s poškozeným IC předzesilovače hlav?

Ve většině případů je tato závada dobře řešitelná a obnova dat je možná. Se specializovanými nástroji a dlouhodobými praktickými zkušenostmi jsou šance na obnovu dat u tohoto typu závady harddisku velmi slušné. Důležité však je, aby nebyl disk "utrápený"zbytečným provozem ve špatném stavu, nebo nevhodnými postupy svépomocí, nebo ve firmách, které se nezabývají obnovou dat samostatně a komplexně (obvykle běžné PC servisy atp.). 

Kolik stojí obnova dat z disku poškozenými hlavami?

Popis závady Orientační cena
Nestabilní čtecí hlava, bez extrakce  hlav od 6.000,- do 8.000,-
Nestabilní čtecí hlava + poškozený povrch datové plotny, bez extrakce od 8.000,- do 15.000,-
Vadné hlavy + vadný povrch datové plotny včetně servisní oblasti od 15.000,-
Přesné a konečné ceny jsou stanoveny po provedené vstupní diagnostice zařízeni. Více na cena za obnovu dat
Všeobecně je třeba konstatovat, že vadné čtecí hlavy disku patří spíše mezi komplikovanější závady. Velmi ovšem záleží na typu a modelu harddisku a jeho konstrukčním řešení. Náročnost obnovy dat narůstá se složitostí mechanického provedení disku, tj. s počtem datových ploten a čtecích hlav disku. V MyBlueDay jsme však technicky vybaveni pro obnovu dat i z takto poškozeného disku, včetně těch nejkomplikovanějších konstrukcí. Potřebujete-li provést obnovu dat z mechanicky poškozeného disku, kontaktujete nás, nebo disk doručte k provedení bezplatné diagnostiky.

Potřebuji obnovit data z mechanicky vadného disku

Obnova dat z disku s poškozeným předzesilovačem čtecích hlav

Vadný předzesilovač HDD

Poškozené hlavy pevného disku

Čip předzesilovače na sestavě diskové hlavy poškozeného disku Western Digital. Tento čip neboli "předzesilovač" pomáhá odfiltrovat "šum" vznikající při čtení z pevného disku, ale také "zesiluje" signály čtení, takže je firmware disku a hostitelský systém mohou získaný obsah spolehlivěji přečíst. Tento malý čip hraje klíčovou roli při práci disku, a může být vyřazen z provozu např. napěťovými špičkami způsobenými rozlitím kapaliny nebo přepětím v síti.

Jak probíhá obnova dat z disku, který má vadný IC předzesilovač čtecích hlav

Oprava pevného disku s poškozeným předzesilovačem čtecí hlavy je poměrně obtížný zásah a rozhodně se nedoporučuje provádět ho nezkušeným a technickými prostředky nevybaveným uživatelům. Je si třeba rovněž uvědomit, že pokus o opravu pevného disku může vést k jeho většímu poškození a až fatální, tj. definitivní ztrátě dat.

Pokud máte na poškozeném pevném disku důležitá data, která potřebujete obnovit, doporučujeme vyhledat pomoc profesionální firmy pro obnovu dat.  V MyBlueDay používáme nejen potřebné nástroje jako PC3000 PCI-E a DeepSpar DI, ale máme dostatek zkušeností a odborných znalosti potřebných k bezpečné extrakci dat z takto poškozeného pevného disku.

Výměna poškozeného předzesilovače čtecí hlavy obvykle zahrnuje odpájení nefunkčního předzesilovače a připájení nového na čtecí hlavu. Předzesilovač je malá součástka připojená ke čtecí hlavě několika vodiči a není navržena tak, aby ji bylo možné bez použití speciálních nástrojů a odborných znalostí vyjmout nebo vyměnit.

Možností může být také výměna celé sestavy čtecí hlavy, ale tato procedura je obvykle dražší a časově náročnější. K tomuto postupu se přistupuje v případech, je-li poškození rozsáhlé nebo pokud jsou poškozeny i další součásti sestavy.

Kontext IC předzesilovače čtecích hlav disku a firmware

Samotný předzesilovač čtecí hlavy pevného disku neobsahuje firmware. Předzesilovač čtecí hlavy však pracuje ve spojení s firmwarem pevného disku a čte a zapisuje data na pevný disk.

Firmware pevného disku je zodpovědný za řízení různých aspektů činnosti pevného disku, včetně čtecích a zapisovacích hlav. Firmware komunikuje s předzesilovačem čtecí hlavy, aby odesílal příkazy a přijímal data ze čtecí hlavy, a předzesilovač zesiluje signály ze čtecí hlavy před jejich odesláním zpět do firmwaru.

V některých případech mohou problémy s firmwarem pevného disku způsobit problémy s předzesilovačem čtecí hlavy nebo jinými součástmi pevného disku. V těchto případech může být k vyřešení problému nutná oprava nebo aktualizace firmwaru. Jedná se však o složitý a choulostivý proces (obzvláště u moderních pevných disků, kdy je firmware výrobcem šifrovaný), který by měli provádět pouze zkušení odborníci. Nesprávné změny firmwaru pevného disku mohou vést k definitivní ztrátě dat nebo dalšímu poškození pevného disku.