Poškozené čtecí - zapisovací hlavy pevného disku HDD

Ke čtení dat z datových ploten se používá tzv. čtecí / zapisovací hlava pevného disku, klíčová součást každého harddisku. Její hlavní funkcí je přeměna magnetického záznamu, který je uložen na pevném disku, na elektrický signál. Využívá principu, že se při čtení a zápisu dat na disk změní odpor některých speciálních materiálů. Kvalita hlavy pevného disku ovlivňuje hustotu uložení dat na pevném disku. A protože se jedná o mechanicky extrémně namáhanou komponentu, patří poškozené čtecí hlavy disku mezi typické poškození harddisku.

Poškozené čtecí - zapisovací hlavy pevného disku HDD

Vadné hlavy v pevném disku

Jednou z nejčastějších závad moderního pevného disku, která vždy vyžaduje odbornou pomoc při obnově dat, je poškození čtecí a zapisovací hlavy. Poruchy čtecí a zapisovací hlavy, které lze často identifikovat podle akustických projevů popsatelných jako "cvakání", "tikání" nebo "klepání", se mimo jiné s oblibou označují jako "kliknutí smrti". Sestava čtecí  / zapisovací hlavy pevného disku se skládá z několika součástí a v jednotlivých případech může dojít k selhání jedné nebo více z nich. Následuje stručný a zjednodušený popis jednotlivých případů :

Utržené hlavy harddisku. Toto cvakání a bzučení znamená poškození čtecí/zapisovací hlavy (hlav) pevného disku, která se snaží načítat data uložená na plotně (plotnách) disku.
Vadné hlavy pevného disku. Tento cvakavý zvuk se ozývá v případě, když se rameno aktuátoru nepřetržitě resetuje. Důvodem je poškození čtecích /zapisovacích hlav disku.
Klepání hlav disku. Tento cyklický "cvakavý zvuk" pevného disku zpravidla opět signalizuje problémy s pohybem čtecích hlav. Typicky v kompinaci s poškozeným povrchem datové plotny.

Poškozené jezdce čtecí / zapisovací hlavy (Head Sliders)

Jezdce hlavy se mohou "zašpinit", časem se na povrchu keramického mechanismu jezdce mohou nahromadit usazeniny maziva z plotny. Tento problém může nastat v důsledku defektu, kdy dojde ke kontaktu hlavy a plotny v případě náhlé ztráty napájení, nebo může být způsoben nerovnoměrným usazováním maziva na povrchu plotny.

Porucha čipu předzesilovače

Slabý analogový signál, který je přijímán čtecími/zapisovacími prvky na konci jezdce hlavy, musí být zesílen, aby mohl být zpracován na digitální signál pomocí součásti známé jako předzesilovač. Předzesilovač je obvykle umístěn na samotné sestavě hlavy. Pokud tato součástka selže, elektronika pevného disku již není schopna přijímat data z povrchu plotny, takže data jsou až do odstranění závady nebo výměny celé sestavy hlavy naprosto neobnovitelná.

Čtecí hlavy harddisku poškozené nárazem

Existuje třetí běžný typ závady spojený se čtecími a zapisovacími hlavami pevných disků, a to fyzické poškození způsobené nárazy, otřesy nebo jinými vnějšími vlivy - to může způsobit ohnutí jemného závěsného ramene, ramene, které podpírá posuvník hlavy a čtecí/zapisovací prvky - to může vážně poškodit povrch plotny, pokud tento problém zůstane bez povšimnutí a disk je v tomto stavu nadále provozován (typicky v NAS serverech, bez přímého dohledu).

Zasekávání a zadrhávání  hlavy pevného disku

Poslední častá závada hlav pevných disků je způsobena jejich zaseknutím, a to buď na povrchu plotny, nebo pod parkovací oblastí hlavy, která se vyskytuje u některých 3,5" disků a všech v současnosti vyráběných 2,5" disků. Hlavy se mohou k povrchu plotny přilepit po otřesech, úderech a jiných fyzických nárazech, zatímco v ojedinělých případech se hlavy kvůli nedostatečnému třecímu odporu mezi neuvěřitelně hladkými povrchy jezdce hlavy a plotny přilepí k povrchu plotny. Tento jev je v oboru známý pod pojmem "Stiction" a vede k tomu, že hlavy brání roztočení nebo zapnutí disku. "Stiction" je často mylně považován za elektronický problém, protože disk se neroztočí a nevydává žádný nebo jen malý hluk, občas je slyšet slabé tikání.

Přilepené čtecí hlavy na datové plotně - "Stiction" .Typický zvuk na disku Western Digital WD5000BEVT. Hlavy jsou zaseknuté na plotnách a ty se nemohou se otáčet. Obnova byla 100% úspěšná

Jak bylo uvedeno výše, hlavy se mohou také zaseknout v parkovacím mechanismu, k čemuž obvykle dochází při ztrátě napájení disku. Hlavy se automaticky vrátí do zaparkované polohy, i když není k dispozici napájení, pokud však plotny mechaniky ztratí příliš velkou hybnost, ztratí se vzduchový polštář, který udržuje letovou hladinu hlavy. Pokud hlavy nejsou dostatečně vysoko nad plotnou, nemohou správně zaparkovat a zachytí se, což občas způsobí zničení hlav vyžadující kompletní mechanickou přestavbu pevného disku.

Všeobecně je třeba konstatovat, že poškozené čtecí hlavy disku patří spíše mezi komplikovanější závady. Velmi ovšem záleží na typu a modelu harddisku a jeho konstrukčním řešení. Náročnost obnovy dat narůstá se složitostí interního provedení, tj. s počtem ploten a hlav. V MyBlueDay jsme však technicky vybaveni pro obnovu dat i z takto poškozeného disku, včetně těch nejkomplikovanějších konstrukcí.