Poškozená servisní oblast pevného disku (SA)

"Servisní oblast disku" označuje malou část úložného prostoru pevného disku, která je vyhrazena pro ukládání kódových modulů a dalších datových struktur, jejichž funkcí je řízení provozu disku. Tento prostor není přístupný uživateli. Příkladem takových funkcí může být řízení rychlosti a správa vadných sektorů. Na moderním pevném disku se obvykle nachází 50 až 100 modulů servisních dat. Poškozená servisní data na disku patří mezi velmi závažné stavy, kdy v případě masivního poškození nemusí být obnova dat ani s nasazením maxima dostupných technologií úspěšná.

Poškozená servisní oblast pevného disku (SA)

Jak se projevuje vadná servisní oblast pevného disku

Obecně lze říci, že se disk s poškozenou servisní oblastí může chovat zcela standardně. Nevydává žádné atypické zvuky, točí se, dokonce se může v případě některých externích disků korektně detekovat správnou kapacitou, označením i sériovým číslem.  Podstatné ovšem je, že nejsou zobrazena žádná data.  Běžné prostředky jako např. správce disků ve Windows, nebo Disk Utilities pod Mac nezobrazí žádný souborový systém. Pokusy o jakoukoliv opravu (např. CHKDSK) selhávají. Libovolný program na obnovu dat je schopen disk zobrazit, ale při pokusu o skenování obsahu není zobrazen žádný obsah, sken generuje pouze chybová hlášení.

Obnova dat v případě poškození servisní oblasti pevného disku

Veškeré moderní pevné disky mají tzv. servisní oblast (SA). Jedná se o oblast na datové plotně disku, na které je zapsán mikroprogram (firmware). Mikroprogram je zapsán na speciálních záporných cylindrech  (od -1 do -32), které mají výrazně nižší denzitu a které se spouštějí při startu disku nebo po jeho inicializaci. Tato zóna není přístupná prostřednictvím operačního systému a standardních nástrojů. Označuje se jako zóna UBA (Upper Block Addressing). Nižší hustota média v této části pevného disku ve skutečnosti usnadňuje čtení dat a je prevencí jedné z nejčastějších poruch mikrokódu - poškozených modulů (částí mikrokódu).

Má váš pevný disk poškozenou servisní oblast a potřebujete z něj obnovit data? V MyBlueDay jsme pro řešení této závady vybaveni. Požádejte o diagnostiku

Je možné obnovit data z disku s poškozenými servo daty?

Ve většině případů ano. S profesionálním vybavením a dostatkem rutinních zkušeností jsou šance na obnovu dat  u tohoto typu závady disku velmi dobré. Podstatné je, aby nebyl disk "utrápený" zcela zbytečným provozováním, nebo nevhodnými postupy ve firmách, které se nezabývají obnovou dat samostatně a komplexně (tzv. přeprodejci, obvykle běžné PC servisy).

Kolik stojí obnova dat z disku s poškozenými servisními daty?

Popis závady Orientační cena
Poškozená servisní oblast od 5.000,- do 10.000,-
Poškozená servisní oblast + poškozený povrch datové plotny (dle density poškození): od 10.000,- do 15..000,-
Poškozená servisní oblast + poškozený povrch datové plotny + poškozené čtecí hlavy disku: od 15.000,-
Přesné a konečné ceny jsou stanoveny po provedené vstupní diagnostice zařízeni. Více na cena za obnovu dat

Potřebuji obnovit data z mechanicky vadného disku

Co obsahuje tzv. servisní stopa pevného disku?

Samotný mikrokód má mnoho samostatných částí (moduly, řídicí stránky, systémové soubory atd.). Každý modul má svou vlastní funkci, z nichž některé z nich jsou pro fungování HDD  zcela kritické. Patří mezi ně například:

 • S.M.A.R.T informace
 • systémové logy a protokoly
 • sériové číslo harddisku
 • modelové označení disku
 • seznam vadných sektorů z výroby, tzv neměnný P-List. Jedná se o seznam všech známých vadných sektorů zjištěných v rámci post-testovacího po výrobního procesu
 • seznam realokovaných vadných sektorů vzniklých za provozu disku tzv. G-List
 • firmware a mikrokódy
 • rekalibrační tabulky
 • testovací rutiny a procedury
 • tovární nastavení kalibračních tabulek
 • překladač (translator) pevného disku zpracovává informace o zakřivení čtecích hlav a drah a konvertuje logické a fyzické adresování
 • uložení hesla potřebného k šifrování disku
 • ATA heslo
 • SmartWare heslo
 • a mnoho dalších...

Každý modul má několik kopií, ale někdy k nim není možné získat přístup (v závislosti na výrobci disku).

Ve většině případů je mikroprogram rozdělen na dvě části. Jedna je zapsána na desce plošných spojů PCB /externí elektronika disku) a druhá je zapsána v zóně UBA na plotnách pevného disku. Tento přístup přinesl sjednocení kódu ve velkém počtu „rodin“ u každého z výrobců disků. Jinými slovy, velká část programu je identická a na desku plošných spojů PCB se umisťují pouze unikátní části (adaptivní parametry). Právě z tohoto důvodu se profesionální obnova dat z disku stává dodatečně komplikovaná nebo přímo nemožná, pokud se originální PCB (externí elektronika) ztratí nebo zničí při "amatérském" zásahu.

Adaptivní parametry se vytvářejí při výrobě pevného disku. Jsou v nich uvedeny jedinečné parametry pro daný pevný disk (počet a mapa hlav, značky servopohonů, vzdálenost hlav atd.).

Jaké jsou projevy při poškození servisních dat disku

Závady servisní oblasti  disku HDD se nejčastěji projevují jako nesprávně přidělené ID disku v systému BIOS. Nejběžnějším projevem je, že  se disky  identifikují svými továrními aliasy.

Poškození servisní oblasti zahrnuje poškození kritického modulu kódu servisní oblasti, v jehož důsledku se pevný disk dostane do stavu, kdy:

 • disk se nemůže inicializovat
 • disk nemůže adresovat obsah sektoru - není schopen zobrazit obsah žádného sektoru
 • nelze provést překlad adres (mezi logickým číslem sektoru a fyzickým umístěním dat).

Manipulace s těmito moduly je díky patřičnému  vybavení  možná u většiny pevných disků a obvykle je možné problém odstranit nebo alespoň dočasně obejít, aby bylo možné dokončit obnovu dat.

Jak probíhá obnova disku s poškozenou servisní oblastí

Pokud má disk poškozená servisní  data a je třeba provést obnovu dat, není třeba zásahu v ultra čistých prostorách. Procedura ovšem vyžaduje odborný přístup k pevnému disku na úrovni výrobce, aby bylo možné získat přístup do servisní oblasti, která je jinak pro uživatele / administrátora / IT technika neviditelná.  Výrobci pevných disků nepodporují společnosti zabývající se obnovou dat, pokud jde o školení k produktům, takže proces zjišťování struktury a funkčnosti servisní oblasti je zcela založen na zpětném inženýrství, a jedná se tedy o vysoce specializovanou oblast.

Některé případy mohou být jednodušší, jiné řešitelné velice komplikovaně,  přičemž časová náročnost technických prací se pohybuje od hodin až po dny.

Mezi mnoha poruchami a projevy nelze najít jednotný způsob, jak zjistit poruchu servisní oblasti. Naši technici se spoléhají především na zkušenosti a vybavení a také na vlastní experimenty s úpravami servisní oblasti, takže mohou pro klienta obnovit data z disku s poškozenými servisními daty.

Proč dochází k závadám servisních dat

Závady servisní oblasti disku většinou vycházejí  ze špatné kvality záznamových médií. Během běžného provozu HDD generuje nové vadné bloky, které jsou následně označeny a jejich umístění je zapsáno do rostoucího seznamu závad (G-List).  Jakmile je daný sektor označen jako BAD, nebude již dále používán a seznam závad se dále rozšiřuje. Neustálý zápis do tohoto seznamu přináší několik různých typů poškození samotného seznamu, a tím i jednu z nejčastějších poruch - poškození překladače disku. „Translator“ je název používaný pro skupinu několika modulů, jejichž hlavní funkcí je překlad logické adresy na fyzickou, aby mechanika mohla alokovat každý fyzický sektor.

Další častou poruchou je poškození modulu SMART. Přestože jejich funkcí jsou doplňkové informace, které by neměly ovlivnit způsob práce diskové jednotky, tyto moduly se v průběhu let vyvíjely. Moderní pevné disky mají sofistikované testy, které dokáží otestovat, zda je jednotka plně funkční, a také každou její část zvlášť. Také samotný počet atributů, které lze kontrolovat, je obrovský, takže je se jedná o významnou část mikrokódu.

Jakákoli chyba při čtení kritických modulů (ID, konfigurace, překladač atp.) znemožní správnou identifikaci pevného disku v systému BIOS, a to přináší ztrátu dat.

Soubory