Mechanicky poškozený pevný disk HDD

Pevné disky jsou křehká zařízení. Nejčastějším důvodem, proč MyBlueDay přijímá mechanicky poškozené pevné disky k obnově dat je, že došlo k jejich fyzickému otřesu. Mnoho našich zákazníků je překvapeno, že pád pevného disku z výšky pouhých 10 cm může vést k vážnému selhání pevného disku. Vzhledem k tomu, jak odolná jsou jiná elektronická zařízení, například mobilní telefony a fotoaparáty, mají se lidé tendenci domnívat, že jejich notebook nebo přenosný externí disk vydrží podobnou míru opotřebení a obdobné zacházení. Bohužel tomu tak není. Níže je uveden přehled typických mechanických závad, se kterými se u pevných disků HDD setkáváme. Z pohledu prognózy na úspěšnou obnovu dat platí, čím dříve se mechanicky poškozený pevný disk dostane "pod nůž" profesionálům, tím větší je šance na šťastné datové shledání. To je fakt.

Mechanicky poškozený pevný disk HDD
Máte nefunkční disk? Chcete vědět, jak jak poznat mechanické poškození disku?

Poškozené čtecí hlavy disku

Ve většině případů, kdy dojde k poškození čtecích a zapisovacích hlav, se pevný disk roztočí a poté vydá opakovaný zvuk cvakání. Někdy se tomu říká "kliknutí smrti" (‘click of death‘.) . U pevných disků od roku 2007 je obecně zvuk cvakání, klepání výrazně tišší a některé modely jednotek pevných disků se po několika sekundách přestávají točit (tzn. nevydávají žádný zvuk), pokud se pevný disk nepodaří inicializovat.

Čtecí a zapisovací hlavy se při běžném provozu obvykle pohybují ve vzdálenosti 10 až 100 nanometrů nad povrchem plotny disku. Kdyby byla čtecí a zapisovací hlava velká jako letadlo Jumbo Jet, vznesla by se 1,5 mm nad zem. Z tohoto měřítka si lze představit, že jakýkoli fyzický otřes nebo znečištění pevného disku pravděpodobně ovlivní běžný provoz hlav a disku jako takového.

Poškozené čtecí hlavy disku. Tento cvakavý zvuk se ozývá v případě, když se rameno akutátoru nepřetržitě resetuje. Důvodem je poškození čtecích /zapisovacích hlav disku. Zvukové projevy fyzicky poškozených disků mohou být poměrně různorodé, ale vždy jde o nepatřičný, pro disk atypický zvuk.

Pro obnovu dat při poškození čtecích hlav disku je nutné vyměnit sestavu hlav poškozeného pevného disku za funkční dárcovskou s nutností doprogramovat patřičnou elektroniku obsahující např. části firmware.

Zadřené ložisko pevného disku

Typickými příznaky zadřeného ložiska je, že se plotny neroztočí do provozních otáček a z pevného disku se ozve tiché bzučení, klepání nebo pípání.

V případě pevných disků Seagate dochází  po fyzickém nárazu velmi často k zadření ložiska motoru. A to do té míry, že byly vyvinuty specializované nástroje právě pro řešení zadření ložisek motorů těchto konkrétních řad pevných disků. Pokud však probíhá obnova dat z disku Western Digital, pak se podobný jev, kdy se motor jeví jako zadřený, zpravidla netýká ložiska, nýbrž jevu zvaného "stiction" neboli statické tření. Toto tření je nutné překonat, aby byl umožněn relativní pohyb disku. U pevných disků dochází k tomuto jevu při kontaktu velmi hladkých objektů, datové plotny a čtecí hlavy HDD. Výsledkem tohoto kontaktu je to, že se mohou vzájemně zaseknout a bránit motoru v roztočení do provozních otáček. K odstranění hlav z povrchu plotny je nutné použít speciálně navržené nástroje tak, aby nedošlo k fyzickému poškození povrchu plotny disku, které by vedlo ke ztrátě dat. Často je také nutné vyměnit kompletní sestavu čtecích hlav, protože během takového kontaktu došlo k poškození čtecích a zapisovacích hlav.

Poškozený předzesilovač čtecích hlav disku

Předzesilovač  je čip, který ovládá čtecí a zapisovací hlavy a zesiluje signály do nich vcházející a z nich vycházející. Signály generované čtecími a zapisovacími hlavami jsou velmi slabé, a proto je tato součástka zcela nebytná. Předzesilovače čtecích hlav disku neodolají statickým výbojům, proto je vždy nutné přijmout bezpečnostní opatření při jakékoli ruční práci nebo opravě s touto komponentou související. Závady předzesilovačů jsou obecně u moderních pevných disků méně časté ve srovnání s pevnými disky vyrobenými před rokem 2005. Nicméně jsme v  MyBlueDay obdrželi k obnově dat nadstandardní množství 2TB pevných disků Western Digital se závadou předzesilovače - zdá se tedy, že existují konkrétní modely, který májí vysokou míru poruchovosti. Jinak je selhání předzesilovače obvykle důsledkem chybného napětí, které poškodilo primárně desku plošných spojů PCB, tzv externí elektroniku.

Poškození povrchu datové plotny disku

Stručně řečeno, poškození ploten pevného disku je nepříjemná závada. Na plotnách pevného disku jsou uložena vaše data, takže jejich trvalé poškození znamená nenávratnou ztrátu dat. Žádná současná technologie obnovy dat nedokáže ztracený materiál obnovit. 

Nejčastější příčinou poškození ploten je poškození čtecích hlav disku. Hlavy čtou a zapisují data, pracují v blízkosti ploten, ale ne na plotnách; nikdy se jich nesmí dotýkat. Pokud se datové plotny dotknou, obzvláště během rotace disku, mohou poškodit (au) zmagnetizovaný materiál, tzv substrát.

Lze tedy obnovit data z poškozených ploten pevného disku? Základem je, že pokud dojde k poškození magnetického materiálu, dojde i k poškození dat (pokud jsou na daném místě fyzicky uložena). To skutečně nelze žádným způsobem obejít.

Faktem však je, že většina pevných disků není poškozena tak vážně, aby byla obnova dat z poškozené plotny zcela nemožná. Zpravidla se jedná o lokální defekty, což znamená, že obnova dat z takto poškozeného disku je sice náročná a zdlouhavá,  ale může proběhnout s minimální ztrátou. To, co má primárně vliv na úspěšnost, je denzita poškození, množství dat, vztaženo ke kapacitě disku a míra fragmentace

Výzvy při opravách pevných disků

Při obnově dat z pevných disků s mechanickými poruchami existuje řada problémů. Prvním z nich je správná diagnostika závady pevného disku a následné nalezení potřebného a správného dárcovského dílu. Obtížnost nalezení dárcovských dílů se může výrazně lišit v závislosti na stáří, výrobci a modelu pevného disku. V MyBlueDay máme pro tento účel velké zásoby dárcovských dílů, ale u specifických disků je nutné dárcovské díly objednat ke konkrétní zakázce. Náklady na tyto dárcovské díly zahrnujeme do každé předložené cenové nabídky.

Profesionální záchrana dat je velmi choulostivá a vyžaduje specializované a nákladné vybavení. Takové vybavení je ovšem nutné precizně ovládat a vzhledem k neustálému technologickému vývoji v oblasti datových úložišť je podstatným krokem k úspěšně zvládnuté práci na záchraně dat permanentní vzdělávání.

Přes veškeré možnosti, technické vybavení a vysoce odborné zkušenosti  je smutným ale daným faktem, že v některých případech nelze data obnovit. Obvykle se jedná o fyzické poškození povrchu plotny po nárazu, dotyku čtecí hlavy disku. Při otevření pevného disku za účelem kontroly se zkontroluje horní povrch plotny, zda není fyzicky poškozený, a zkontroluje se, zda odlitek sestavy pevného disku není znečištěný, což je typický indikátor poškození datové plotny. Pokud se na povrchu plotny objeví známky fyzického poškození, nebudeme dále pokračovat. V opačném případě se použijí dárcovské díly, které nahradí poškozené komponenty vadného disku a uděláme vše pro úspěšnou obnovu dat.

Práce na opravě pevného disku a obnova dat z něj

Práce na pevném disku s mechanickou závadou vyžaduje přesné nástroje a velmi jemnou ruku. Vyžaduje také vhodné čisté prostředí. Veškeré práce probíhají v čistém prostoru třídy 100 nebo ve vhodné laminární skříni. V obou případech můžeme pracovat v prostředí bez kontaminace. 

Pevný disk byste v žádném případě neměli otevírat tak, abyste odhalili vlastní datové plotny

Podle našich zkušeností je téměř 80% pevných disků, které byly otevřeny před příchodem do MyBlueDay, neopravitelných v důsledku nesprávného zacházení nebo kontaminace.

Bohužel, pokud obdržíme pevný disk, který byl již fyzicky otevřený, můžeme účtovat nevratný poplatek. Toto je jediný případ, kdy v MyBlueDay účtujeme  poplatek předem. V dalších případech  je veškerá prováděná práce založena na principu "bez obnovy dat - bez poplatku".

Zajímá vás něco navíc? Více informací o tom "jak funguje pevný disk HDD".