Zadřené ložisko pevného disku HDD

Jako specializovaná firma na obnovu dat pracujeme s pevnými disky a dalšími paměťovými médii, u kterých došlo k různým typům závad. Jedním z běžných typů poškození pevného disku se kterým se v MyBlueDay setkáváme, je zadření ložiska vřetena HDD. Tento konkrétní typ mechanického poškození je obvykle způsoben nárazem nebo otřesem, například převržením nebo pádem pevného disku v době, kdy je disk v provozu a motor běží v plných otáčkách. Nelze však vyloučit situaci, kdy je zadřené ložisko disku důsledkem nekorektního vypnutí / odpojení, případně přepěťového stavu např. po nečekaném výpadku napájení. 

Zadřené ložisko pevného disku HDD

Jaké jsou příznaky zadřeného ložiska disku?

Typickým příznakem zadřeného ložiska motoru harddisku je opakované bzučení nebo pípání (elektronický nemechanický zvuk), které se ozývá každých 1 až 2 sekundy. Tento bzučivý zvuk pevného disku je způsoben tím, že se motor pokouší roztočit, ale nedaří se mu to. Stejně jako v případě jakéhokoli jiného typu poškození platí, pokud váš pevný disk vydává neobvyklý nebo neznámý zvuk, je ideální pevný disk vypnout a nepokoušet se jej znovu používat, dokud nevyhledáte odbornou radu.

Zadřené ložisko + čtecí hlavy disku zaseklé na povrchu ploten disku. Po výměně hlav a vyčtení defektního povrchu ploten obnoveno 100% dat.
Typický zvukový projev statického tření disku WD5000BEVT. Hlavy jsou přilepené na plotnách a nemohou se roztočit. Obnova byla 100% úspěšná.
R/W hlavy přilepené na povrchu ploten externího disku WD My Passport SE 1TB. Provedena extrakce, výměna vadných hlav disku a vyčtení 98% obsahu.
Zadřené ložisko patří mezi HW závady. Jaká jsou další mechanická poškození pevného disku?

Je možné obnovit data z disku se zadřeným ložiskem?

Rozhodně ano. S profesionálním vybavením a dostatkem rutinních zkušeností jsou prognózy obnovy dat  u tohoto typu poškození harddisku velmi dobré. Podstatné je, aby nebyl disk "utrápený" zcela zbytečným provozováním, nebo nevhodnými postupy ve firmách, které se nezabývají obnovou dat samostatně a komplexně (tzv. přeprodejci, obvykle běžné PC servisy).

Kolik stojí obnova dat z disku se zadřeným ložiskem?

Popis závady Orientační cena
Zadřené ložisko podle typu disku (počet čtecích hlav + počet ploten) od 8.000,- do 10.000,-
Zadřené ložisko + poškozený povrch datové plotny (dle density poškození): od 10.000,- do 15.000,-
Zadřené ložisko + poškozený povrch datové plotny + poškozené čtecí hlavy disku: od 15.000,-
Přesné a konečné ceny jsou stanoveny po provedené vstupní diagnostice zařízeni. Více na cena za obnovu dat

Potřebuji obnovit data z mechanicky vadného disku

Rizika provozování disku se zadřeným ložiskem s ohledem na prognózu obnovy dat

Všimněte si  chování harddisku se zadřeným fluidním ložiskem v tomto videozáznamu. Zachycena je typická situace, kdy v důsledku primární nehody (obvykle otřes, pád, výpadek napájení) náhle poklesnou provozní otáčky disku, v důsledku toho poklesne dynamicky generovaný vztlak, který má schopnost udržet čtecí hlavy disku ve správné výšce nad datovou plotnou. Čtecí hlavy disku nestačí provést korektní parkování a zůstanou přilepené na datové plotně. Již během vlastní nehody zpravidla dochází v důsledku dotyku /r/w hlava vs. datová plotna k poškození magnetického substrátu na povrchu ploten. Tzn. vzniká sekundární poškození datové plotny disku s individuální denzitou. Jak je však ze záznamu patrné, má pevný disk se zadřeným ložiskem tendenci pokusit se dostat do spinu, tedy roztočit se. Avšak vzhledem k tomu, že mu to poškozené ložisko neumožní, nezíská dostatečné otáčky nutné pro vytvoření dostatečného vztlaku. Hlavy disku, které jsou nesprávně parkované přímo na plotně tak při těchto pomalých otáčkách systematicky likvidují data uložená pod nimi. Proto je velmi důležité disky v tomto stavu nezatěžovat provozem a netrápit je nevhodnými postupy. I nesprávně provedená diagnostika může vést k fatálnímu poškození disku, kdy ani následný profesionální pokus o získání dat nemusí být úspěšný.