Jak poznat mechanické poškození pevného disku

Průměrná míra poruchovosti pevných disků a SSD disků se dramaticky zvyšuje již po třech letech. Může k tomu dojít i dříve, pokud je disk vystaven měnícím se teplotám, vlhkosti nebo vnějším nárazům. Pokud si po třech až pěti letech všimnete prvních příznaků selhání pevného disku, jako je nižší výkon, rostoucí počet vadných sektorů nebo dokonce podivné zvuky, měli byste se začít zabývat hledáním řešení. Už začínáte být trochu nesví? Povězme si tedy něco o tom, jak rozpoznat mechanické poškození pevného disku HDD.

Jak poznat mechanické poškození pevného disku

Jak zjistit, že je váš disk mechanicky poškozený - tři příznaky

V optimálním případě selhávají pevné disky postupně, takže máte dostatek času pořídit si kopii dat a disk vyměnit dříve, než dojde k fatálnímu selhání. Jak ale přesně poznáte, že váš pevný disk selhává? Zde je několik vodítek.

Chcete vědět více o HW závadách? Mechanicky poškozený pevný disk

Zpomalení počítače, časté zamrzání, modrá obrazovka smrti (BSOD)

Tento trojlístek případů zhroucení počítače může mít velmi mnoho různých příčin a selhávající pevný disk je jednou z nich. Pokud se tyto problémy objeví po čerstvé instalaci nebo v nouzovém režimu systému Windows, je téměř jistě příčinou problémů špatný hardware, připadá tedy v úvahu i vadný pevný disk.

Chcete-li vyloučit problém s pevným diskem, můžete spustit řadu diagnostických nástrojů, ale měli byste začít tím, že se podíváte do údajů systému S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology). Ačkoli systém Windows tyto informace automaticky shromažďuje na pozadí, je notoricky známý tím, že je nespolehlivý při předpovídání selhání pevného disku. Může se stát, že dojde ke kritické poruše dříve, než se spustí varování S.M.A.R.T..

Chcete-li ručně zkontrolovat stav S.M.A.R.T. hodnot vašeho disku, budete potřebovat nástroj třetí strany, jako je např. CrystalDiskInfo

Pokud po provedení diagnostických testů vyloučíte problémy s hardwarem, měli byste přistoupit k obnovení nebo přeinstalování operačního systému. Systémy Windows 10 a Windows 11 mají možnost zachovat všechny soubory, ale my doporučujeme v každém případě vytvořit zálohu dat.

Důležité! Veškeré testy prováděné na nestabilním počítači nebo jakékoliv externí paměti (USB externí disk, FASH disk atp.) budou pro paměť znamenat zátěž, stres. Proto je zcela nezbytné testy paměťových zařízení(dvojnásob to platí v případě použití utility CHKDSK) provádět pouze v případě, že máte zálohovaná data. V opačném případě podstupujete riziko, že mechanicky selhávající pevný disk během testování selže definitivně.

Poškozená data a narůstající množství vadných sektorů

Poškozená data se mohou projevit mnoha různými způsoby. Pokud opakovaně zaznamenáte některý z těchto příznaků, je možné, že váš pevný disk postupně selhává:

  • Zkomolené názvy souborů nebo složek
  • Náhodné chybové zprávy při otevírání, přesouvání nebo ukládání souborů
  • Soubory nebo složky se nedaří otevřít
  • Poškozená část dat v souborech
  • Náhlé mizení souborů nebo složek
  • Extrémně dlouhé kopírování / přesouvání souborů nebo složek

K poškození dat dochází v místě jejich vytváření nebo ukládání. Může se jednat o výskyt vadných sektorů na disku, což je již nepříjemný mechanický problém, stejně tak se však může projevovat tzv. poškozený souborový systém, což je již závada nemechanická, a nesouvisí s diskem jako takovým, nýbrž s vlastními daty. 

Vadné sektory jsou oblasti pevného disku, které nezachovávají integritu dat. Systém Windows automaticky maskuje vadné sektory, takže si jich nevšimnete, dokud nenarazíte na problémy s konkrétními poškozenými daty. Na selhávajícím pevném disku se však mohou vadné sektory rychle hromadit, což znamená, že se s těmito problémy budete potýkat stále častěji.

Doporučení! Některé pospané stavy svádí ke snaze zkusit co disk vydrží a i za cenu dlouhého času kopírovat data z disku, který se odpojuje, který čas od času zacvaká, nebo jsou jeho odezvy velice pomalé. Naše zkušenost je jasná. Taková snaha povede k vyčtení minima dat a k nenávratným škodám. 

Jakékoliv nestandardní zvuky linoucí se z disku

Pokud z pevného disku (interního nebo usb externího) slyšíte jakékoliv podivné zvuky, máte problém. Opakující se zvuk známý jako "kliknutí smrti" je způsoben tím, že se čtecí hlava disku pokouší přečíst data, nedaří se jí to, vrací se zpět do výchozí polohy a opakovaně se o to pokouší znovu. V naprosté většině případů neúspěšně. Podle charakteru zvukového projevu lze usoudit na konkrétní povahu závady. Platí však zásadní pravda. Provoz disku vydávajícího nestandardní akustické projevy, tedy disku se mechanickou závadou, je krajně riskantní a vždy vede k rychlému zhoršování stavu.

Poškozené čtecí hlavy disku. Tento cvakavý zvuk se ozývá v případě, když se rameno akutátoru nepřetržitě resetuje. Důvodem je poškození čtecích hlav disku. 
Zadřené ložisko pevného disku Tento elektronický pípavý projev značí u poškozeného harddisku závadu fluidního ložiska. Disk se neroztočí do provozních otáček. Častou komplikací jsou hlavy disku přilepené na datové plotně.
Resume! Jakýkoliv nestandardní zvuk pevného disku znamená jeho mechanickou závadu. Pokud má být zachována maximální možná šance na obnovu, je nutné disk vypnout. Pevný disk je stroj, a jeho chod ve špatném stavu povede pouze k rychlé degradaci.