Neúspěšná obnova + žádný poplatek = garantovaná záchrana dat pro firmy

Pokud se nám z technických důvodů nepodaří obnovit požadovaná data, nebudeme po Vás požadovat poplatek za odvedenou práci ani za spotřebované díly. Platí, že obnova dat je zpoplatněna v případě, že proběhne v souladu s požadavky zadavatele.

Neúspěšná obnova + žádný poplatek = garantovaná záchrana dat pro firmy

MyBlueDay nabízí tuto speciální a zároveň v odlišných oborech nestandardní výhodu v případě neúspěšné obnovy dat. Tento benefit platí prakticky ve všech případech, kde podobná situace nastane a není možný dostupnými prostředky z důvodu charakteru ztráty dat nebo poškození zařízení. Tuto garanci jsme schopni poskytnout proto, že věříme, že jsme díky špičkovému vybavení a dlouhodobým zkušenostem schopni obnovit vaše ztracená data ve většině řešených případů. Ptáte se, může-li nastat situace, kdy už není možné data zachránit? Mysleli jste si si, že jsou data obnovitelná za všech okolností?

Bohužel, záchrana dat nemůže být úspěšná vždy. V praxi při obnově dat zaznamenáváme několik typických případů, kdy v MyBlueDay skutečně data obnovit nemůžeme. Mezi nejčastější příčiny neúspěchu patří následující:
  • Data byla přepsána, na nosiči se v původní podobě již nevyskytují, a proto jejich obnova nebyla možná
  • Paměťové zařízení obsahující ztracená data bylo hardwarově natolik poškozeno (zpravidla se jedná o fatální poškození datové plotny), že již původní data neobsahuje
  • Nosič dat je uživatelsky kryptován (šifrovaný) a klíče nebo hesla potřebné k dešifrování a k ověření autorizace nejsou k dispozici. Velmi často se jedná o šifrování disku pomocí BitLocker, který je součástí Windows

Existuje však více technických důvodů, které mohou úspěšnou obnovu dat znemožnit. Uvedené příčiny jsou nejčastějším důvodem.

Výjimky potvrzující pravidlo, kdy můžeme i přes neúspěch požadovat poplatek

Ve některých, ne zcela standardních případech si vyhrazujeme právo uplatnit poplatek i za práci, která nebude uzavřena jako úspěšná. 

  • pevný disk byl otevřen neodborným způsobem, nebo na něm byl proveden jiný neodborný zásah. Typicky nevhodná výměna externí elektroniky, nebo je dodání bez identifikačního labelu. V tomto případě můžeme účtovat diagnostiku. O tomto poplatku budete informováni předem
  • pokud je paměť uživatelsky kryptována a zadavatel vyžaduje obnovení dat do standardně přístupné podoby, je nutné dodat oprávnění k přístupu. O tom, že je disk kryptován nás má zadavatel povinnost informovat před zahájením práce na obnově dat. Pokud tuto informaci neobdržíme, a obnova dat (týká se zpravidla hardwarově poškozených kryptovaných HDD/SSD) proběhne technicky bez problému, jsme oprávněni vydat obnovu ve formě kryptované binární kopie.
Pokud potřebujete řešit ztrátu dat na notebooku / PC používaném v korporátním sektoru, doporučíme obrátit se na příslušné IT oddělení k získaní informace, bylo li na zařízení aplikováno zabezpečení proti neoprávněnému přístupu. Obykle se jedná o zmínený MS BitLocker, bezpečnostní layer Symantec Drive Encryption nebo zabezpečení biometrickými údaji

Pokud si myslíte, že právě toto může být Váš případ a domníváte se, že je Vaše zařízení šifrované a nemáte k dispozici přístupové údaje, kontaktujte nás  722 150 150 prosím před tím, než nám zašlete vaše zařízení k provedení diagnostiky, abychom se vyvarovali případným nedorozuměním.