Poškození souborového systému

Ztráta dat může být nezávislá na fyzickém nebo elektronickém selhání paměťového zařízení. Ke ztrátě dat může totiž dojít při poškození souborového systému, náhodném zformátování disku nebo při smazání dat.

Poškození souborového systému

Na každém paměťovém zařízení které obsahuje data, musí být zavedeno, jakým způsobem jsou na něm data logicky organizována a jakým způsobem tedy mají být zpřístupněna a distribuována. Tomuto způsobu organizace dat se říká souborový systém, neboli filesystem (fs).

To, jaký souborový systém - systém souborů bude na disku použit, vychází z toho, pod jakým operačním systémem bude taková paměť provozována a používána. Pokud používáte operační systém Windows, pak bude na disku použit systém souborů FAT32 nebo NTFS, pokud Mac OS X potom bude na disku použit pravděpodobně systém souborů HFS, HFS+, APFS.

Pokud z nějakého důvodu dojde k poškození systému souborů, může nastat situace kdy: 

  • soubory jsou na disku špatně zobrazené nebo nejsou vidět  vůbec
  • libovolný soubor nelze otevřít, nebo je při pokusu otevření zobrazena chybová hláška 
  • není možné vůbec nastartovat operační systém, nebo dochází k jiným projevům nestability práce.
  • při připojení disku je vyžadováno jeho naformátovaní, ačkoliv obsahuje data


Jak se může poškozený souborový systém na harddisku projevovat?

Rozpoznat poškozený systém souborů na harddisku (obzvláště interním, na kterém je nainstalovaný operační systém) pouze na základě projevů, tj. podle chování disku může být komplikované. Důvodem je fakt, že některé průvodní jevy související se ztrátou dat na disku mohou být shodné jak pro právě zmiňovaný poškozený systém souborů, tak pro komplikovanější závadu elektronického nebo mechanického (hardwarového) původu.

Chová se váš externí disk, nebo disk v počítači nestandardně? Jak poznat mechanické poškození pevného disku

Co je třeba udělat při tomto typu ztráty dat?

Vypněte počítač a nepoužívejte pevný disk, paměťovou kartu, SSD (!) nebo jiné úložné zařízení, ze kterého byla data ztracena. Zapnutí zařízení a jeho používání může vést k zápisu nových dat na úložné zařízení. Data lze zpravidla obnovit, pokud nebyla přepsána novými daty.

Jakmile jsou na disk zapsána nová data, nelze to vrátit zpět a vede to k trvalé ztrátě dat. U každého  paměťového zařízení které obdržíme k obnově dat, ať HDD, SSD nebo paměťovou kartu, provedeme úplný klon celého celé paměti v režimu uzamčení zdroje proti zápisu. U disků SSD vždy pracujeme v prostředí s deaktivovanou funkcí TRIM. To nám umožní bezpečně pracovat na obnově dat bez rizika, že se situace ještě zhorší.

V MyBlueDay si poradíme se širokým spektrem poškozených souborových systémů

Můžeme udělat to, co PC servisy a prodejny nemohou

Pochopení toho, jak jsou soubory konstruovány, je rozhodujícím momentem pro úspěšnou obnovu smazaných dat, nebo v případě, že je poškozený souborový systém. Často se setkáváme s tím, že běžná prodejna PC vybavení nebo servis výpočetní techniky spustila software pro obnovu dat a obnovila  svým zákazníkům soubory. Ti bohužel následně zjistí, že jsou data nefunkční, částečně poškozená, nekompletní a atp. V nejhorších případech  již v prodejně & servisu provedli např. novou instalaci operačního systému, nebo obnovená data uložili zpět na zdrojový disk. Tím je další pokus o obnovu dat znemožněn. My toho umíme mnohem víc. Proč? Protože máme komplexní znalosti o fungování souborových systémů, včetně:

  • Windows PC - NTFS, ReFS
  • Apple Mac - HFS+, APFS
  • souborové systémy velkokapacitních úložišť - FAT16, FAT32, exFAT
  • Varianty systému Linux - Ext 2/3/4, XFS, ReiserFS, ZFS
  • Virtuální souborové systémy - VMFS, EFS

Platí, že zkušení uživatelé mají k dispozicí  řadu komerčních nástrojů, které mohou při  správném zacházení využít k obnově smazaných dat s velmi solidními výsledky. Poškozený systém souborů již patří v závislosti na jeho typu již ke komplikovanějším příčinám ztráty dat, ale i zde platí, že kvalitní program na obnovu dat  dokáže v rukách zkušeného a rozumného uživatele ztrátu dat vyřešit.  V MyBlueDay  však umíme vyhledávat data nezávisle na struktuře složek a souborů a identifikovat neobvyklé, proprietární typy souborů.  Pokud jsou souborové systémy vážně poškozené, je možné identifikovat kritická data podle vyhledávaného výrazu v nezpracovaných datech a poté "vyřezat" potřebné soubory.

Ve většině případů se v MyBlueDay pokusíme obnovit tzv. index, který vytvoří strukturu složek a souborů. Tyto indexy mají různé varianty v závislosti na tom, jaký systém souborů vaše úložné zařízení používá. Patří mezi ně  "hlavní tabulka souborů MFT" (NTFS), "katalog" (HFS+), "alokační tabulka souborů" (FAT) nebo "indexový uzel" (Ext / XFS). Pokud je dokážeme úspěšně rekonstruovat a obnovit, existuje největší šance na úspěšné obnovení dat.

Pokud vám společnost poskytující podporu IT, prodejna počítačů či PC servis sdělili, že data nelze obnovit, obraťte se na nás. Jsme přesvědčeni, že dokážeme zlepšit výsledky všech předchozích pokusů o obnovu Pokud výsledky zlepšit nedokážeme, pak za provedenou práci neúčtujeme žádné poplatky.