Nástroj pro opravu souborového systému CHKDSK

CHKDSK je zkratka pro "check disk", což je nástroj systému Windows, který ověřuje integritu souborového systému svazku na pevném disku, opravuje logické chyby a vadné sektory. CHKDSK vyhledává chyby, ale opraví je pouze tehdy, pokud to nařídí uživatel. V systému Windows 7 byly hlášeny problémy, při nichž příkaz CHKDSK /R může způsobit pád systému, ale my v MyBlueDay nejsme schopni tento problém replikovat. Je však příkaz CHKDSK dostatečně dobrý k otestování porouchaného pevného disku a měl se používat?

Nástroj pro opravu souborového systému CHKDSK

Jak funguje CHKDSK

Pokud došlo k poškození souborového systému, existuje šance, že utilita CHKDSK může obnovit ztracená data. K dispozici jsou možnosti "automaticky opravit chyby souborového systému" a "vyhledat a pokusit se obnovit vadné sektory". Aplikace CHKDSK však může být spuštěna pouze v případě, že je jedinou aplikací používající danou jednotku pevného disku, a je možné, že bude nutné "vynutit odpojení / unmount". Nejlépe se ujistěte, že náhodně nespouštíte nic jiného. Pokud je spuštěn operační systém Windows, CHKDSK se nespustí. Proto byste měli CHKDSK spustit před načtením systému Windows, což lze vynutit naplánováním kontroly disku a ukončením systému. Před jeho restartováním začne CHKDSK ověřovat soubory. Chcete-li zobrazit výsledky naplánovaného CHKDSK, je nutné spustit prohlížeč událostí kliknutím na tlačítko  1)"start" a následně na  2) "spustit" a poté zadat  3) "eventvwr" a kliknout na  4) "OK". V části Protokoly aplikací systému Windows vyhledejte položku 'Wininit' pod položkou zdroj.

Co tedy CHKDSK dělá?

Utilita pročítá všechny výpisy dat a kontroluje, zda je vše, co je uloženo a distribuováno na disku, správné. Zde jednoduše přečte režijní data. V případě, že je vybrána možnost skenování vadných sektorů, CHKDSK čte celý disk, a nikoli pouze režijní údaje. To může trvat poměrně dlouho. Pokud není schopen informace přečíst, ohlásí chybu. CHKDSK nemůže interpretovat, zda jsou nalezená data "dobrá", pouze to, že je lze přečíst.

CHKDSK

Kdy mám CHKDSK spustit?

Obvykle pouze při podezření na problém. Je zřejmé, že pokud je problém mechanické nebo elektronické povahy, CHKDSK vám nikdy nepomůže a neměli byste jednotku pevného disku vystavovat stresu při pokusech se spuštěním tohoto nástroje. Spuštění může vést k rychlé degradaci již selhávajících čtecích/zapisovacích hlav či dalších komponent! Pokud disk vykazuje vadné sektory - projevující se jako špatné čtení, zápis nebo chyby CRC - pak vám CHKDSK může pomoci a odstraní tyto vadné sektory z dalšího používání. Stejně tak, pokud váš počítač havaruje např. do BSOD, může být užitečné spustit CHKDSK a zkontrolovat konzistenci souborového systému.

Obnoví CHKDSK data na disku?

Obnoví CHKDSK moje data? CHKDSK je skvělý nástroj pro kontrolu stavu disku.
ale dávejte si pozor, pokud jej používáte k pokusu o obnovu dat metodou "udělej si sám"!

Nejedná se o nástroj pro záchranu dat a neobnoví ztracené nebo poškozené soubory. CHKDSK pouze zajistí, aby informace, které jsou aktuálně na disku, byly v konzistentním a bezpečném stavu. Pokud jsou soubory poškozeny, pokusí se nástroj CHKDSK poškozené soubory oddělit a zbytky uložit jako soubor Filenn.chk do složky ROOT/FOUND00NN. Tato reorganizace poškozených sektorů může způsobit další problémy. V mnoha diskusích nebo na fórech se objevily případy, kdy nástroj CHKDSK nedokázal soubor opravit a zhoršil jeho stav! Nejlepší rada, kterou můžeme dát, je nikdy nespouštět CHKDSK se zapnutou možností automatické opravy.