Windows BSoD

Modrá obrazovka smrti, BSoD, Blue Screen of Death je lidový název chybového hlášení, které operační systém Microsoft® WindowsTM zobrazí v okamžiku, kdy dojde k závažné systémové chybě, ze které se není schopen zotavit. Tato chybová hláška se zobrazí přes celou obrazovku, bílým písmem na modrém pozadí. Dle nastavení systému dojde buď k automatickému restartu, nebo k trvalému zobrazení modré obrazovky do ručního restartu.

Windows BSoD

Toto chybové hlášení může být zobrazeno kdykoliv během používání počítače s operačním systémem Microsoft® WindowsTM. To znamená např. během práce po několika hodinách provozu počítače, ale i okamžitě při jeho startu, čímž znemožní korektní start počítače a operačního systému.

Zobrazení BSoD může být důsledkem jak chyby softwarové, např. po zavedení nevhodného ovladače, konfliktu DLL knihoven, poškozeného souborového systému nebo chyby vlastního jádra operačního systému, tak libovolné chyby hardwarové (poškozený harddisk, vadná RAM paměť nebo selhání libovolné jiné komponenty počítače).

Jistou zákeřností je poměrně komplikovaná detekce problému, který tento stav vyvolává. Zpravidla prvním krokem bývá, za předpokladu že je možné pracovat s operačním systémem jeho obnovení pomocí služby obnova systému. Pokud tato procedura selže, nezbývá, než se pokusit o přeinstalaci systému, což samozřejmě vede ke ztrátě dat na disku.

Poměrně běžný je pád počítače do modré smrti po připojení poškozeného externího disku nebo běžného interního disku pomocí redukce USB to SATA/ATA.