Tagged Command Queuing (TCQ)

Tag Command Queueing (TCQ) je technologie, která umožňuje posílat na pevný disk více požadavků na čtení a zápis současně. Funkce ATA TCQ není totožná s účinnějším systémem NCQ (Native Command Queuing), který používají disky SATA. SCSI TCQ netrpí stejnými omezeními jako ATA TCQ.

Tagged Command Queuing (TCQ)

Tagged Command Queuing

Před TCQ mohl operační systém posílat pouze jeden požadavek najednou. Aby zvýšil výkon, musel rozhodovat o pořadí požadavků na základě vlastní, případně nesprávné představy o tom, co pevný disk dělá. Díky TCQ může disk sám rozhodovat o pořadí požadavků (a tím zbavit operační systém této povinnosti). Výsledkem je, že TCQ může zlepšit celkový výkon pevného disku, pokud je implementováno správně.

Populárně naučný popis technologie TCQ  

Kvůli efektivitě by měly být sektory obsluhovány v pořadí podle blízkosti k aktuální pozici hlavy, nikoli v pořadí, v jakém byly přijaty. Fronta neustále přijímá nové požadavky a plní a odstraňuje stávající požadavky a mění pořadí fronty podle aktuálních nevyřízených požadavků na čtení/zápis a měnící se pozice hlavy. Přesný algoritmus změny pořadí může záviset na řadiči a samotné jednotce, ale hostitelský počítač jednoduše zadává požadavky podle potřeby a nechává na řadiči, aby se postaral o podrobnosti.

Tento mechanismus řazení do fronty se někdy označuje jako "elevator seeking", protože představa moderního výtahu v budově, který obsluhuje více požadavků a zpracovává je tak, aby se minimalizovala cesta, tuto myšlenku dobře ilustruje.

Zkušenosti z praxe: Zatímco u polovodičových disků SSD nemá z pohledu výkonu proces defragmentace dat žádný smysl, u mechanických HDD je to zcela naopak. Nejenže nefragmentovaná data má HDD možnost načíst výrazně rychleji, ale v případě, kdy dojde k poškození disku a závada je má charakter poškození datové plotny, mívá obnova dat z HDD mnohem vyšší výtěžnost právě v případě, že jsou data na disku nefragmentovaná.

Pokud jsou stisknuta tlačítka pro patra 5, 2 a 4 v tomto pořadí, přičemž výtah začíná v patře 1, starý výtah by jel do pater v požadovaném pořadí. Moderní výtah zpracovává požadavky na zastavení v patrech v logickém pořadí 2, 4 a 5, aniž by zbytečně cestoval. Diskové jednotky bez řazení do fronty obsluhují požadavky v přijatém pořadí jako starý výtah; diskové jednotky s řazením do fronty obsluhují požadavky v nejefektivnějším pořadí. To může mírně zlepšit výkon v systému používaném jedním uživatelem, ale skutečně se to projeví v systému s mnoha uživateli, kteří zadávají požadavky po celé fyzické ploše pevného disku.