První pomoc při akutní ztrátě dat

Ztráta dat může zaskočit jakéhokoliv uživatele paměťových zařízení. Je opravdu možné, že se vaše důležitá data náhle ztratí, nebo že externí disk s nedávnými rodinnými fotografiemi přestane bez varování fungovat? Z naší bohaté praxe víme, že reakce uživatelů se mohou výrazně lišit – od absolutní paniky po stoickou odevzdanost. Stejně jako v případě zdravotního stavu nebo úrazu, vaše reakce často vychází z míry vaší informovanosti. Ve chvílích akutního stresu je běžné, že lidé panikaří, což může vést k unáhleným a nevhodným rozhodnutím. Klíčem je proto zachovat klid. Doporučujeme se posadit, hluboce dýchat a soustředit se na následující kroky, které vám pomohou zvládnout situaci efektivně.

První pomoc při akutní ztrátě dat

Zamezte ihned používání postižené paměti

Co to znamená v praxi? Pokud došlo ke ztrátě dat na interním disku ve vašem notebooku, desktop PC nebo na platformě Apple a tento počítač nyní používáte pro hledání informací, pak si prosím poznamenejte čísla naší NONSTOP podpory 722 150 150 728 150 150  a počítač ihned vypněte! Na uvedených linkách s vámi technický pracovník probere možné postupy a varianty tak, aby došlo k minimalizaci škod následným provozem paměťového zařízení. V ostatních případech  paměťové zařízení odpojte  od sítě, vyjměte / vysuňte  z USB portu, čtečky karet, fotoaparátu, kamery atp. Na paměť rozhodně neukládejte nová data. Obzvláště obezřetní buďte v případě, kdy máte podezření na mechanické poškození disku, např. po pádu nebo otřesu.

Jak se zachovat, při selhání nosiče a ztrátě dat?

Pokud čelíte náhlé ztrátě dat a to z jakéhokoliv důvodu, zastavte se, uklidněte a pokuste se v klidu zhodnotit vážnost situace. Zbrklé pokusy o rychlou a neopatrnou nápravu mohou vést ke zhoršování stavu, nebo k definitivní ztrátě postrádaných souborů.
 1. jak staré jsou Vaše záložní kopie?
 2. nepořizoval zálohu kolega nebo někdo z rodiny?
 3. nemáte nainstalovaný software pro automatické zálohování?

Zamezte provozovaní zařízení

Pokud se paměťové zařízení chová nestandardně, tzn. jinak, než na co jste při jeho používání zvyklí, např.:

 1. nezobrazuje všechny nebo některé soubory
 2. načítání dat trvá neúnosně dlouhou dobu
 3. některé soubory nebo složky nejdou otevřít
 4. je zobrazena hláška o nutnosti paměť naformátovat ačkoliv obsahuje data
 5. harddisk vydává jakékoliv zvuky odlišné od normálu
  Typický zvuk poškozených hlav na disku WD 1TB USB My Passport. Slyšitelné cvakání R/W hlav. Byly vyměněny hlavy v čistém prostředí a disk byl obnoven se 100% úspěšností
 6. paměť se neustále odpojuje a připojuje
 7. po připojení paměti je vyžadována instalace vhodných ovladačů

pak paměť bez prodlevy odpojte. Tyto symptomy zpravidla svědčí pro situaci, kdy zařízení selhává (v případě permantní atypické akustiky již jistě selhalo). Jeho další provoz bude z pohledu zachování maximální možné perspektivy úspěšné obnovy dat zcela kontraproduktivní.

Prověřte možné banální příčiny a chyby

Pokud nosič dat nemá žádné zjevné projevy svědčící na fyzické poškození, tzn. viz bod 2) prověřte, zda není důvodem nedostupnosti vašich dat některá banální příčina:

 1. jsou napájecí a datové kabely správně připojené?
 2. máte nový USB kabel? Zkuste použít jiný, ne každý USB kabel je vhodný pro datové přenosy (pouze napájí)
 3. použijte jiný USB port 
 4. proveďte restart počítače ke kterému disk / paměť připojujete
 5. vyzkoušejte nosič dat v jiném počítači. Pozor, disk používaný standardně pod Mac nemusí být zobrazen ve Windows a opačně.

To, zda vůbec probíhá datová komunikace mezi vaším zařízením a např. PC můžete zjistit pomocí konzole správy disků pod Windows nebo v Disk Utilities v MacOS. Není-li paměťové zařízení v seznamu uvedeno, nebo je, ale s nekorektními parametry, bude další snaha o zpřístupnění dat /paměti v domácích podmínkách bezpředmětná.

A co prosím nedělejte...

To, co nám velmi často zbytečně komplikuje naší snahu o bezchybnou obnovu dat, a v určitých případech jí může dokonce znemožnit, jsou ukvapené a laické snahy k získání nedostupných souborů bez potřebných znalostí a zkušeností. Pokud vás tedy postihla ztráta dat a chcete-li zabránit takovému poškození, které by následnou obnovu dat ztížilo nebo znemožnilo, doporučujeme se vyhnout následujícím akcím:

 1. nepřipojujte a nepouštějte interní nebo externí disk, který vykazuje zjevné známky mechanického poškození, projevující se nestandardními zvuky, jako je klepání, pípání, drnčení atp. HDD je mechanický stroj a pokud je provozován v nedobrém stavu, bude jeho se jeho kondice progresivně zhoršovat.
 2. neukládejte na postiženou paměť žádné nové soubory, nespouštějte operační systém, jedná-li se o systémový disk (disk s operačním systémem)
 3. neinstalujte nový operační systém, a to ani v režimu opravy! Neinstalujte žádný software! Na paměťovou kartu nefoťte, netočte video!
 4. nepokoušejte se otevřít tělo poškozeného zařízení, především pevného disku! To jak to vypadá v HDD můžete vidět kdekoliv na Internetu. Otevřením disku s největší pravděpodobností zhatíte možnost obnovy dat za rozumných podmínek, ne-li vůbec.
 5. nosič dat neformátujte i když jste k tomu vyzváni. Pokud systém požaduje připojený disk naformátovat, znamená to, že z nějakého důvodu není schopen načíst informaci o souborovém systému (rejstřík souborů a složek). Naformátováním se stav nevyřeší, disk se bude tvářit jako zcela prázdný.
 6. nemanipulujte s diskovými oddíly!
 7. nespouštějte utilitu CHKDSK ! Ta neslouží k obnově dat, nýbrž k zajištění konzistence systému souborů tak, abyste mohli paměť používat. Bohužel často právě na úkor uživatelských dat.
 8. nespouštějte defragmentaci ani antivirovou kontrolu! Oba tyto procesy velmi vytěžují skenovanou paměť a provádějí manipulaci s daty. V případě ztráty dat nebo projevů indikujících selhávaní paměti se jedná o zcela nežádoucí stav.
Tak jako u závady jakéhokoliv jiného zařízení je poměrně přirozené svěřit jeho opravu firmě s konkrétní specializací. Vysavač, kávovar, televizi, auto.. U paměťových zařízení je to téměř stejné. Až na dva rozdíly. Poškozená paměťová zařízení se zásadně neopravují do bezvadného funkčního stavu a celý proces profesionální obnovy se musí obejít bez podpory výrobců pamětí. A dále, pokud ztráta dat  prokazatelně  nesouvisí s hardwarovým poškozením paměti, je možné pokusit se o obnovu dat při dodržení veškerých zásad bezpečnosti svépomocí. Pokud je to Váš případ, čtěte dále. V opačném případě nás bez obav kontaktujte pro podrobné informace.

Mám zájem o provedení diagnostiky a obnovu dat

Příčiny ztráty dat a následné posouzení stavu paměti

Nejefektivnější a nejbezpečnější postup obnovy dat vychází především z příčiny vedoucí ke ztrátě dat a k případnému charakteru poškození paměťového zařízení. Proto je zcela nezbytné před vlastním zásahem jehož cílem je úspěšná obnova dat zhodnotit, proč ke ztrátě dat vůbec došlo, a přesně s jakými následky. Pokud si omylem smažete data nebo naformátujete disk, je příčina jasná i vám, jako uživateli. Víte, že zařízení je v pořádku a podle toho je možné zvolit optimální způsob záchrany dat. Zcela odlišná je však situace u jakékoliv závady se zřejmým symptomem hardwarového poškození, (např. po pádu disku) nebo v případě, kdy je ztráta dat zcela bez jasné příčiny. Bez řádného zhodnocení stavu paměti (my tomu říkáme diagnostika disku) bude jakýkoliv pokus o obnovení dat pouze testováním metodou "pokus / omyl". Řádně provedená diagnostika paměti není nikdy pouze symptomatická (...disk klepe, budou to čtecí hlavy...), ale vždy vychází z exaktních měření k tomu určenými zařízeními. Na rozdíl od čistě softwarových nástrojů pro kontrolu stavu disků, dokáží hardwarová zařízení (např. PC-3000) rychle a přesně detekovat závažnost problému a "netrápit" zařízení zcela zbytečným stresujícím provozem. 

Vím, proč ke ztrátě dat došlo, udělal/a jsem chybu...

U tohoto typu ztráty dat je zcela jasná příčina, tzn. je možné poměrně snadno dovodit jaké jsou možnosti obnovy dat, jak přesně postupovat, aby byla šance na úspěch maximální, a je-li možné řešit vzniklou ztrátu dat i svépomoci, nebo, je-li nezbytné paměťové zařízení svěřit komukoliv, kdo je patřičně technicky vybaven a pokus o neodborné vyřešení problému je zcela bezpředmětný.

Mezi typické případy, kdy přijdete o svá data vědomým způsobem patří

*SW = softwarová ztráta dat řešitelná pouze pomocí software na obnovu dat, HW = hardwarová, elektromechanická závada řešitelná pouze v profesionálních podmínkách**             

A v kterých z těchto případů připadá v úvahu laická záchrana dat bez nutnosti použití hardwarových nástrojů? Bude to vždy, není-li prokazatelně příčinou ztráty dat elektro-mechanický (hardwarový) problém. K dispozici je široká paleta bezplatných a komerčních nástrojů sloužících k obnově smazaných dat, nebo vám pomohou obnovit data z naformátovaného disku. Pokud tedy zvolíte pro vaše účely vhodný nástroj a dodržíte veškerá nutná pravidla související s bezpečným postupem při obnově dat, můžete se vyhnout návštěvě profesionála.

Nevím proč ke ztrátě dat došlo, prostě to nefunguje...

Takové stavy, říkejme jim spontánní, jsou typické tím, že ke ztrátě dat dojde náhle, nečekaně, aniž jste si vědomi jakéhokoliv pochybení, nevhodného postupu nebo chování se k paměti. Může se jednat o důsledek dlouhodobého nevhodného používání, poškození paměti přirozenou degradací v čase, nebo selháním paměti např. výrobní vadou. Mezi typické projevy těchto nespecifických stavů patří např.:

 • Disk z ničeho nic vydává jakékoliv nestandardní zvuky a nezobrazuje data
 • Disk se točí, nevydává žádné atypické zvuky, nezobrazuje žádná data
 • Disk nebo jiná paměť se připojí, má zobrazené písmeno disku (např. D: ), při pokusu ho otevřít je zobrazena libovolná chyba
 • Disk nebo paměť se připojí, zobrazí adresářovou strukturu, ale při pokusu o otevření složky nebo souboru dojde k zatuhnutí disku nebo systému. Disk je nutné odpojit.
 • Disk nebo paměť se neustále odpojuje a připojuje
 • Disk nebo paměť zobrazí veškerá data, jakákoliv operace nebo kopírování dat z něj je však extrémně pomalé
 • Data na disku či jiné paměti nahodile mizí, některé složky či soubory nelze otevřít / spustit.
 • Disk či jiná paměť se zobrazí, je však zcela prázdný nebo zobrazuje nesmyslná data, tzv. „rozsypaný čaj“.

U tohoto typu ztráty dat, má-li být zachována maximální možná šance na záchranu, je nutné k zařízení přistupovat tak, jako by se jednalo o ZÁVAŽNÝ PROBLÉM. Proč? Protože se o závažný problém jednat může, a pak jakékoliv nešetrné, nevhodné zacházení s pamětí povede k jeho další degradaci s významným zhoršením vyhlídek na slušný výsledek obnovy ztracených dat. Teprve korektně provedená diagnostika disku či jakékoliv další paměti dokáže odhalit skutečnou povahu problému a jasně odlišit hardwarový a softwarový (logický problém).  Dokud není jasné, proč se chová zařízení nestandardně, nebo proč nelze s daty pracovat nebo je zobrazit, je jakýkoliv pokus obnovit data „laborováním“ z pohledu prognózy krajně rizikovým počinem. Proto, je-li obsah na paměti důležitý a nechcete-li se ihned smířit s jeho definitivní ztrátou, doporučíme využít službu bezplatné diagnostiky, po které bude zcela jasné, co se stalo, co se dá dělat a za jakých podmínek.

Kdy má probíhat obnova dat v profesionálních podmínkách**?

 • Kdykoliv, kdy je obnova dat na prvním místě, a majitel chce využít maxima možností pro vyřešení stavu. Platí tedy i v případě logických, non-hardwarových ztrát dat, které lze řešit i bez profesionální intervence čistě softwarovými prostředky
 • Vždy, jedná-li se prokazatelně o hardwarovou závadu. V případě, že je pevný / externí disk po pádu či otřesu, projevuje se nestandardní akustikou (např. klepe, pípá), nepovede jakákoliv snaha o obnovení dat mimo řízené prostředí k pozitivnímu výsledku. Bez korektního technického zásahu není takový stav zvládnutelný
 • Vždy, pokud není jasná povaha nedostupnosti dat. Pokud bezplatná diagnostika odhalí non-hardwarovou příčinu nedostupnosti dat (typicky poškozený systém souborů), lze takové stavy následně řešit svépomocí bez rizika zhoršovaní stavu paměťového zařízení

**co jsou profesionální podmínky? Jde o prostředí a přístup, které zaručují maximální možnou prognózu obnovy dat s minimalizovaným rizikem degradace zařízení ve fázi obnovy. U jakékoliv hardwarové závady je nezbytnou podmínkou technické hardwarové vybavení umožňující práci s vadnými HDD nebo flash NAND pamětmi, dlouholeté praktické zkušenosti s využíváním takových nástrojů a masivní skladové dílové zásoby.

Proč svěřit obnovu dat profesionálům?

 • Posouzení závady disku nebo případně povahy ztráty dat zcela zdarma
 • V rámci bezplatné diagnostiky určení konečné ceny platné v případě úspěšné obnovy dat v několika režimech práce
 • Na základě výstupu diagnostiky možnost volby „chci provést obnovu dat vs. nechci se do toho pouštět“.
 • V případě, že diagnostika odhalí pouze softwarovou povahu závady, je možné z důvodu efektivity nákladů (naše práce by pro vás byla s ohledem na povahu dat drahá) pokusit se o obnovu dat svépomocí za pomoci software na obnovu dat. Diagnostika vám dá jasnou odpověď, je-li taková volba možná, a nepovede-li takový laický pokus k fyzickému zhoršovaní stavu paměťového zařízení
 • Pokud se rozhodnete pro profesionální obnovu dat, ručíme za to, že uděláme vše pro to, aby se data podařilo obnovit (viz. úspěšnost obnovy dat u MyBlueDay) do ideálně původního stavu. Všichni si však musíme býti vědomi fyzikálních mantinelů, ve kterých se pohybujeme.
 • Výsledek má pod kontrolou vždy zákazník. Nikdy se nestane, že byste zaplatili za službu, se kterou nebudete spokojeni. Obnovená data dostanete ke zhodnocení (vzdáleně, tj. kontrolu provedete i od protinožců) a posoudíte, dopadlo-li vše k vaší spokojenosti. Pokud shledáte obnovu úspěšnou, pak budeme spokojeni všichni. Pokud stav paměti neumožní zachránit data tak, jak si představujete a výsledek pro vás nebude akceptovatelný, obdržíte paměť zpět bez jakéhokoliv poplatku za práci nebo dílové náklady.
 • Podpora při výběru vhodného paměťového zařízení pro konkrétní účel, a především při volbě vhodného způsobu zálohování tak, aby byla zkušenost se ztrátou dat poslední. Záchrana dat je sice naše živobytí, ale řešit opakovanou obnovu ztracených dat je….zkrátka zbytečné.

Proč se pokusit obnovit si data svépomocí?

 • V některých případech může být obnova dat bezpečná a naprosto smysluplná i běžně dostupnými prostředky. Hlavním benefitem je cena. Software na obnovu dat je k dispozici velké množství, od těch zcela bezplatných aplikací, po robustní komplexní nástroje v ceně mnoha set USD.
 • Obnovit smazané fotky nebo videa na paměťové kartě, případně zachránit data z naformátovaného disku lze při vědomí možných rizik a dodržení pravidel i samostatně právě pomocí dostupných aplikací na obnovu dat.
 • obnově dat svépomocí můžete přistoupit vždy víte-li, že ztráta dat není až tak fatální, profesionální obnova by nebyla finančně efektivní, máte čas se problému věnovat a též máte minimální povědomí, jak postupovat, aby vaše snaha vedla k ideálnímu výsledku a nebyla zhacena zbytečnou chybou. Hlavní výhodu je opět finanční nenáročnost. A také se můžete něco přiučit.