Softwarová ztráta dat na disku nebo jiné paměti

V případě, že chcete pochopit základy související s obnovou souborů, si je nutné uvědomit, proč v principu dochází ke ztrátě dat. Ztráta dat bývá způsobena dvěma základními důvody. Prvním je v tomto textu zmiňovaná softwarová ztráta dat (sw, logická ztráta dat) = vlastní paměť je zcela funkční, druhým důvodem je pak hardwarové poškození nosiče dat (elektro-mechanické) = vlastní paměť je jakkoliv poškozená.

Softwarová ztráta dat na disku nebo jiné paměti

Softwarová ztráta dat na disku nebo jiné paměti

K tzv. softwarové ztrátě dat dochází ze dvou základních příčin. Buď chybou uživatele, nebo spontánně. Mezi typické spontánní selhání vedoucí ke ztrátě dat patří poškození operačního systému nebo poškození systému souborů. Ve všech těchto případech platí, že je pevný disk, usb paměť nebo paměťová karta musí být fyzicky zcela v pořádku a je možné je po vyřešené obnově dat opět používat.

Zřejmá uživatelská chyba v důsledku které jsou ztracena data. Mezi takové chyby patří

  • Smazané soubory. Omylem jste vymazali jakákoliv data na harddisku, flash disku, kartě nebo jiném paměťovém zařízení
  • Omylem naformátovaný disk nebo paměť. Naformátovali jste jakýkoliv nosič dat a nezazálohovali jste si data na něm uložená.
  • Instalace nového operačního systému na disk bez zálohy původních dat. Provedli jste instalaci nového operačního systému, například Windows, na disku však zůstala původní data.

Spontánní softwarová ztráta dat bez přímého uživatelského zavinění

  • Poškozený operační systém. Tento stav je pochopitelně možný pouze u systémových disků, tj. u disků, z nichž se zavádí operační systém. Příčinou mohou být vadné ovladače, systémové knihovny nebo poškozené registry. Z našeho pohledu se v podstatě nejedná o ztrátu dat v pravém slova smyslu.
  • Poškozený systém souborů. Závada, která se projevuje velmi nespecificky. Mohou být poškozené jednotlivé soubory nebo adresáře, které nejdou otevřít, náhle a bezdůvodně nepřístupný celý disk nebo diskové oddíly, objevuje se modrá obrazovka zvaná "modrá smrt" (BSOD) atp. Poškozený souborový systém bývá typickým souběžným projevem hardwarových závad. 

Zavirování nebo zašifrování

Obnova dat ze zašifrovaného disku je možná v případě, že jsou k dispozici údaje opravňující k přístupu k datům. Pokud nejsou hesla, klíče, obnovovací klíče atp. k dispozici, je pokus o obnovu dat bezpředmětný. Zvláštní kategorií jsou disky z notebooků chráněné např. biometrickými údaji, které vyžadují individuální přístup a také disky, jejichž obsah je zašifrovaný vyděračským kódem zvaným ransomware.