Obnova adresářové struktury

Obnova souborů na discích (interních i externích) a usb flash pamětech vždy a za všech okolností směřuje k obnově a rekonstrukci původní adresářové struktury, s původně pojmenovanými adresáři (složkami) a soubory. Cílem naší práce je tak obnovit data do ideálně původního stavu.

Obnova adresářové struktury

Při obnově smazaných fotek a videa na paměťové kartě nebývá na obnovení původní adresářové struktury kladen důraz. Cílem záchrany dat je z paměťové karty vyčíst veškeré fotografie a videa. Ty je možné následně velmi pohodlně seřadit podle data vytvoření v EXIF parametrech.

Komplikací ve snaze o obnovu dat kompletní původní adresářové struktury jsou případy, kdy dojde na postižený nosič dat k dodatečnému zápisu a to buď
1) uživatelsky nebo 2) systémově.

Obnova adresářové struktury

Obr.1: Ilustrace schematicky zobrazuje způsob uložení dat (majoritní NTFS) na nosiči. Je-li novým zápisem zasažena oblast uložení informace o souborovém sytému, může být obnova dat do zcela původní adresářové struktury komplikovaná. Defragmentace souborů není zobrazena.

Obnova adresářové struktury po uživatelském zápisu

Typicky se jedná o obnovu dat z disku ( hdd ) po přeinstalaci operačního systému, bez zálohování původních dat. Šance na obnovu původních dat jsou v těchto případech velmi individuální. Vliv na prognózu má použitý souborový systém, velikost disku, množství a fyzické uložení původních dat ve vztahu k nově zapsaným datům. Byl-li typicky nainstalován pouze čistý operační systém Windows, je šance na záchranu původních dat v původní adresářové struktuře výrazně vyšší, než jsou-li doinstalovány další programy a aplikace (antiviry, kancelářský software atp.). Šanci na záchranu dále kriticky snižuje jakákoliv následná činnost na disku, jako např. procházení Internetu atp. Čtěte více: Nelze obnovit adresářovou strukturu

U paměťových karet se zpravidla jedná o nafocení nových fotografií nebo natočení videa na kartu, která byla omylem zformátovaná.

Jak postupovat, pokud již k novému zápisu došlo? Okamžitě ukončit provoz PC, i za cenu tzv. vypnutí "natvrdo", nebo vytažením PC ze sítě. V případě paměťové karty okamžitě přestat fotit nebo natáčet, kartu vyjmout z přístroje. V případě zájmu o obnovu dat nás kontaktujte na telefonu 722 150 150

Obnova adresářové struktury po systémovém zápisu

Mezi typické zápisy, které řadíme mezi tzv. systémové patří v prostředí operačního systému Windows např. aplikování utilit chkdsk a scandisk na disk postižený typicky poškozeným souborovým systémem nebo na harddisk, který obsahuje vadné sektory.

Dalším typem systémového zápisu je zápis provozní, který je způsobený činností operačního systému a dalších utilit či aplikací na postiženém harddisku ( hdd ). Jedná se zpravidla o vytváření různých swap  a průběžných (temp) souborů.

V těchto případech, je obnova souborů vždy velmi individuální procedurou, kdy je třeba vycházet z charakteristik jednotlivých provedených zápisů a snažit se prověřenými postupy o maximální výtěžnost v co nejideálnější podobě. Čtěte více: Obnova dat na základě unikátní signatury souborů

Na co se nás často ptáte? Je možná záchrana fotek z karty, která byla celá přefocená novými snímky? Zklameme vás. Taková obnova dat není možná. Stejně tak nepřipadá v úvahu obnova konzistentních dat v případě, že byl např. pevný disk kompletně smazán formou zápisu libovolného znaku do každého sektoru (tzv. wiping, bezpečné mazání dat formou přepisu).