Záchrana a obnova dat z naformátované paměťové karty

Potřebujete obnovit dat z naformátované karty? Můžeme vás ujistit, že ve většině případů má obnova dat z naformátované karty výbornou šanci na úspěšnou obnovu. Formát paměťové karty probíhá většinou ve třech typech zařízení, z nichž každý probíhá odlišným způsobem. Je to formát ve čtečce paměťových karet v PC nebo MAC, naformátování ve fotoaparátu nebo videokameře a čím dále častěji v mobilním telefonu v prostředí Android.

Záchrana a obnova dat z naformátované paměťové karty

Naformátování paměťové karty ve čtečce karet

Tento typ naformátování karty, probíhá obvykle ve čtečce připojené pomocí USB rozhraní k počítači, případně v integrované čtečce v notebooku nebo PC. Typ použité čtečky nemá na způsob provedení formátu vliv. Naformátování karty v operačním systému Windows / MacOS a Linux probíhá na souborový systém exFAT nebo FAT32 a to bez zápisu jakýchkoliv uživatelských nebo systémových souborů. A to je podstatné. Obnova dat po formátování v PC / Apple má tedy při zvolení správného postupu výbornou šanci na obnovení 100% původních souborů.

Formát karty ve fotoaparátu nebo kameře

Případy, kdy dojde omylem ke zformátování karty která obsahuje fotografie a videa přímo ve fotoaparátu či kameře (nejčastěji z outdoorových kamer typu GoPro, ale samosebou i dalších) jsou poměrně běžné. I přesto, že v tomto případě zpravidla dochází na kartě k zápisu nové adresářové struktury včetně několika pomocných systémových souborů, je prognóza obnovy dat výborná

Výjimku tvoří některé fotoaparáty a kamery, které během formátování provádí test kvality karty formou zápisu do paměťových buněk NAND flash paměti. V těchto případech může být záchrana dat z naformátované karty problematická až nemožná. Pokud je karta uvedena do továrního nastavení, není po takovém typu formátu původní obsah zachován a obnova dat na paměťové kartě není možná.

Obrázky 1-3: Obrázky zobrazují vybrané datové oblasti za použití hexadecimálního editoru. Práce v tomto prostředí umožnuje precizní přístup k souborovému systému. Na prvním obrázku vidíte datový obsah, na dalším pak cyklicky vzor neobsahující žádná data a na posledním stav paměti po uvedení do továrního stavu.

Obnova dat z naformátované karty z mobilního telefonu

Pokud si omylem naformátujete paměťovou kartu v mobilním telefonu s operačním systémem Android a zjistíte, že nemáte zálohovaná data na dalším paměťovém zařízení, je situace opět komplikovanější. Tak jako obnova dat po formátu ve foťáku či kameře v prvé řadě předpokládá zjištění, je-li na kartě vůbec nějaký datový obsah (viz obrázky 1-3). Pokud je zjištění negativní, je jakákoliv snaha o záchranu dat zcela bezpředmětná. V opačném případě následují standardní procedury k nalezení ztracených dat. 

A zde může dojít k další nečekané situaci. Ačkoliv karta vykazuje datový obsah, žádný z možných způsobů obnovy nevede k výsledku a z karty nelze obnovit žádná data. Důvodem bude pravděpodobně fakt, že byla v telefonu MicroSD karta zašifrovaná. Pokud však máte k dispozici telefon, v kterém byla karta používaná, stále na obnovu dat z karty existuje naděje. I když ne velká.

Všeobecně se dá říci, že stejně jako i další ztráty dat s logickou, tedy ne hardwarovou příčinou lze dobře řešit obnovu dat z naformátované paměťové karty volně dostupnými prostředky. Předpokladem je jako u každé jiné činnosti alespoň základní povědomí o tom co se smí a co ne, aby nedošlo zcela zbytečně i k zcela fatálnímu zákroku, který by následně neumožnil obnovit data z karty ani v profesionálním prostředí.