Online prohlížeč souborů v HEX a ANSI

Hexadecimální zobrazení souboru je způsob, jakým si můžeme prohlédnout obsah souboru pomocí číselné soustavy o základu 16. Hexadecimální (neboli také šestnáctková) číselná soustava tak používá celkem 16 symbolů. Tento způsob zobrazení souborů tedy převádí binární data uložená v souboru na hexadecimální číslice, které jsou pro člověka čitelnější než binární kód. Každý bajt (skupina osmi bitů) je reprezentován dvěma hexadecimálními číslicemi. Tento způsob zobrazení souborů je užitečný například při analýze neznámých souborových formátů, hledání chyb v binárních souborech nebo při práci na obnově dat.

Online prohlížeč souborů v HEX a ANSI

Jak jsme již zmínili, hexadecimální číselná soustava, také známá jako šestnáctková soustava, je založena na základu 16. To znamená, že k reprezentaci čísel v této soustavě potřebujeme pouze 16 symbolů.

Zatímco desítková soustava (základ 10) používá číslice 0-9, hexadecimální soustava používá následující symboly:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Prvních 10 symbolů (0-9) odpovídá číslům 0-9, stejně jako v desítkové soustavě. Následujících 6 symbolů (A-F) reprezentuje čísla 10-15:

A = 10 B = 11 C = 12 D = 13 E = 14 F = 15

Hexadecimální soustava se často používá v počítačových vědách a programování, protože je snadnější pracovat s hexadecimálními čísly než s binárními čísly (základ 2) a zároveň je výrazně kompaktnější než desítková soustava při reprezentaci velkých hodnot nebo adres v paměti.

Interaktivní prohlížeč souborů v hexadecimálním prostředí

Potřebujete-li znát interní strukturu konkrétního souboru, můžete využít našeho jednoduchého souborového zobrazovače. Po výběru a nahrání souboru bude zvolený soubor zobrazen v HEX a ANSI podobě. Můžete tak např. velmi rychle a snadno zjistit, obsahuje-li vybraný soubor validní datovou strukturu, nebo je např. po nekorektní obnově dat bez jakékoliv datové informace.

Pro zobrazení hexadecimální a ANSI podoby souboru vyberte požadovaný soubor ze svého počítače. Maximální povolená velikost souboru je 5MB. Nahraná data jsou uložena do dočasného bufferu a po opuštění aplikace jsou zlikvidována.

Hexadecimální zobrazení souboru

Hexadecimální zobrazení představuje obsah souboru jako sérii hexadecimálních čísel, která reprezentují hodnoty bajtů. Tento způsob zobrazení je užitečný při práci s binárními soubory, kde nejsou všechny znaky čitelné nebo rozpoznatelné v textovém formátu.

ANSI zobrazení souboru

ANSI (American National Standards Institute) zobrazení souboru představuje obsah souboru jako textový řetězec, kde každý bajt je reprezentován znakem z kódování znaků ANSI (nejčastěji používané kódování je Windows-1252). ANSI zobrazení je vhodné pro čtení a úpravu textových souborů, které obsahují znaky z tohoto kódování

Výhody práce v hexadecimálním zobrazení dat

Práce s hexadecimálním zobrazením souborů může být užitečná v několika situacích, jako je např. analýza neznámých souborových formátů nebo záchrana dat. V následujícím seznamu uvádíme některé situace, ve kterých hexadecimální zobrazení dokáže pomoci

  1. Analýza neznámých souborových formátů - Hexadecimální zobrazení může pomoci analyzovat strukturu souboru, který má neznámý nebo neobvyklý formát. V takovém případě můžete prozkoumat hexadecimální obsah souboru a pokusit se identifikovat opakující se vzory nebo hlavičky, které by mohly naznačovat, jaký druh dat soubor obsahuje.

  2. Obnova dat - Pokud dojde k poškození souboru nebo ztrátě dat, může hexadecimální zobrazení pomoci identifikovat a obnovit části souboru, které jsou stále funkční. Například můžete použít hexaeditor k prohledání obsahu souboru a hledání známých signatur (např. hlaviček BOF nebo koncových značek EOF), které by mohly ukazovat na začátek nebo konec určitého segmentu dat. Tímto způsobem můžete izolovat funkční části souboru a pokusit se je obnovit.

  3. Oprava souborů - V některých případech může být hexadecimální zobrazení užitečné při opravě poškozených souborů. Například pokud je hlavička souboru poškozena, můžete ji porovnat s hlavičkou stejného typu souboru a manuálně ji opravit pomocí hexaeditoru.

  4. Odstranění nebo zobrazení skrytých dat - V případě, že máte podezření na skrytá data nebo malware v souboru, můžete hexadecimální zobrazení použít k prozkoumání souboru a identifikaci neobvyklých nebo podezřelých částí, které by mohly obsahovat skryté informace nebo nežádoucí kód.

  5. Forenzní analýza - Hexadecimální zobrazení dat je často používáno v oblasti digitální forenzní analýzy, kdy specialisté na obnovu dat prozkoumávají soubory a datová média, aby získali důkazy o činnosti na řešené paměti nebo rekonstruovali proběhlé události. Práce s hexadecimálním zobrazením umožňuje forenzním analytikům identifikovat a extrahovat data, která by mohla být důležitá pro vyšetřování.

Zásadní rozdíl mezi hexadecimálním (HEXA) a ANSI zobrazením

Hexadecimální zobrazení - Jak jsme již zmínili, hexadecimální zobrazení představuje obsah souboru jako sérii hexadecimálních čísel, která reprezentují hodnoty bajtů. Tento způsob zobrazení je užitečný při práci s binárními soubory, kde nejsou všechny znaky čitelné nebo rozpoznatelné v textovém formátu.

ANSI zobrazení - ANSI (American National Standards Institute) zobrazení souboru představuje obsah souboru jako textový řetězec, kde každý bajt je reprezentován znakem z kódování znaků ANSI (nejčastěji používané kódování je Windows-1252). ANSI zobrazení je vhodné pro čtení a úpravu textových souborů, které obsahují znaky z tohoto kódování.

Hlavním rozdílem mezi HEXA a ANSI zobrazením je to, jak jsou bajty souboru reprezentovány a jakým způsobem jsou čitelné pro uživatele. Hexadecimální zobrazení je užitečné pro práci s binárními soubory a analýzu struktury dat, zatímco ANSI zobrazení je vhodné pro čtení a úpravu textových souborů, které používají znaky z kódování znaků ANSI.