Zvláštnosti obnovy dat v závislosti na operačním systému BSD a SOLARIS

Zvláštnosti obnovy dat v závislosti na operačním systému BSD a SOLARIS

Souborové systémy BSD, Solaris, Unix

Tyto operační systémy běžně používají souborové systémy UFS, UFS2 a ZFS.

Souborový systém UFS/UFS2

Mazání souborů: UFS vymaže uzel souboru a aktualizuje mapu volných bloků. Informace o názvu souboru se odpojí od záznamu v adresáři.

  1. Obnovení nefragmentovaných souborů: Informace o začátku a velikosti souboru jsou trvale zničeny. Chybí vazba mezi názvem souboru a umístěním na disku. Heuristické metody umožňují obnovit dobré soubory, jejichž typ je znám. Zároveň na nefragmentované soubory v systému UFS narazíte jen zřídka vzhledem ke specifikům jeho algoritmu Soft Updates.
  2. Obnova fragmentovaných souborů: Informace o prvních 12 blocích souboru chybí. Rovněž nezůstávají žádné informace o názvu a velikosti souboru. Šance na obnovení smazaných souborů jsou poměrně malé, přesto je to možné.

Formátování: Všechny alokační skupiny i uzly souborů jsou vymazány.

  1. Obnova nefragmentovaných souborů: Obnovení souborů: Úplné obnovení souborů je možné pomocí heuristiky, i když se ztratí původní názvy souborů.
  2. Obnova fragmentovaných souborů: Obnova nepoškozených souborů je možná pouze pomocí heuristiky. Ve výsledcích však budou chybět původní názvy souborů.

Souborový systém ZFS

Odstranění souborů: Souborový systém zvládá všechny změny pomocí metody COW (Copy-on-Write): vytvoří se kopie původního bloku a přidělí se do volného úložného prostoru. Poté jsou aktualizovány odkazy na datové bloky a uberblok je nahrazen novým uberblokem.

  1. Obnova souborů: V závislosti na využití souborového systému a zaplnění fondu mohou starší kopie zůstat poměrně dlouho, což umožňuje obnovení souborů s jejich původními názvy až ve 100 % případů. Protože jsou však data rozptýlena v blocích dynamických velikostí po discích v poolu systému ZFS, není obnova možná, pokud nejsou metadata poolu neporušená a nelze z nich správně sestavit rozložení úložiště.