Poškození překladače u disků Western Digital možná řešení

Pevné disky Western Digital použité v externích úložištích My Passport nebo Elements Portable představují významnou součást moderních datových řešení. Tyto disky jsou známé pro svou vysokou kapacitu a kompatibilitu napříč systémy, která uspokojí potřeby jak domácích uživatelů, tak podnikového sektoru. Avšak i ty nejspolehlivější technologie mohou čelit výzvám, a jednou z nejčastějších závad těchto modelů je poškození překladače druhé úrovně, známého jako T2. Toto kritické selhání firmware může vést k závažným problémům s přístupem k datům a jejich ztrátě.

Poškození překladače u disků Western Digital možná řešení

Každý rok jsou vydávány nové modely pevných disků a každý rok je jejich obslužný firmware komplikovanější a komplexnější. Tímto způsobem se snaží výrobce zvyšovat zabezpečení disku. Dva z nejběžnějších přenosných disků výrobce Western Digital, se kterými se při obnově dat v poslední době setkáváme, jsou 2000GB (2TB) modely řady Charger a 4000GB - 5000GB (4TB - 5TB) modely nové řady Spyglass. Obě série disků již v minulosti představovaly specifické problémy kvůli překladači druhé úrovně a uzamčení SED (Self Encrypted Drive). Aby se situace ještě více zkomplikovala, některé novější verze těchto sérií disků obsahují šifrování na úrovni mikrořadiče MCU.

Pokud vám spadl, nebo máte jinak poškozený disk Western Digital Elements nebo My Passport a potřebujete jej obnovit, jsme připraveni vám pomoci. Prohlédněte si naše paušální ceny obnovy dat z pevných disků.

Problematika SMR disků WD a použití sekundárního překladače

V posledním desetiletí se prostor na pevných discích exponenciálně zvětšoval, stejně jako se měnila konfigurace disků a způsoby uspořádání dat na disku. Společnost Western Digital vyrábí a distribuuje širokou škálu modelů nosičů dat. Všechny novější externí disky Western Digital My Passport, WD Elements, WD Easy Store  formátu 2.5 palce používají od roku 2017 technologii SMR (Shingled Magnetic Recording). SMR umožňuje výrobcům, jako je společnost Western Digital, využít nevyužitého prostoru na datové plotně disku, překrýváním zápisů jednotlivých stop. Čtěte více na technologie magnetického záznamu na bázi šindelů (SMR). S tímto typem překryvného ukládání dat však souvisí řada problémů

Tradičně měly pevné disky pouze jeden překladač.  Stručně řečeno, překladač HDD neboli translator překládal logické blokové adresování (LBA) z fyzického blokového adresování (PBA).  Na každém pevném disku existuje velké množství fyzických bloků nebo sektorů, které nám nejsou standardně přístupné, protože mohly být při výrobě disku shledány vadnými a během výroby zařazeny do seznamu tzv. trvalých závad (P-List). Tyto bloky mohou být součástí systémového oddílu neboli systémové oblasti disku (SA), kam výrobce ukládá přeneseně "mozek" celého harddisku. V oblasti (SA) jsou uloženy např. seznamy všech závad, překladač, mikrokód, alokační tabulky zón, tedy všechny informace, které disk potřebuje ke své funkci. V servisní oblasti (SA) pevných disků Western Digital používajících SMR je však nyní uložen sekundární překladač T2.

Sekundární překladač v pevných discích Western Digital funguje podobně jako překladače NAND a k ukládání dat místo stop používá pásma.  Vzhledem k tomu, že zápisy dat jsou šindelové, nemůžeme je již číst způsobem, který by byl efektivní při použití tradičních metod.  Sekundární překladač přesně ví, kolik sektorů se nachází v každém pásmu a jaká hlava bude číst jednotlivá seskupení sektorů. To sice zvyšuje kapacitu úložiště, ale nezvyšuje rychlost. Ve skutečnosti je pomalejší než tradiční záznam. Jak se tedy to, co se děje pod kapotou těchto disků, dotkne uživatelů, kteří budou potřebovat zachránit data z disku Western Digital?

Obecně samo sebou platí, že extrémně složitá zařízení budou náchylnější na širší spektrum závad, jejichž řešení bude z důvodu komplexnosti složitější a nákladnější. Obavy by měly spočívat tam, kde se stávají nehody nebo kde se projevují Murphyho zákony. Např. náhodné zformátování těchto externích disků resetuje sekundární překladač, a to není z hlediska obnovy ideální! Po zformátování disku se vaše data budou jevit jako nulová (00 v hexadecimálním zobrazení disku).  Tradiční software pro obnovu dat nepomůže, takto naformátovaný disk takovému software nezobrazí žádná data, nebude tedy co rekonstruovat. Dobrou zprávou je, že ve většině případů umíme takový disk přinutit, aby používal PBA, a simulovat čtení z pásma a ztracená data rekonstruovat. Využití profesionálních datarecovery společností, jako je MyBlueDay k obnově dat z disku Western Digital MyPassport využívající SMR po náhodném zformátování nebo v případě elektro-mechanického poškození je jedinou možností, jak obnovit ztracená data.

Příčiny poškození translatoru druhé úrovně (T2)

Pochopení příčin poškození překladače druhé úrovně (T2) na pevných discích Western Digital, zejména modelových řad Charger a Spyglass, je naprosto zásadní pro prevenci problémů a efektivní obnovu dat. Následují některé technické aspekty a příčiny, které mohou vést k poškození T2:

 1. Firmware disku a softwarové chyby: Firmware disku, který obsahuje překladač T2, může být poškozen softwarovými, logickými, chybami. To může zahrnovat nesprávné aktualizace firmware, softwarové konflikty nebo chyby v programování, které narušují funkčnost překladače.

 2. Poškození elektroniky disku: Překladač T2 je integrován do elektroniky disku. Jakákoli chyba v elektronických komponentách disku, jako jsou např. obvody řadiče, může vést k poškození nebo selhání T2. To může zahrnovat napěťové špičky, statickou elektřinu, nebo spontánní selhání komponent.

 3. Fyzické poškození: Přestože překladač T2 je software, fyzické poškození disku může nepřímo ovlivnit jeho funkčnost. Například nárazy, pády nebo vystavení extrémním teplotám mohou poškodit hardwarové komponenty, které jsou nezbytné pro provoz překladače.

 4. Nepravidelné vypínání a náhlé ztráty napájení pevného disku: Nepravidelné nebo náhlé vypnutí počítače může způsobit, že překladač T2 následně neukládá data správně, což může vést k jeho poškození. Tyto situace mohou zahrnovat výpadky proudu, nesprávné odpojování externích disků, nebo systémové chyby.

 5. Výrobní vady: V některých případech může být poškození překladače T2 způsobeno výrobními vadami. Tyto vady mohou být způsobeny chybami během výrobního procesu a ne vždy jsou zjevné ihned po nákupu disku.

 6. Stárnutí a opotřebení: Stejně jako všechny elektronické komponenty, i pevné disky se s časem opotřebovávají. Přirozené stárnutí komponent může vést k postupnému snižování výkonu a nakonec k selhání částí jako je překladač.

Zajímá vás, jak se detekuje a kalibruje HDD? Čtěte servisní oblast pevného disku.

Diagnostika a symptomy poškození sekundárního translátoru

Diagnostika těchto problémů vyžaduje odborné znalosti a vhodný diagnostický software. Přesné diagnostické nástroje umožňují identifikovat, zda jsou problémy způsobeny poškozením překladače, nebo jinými problémy s diskem. Dále je důležité rozlišovat mezi softwarovými a hardwarovými problémy, protože každý typ vyžaduje zcela odlišný přístup k řešení.

 1. Náhlá ztráta přístupu k datům: Jedním z nejčastějších příznaků selhání T2 je náhlá ztráta přístupu k datům. Disk může být rozpoznán systémem, ale data nejsou dostupná nebo jsou soubory poškozené.

 2. Chyby při čtení / zápisu: Disk může vykazovat opakované chyby při čtení nebo zápisu dat. Tyto chyby mohou být náhodné nebo se mohou objevit při pokusu o přístup k určitým oblastem disku.

 3. Pomalý výkon disku: Výrazné zpomalení výkonu disku může být také indikací problémů s překladačem. Disk může trvat déle než obvykle načítat soubory nebo spouštět operace.

 4. Neobvyklé zvuky: Mechanické disky (HDD) mohou vykazovat neobvyklé zvuky, jako jsou klikání, klepání nebo bzučení, což bývá většinou jasnou známkou fyzického poškození, které sekundárně ovlivňuje funkčnost překladače.

 5. Systémové chyby: Operační systém může hlásit chyby spojené s diskem, jako jsou chyby při inicializaci disku, nemožnost načíst disk nebo chyby souborového systému.

 6. Neúspěšný boot disku nebo jeho zamrzání: V případě, že je disk použit jako primární úložiště pro operační systém, může selhání překladače způsobit problémy s načítáním systému nebo jeho zamrzáním.

Obnova dat z pevných disků s poškozeným překladačem T2 - komplexní přístup

 1. Diagnostika a příprava k obnově:

  • Nejprve je třeba provést detailní diagnostiku disku, aby se potvrdilo, že problém je skutečně v překladači T2.
  • Pokud je to možné, je vhodné provést klonování disku na jiný zdravý disk, aby se předešlo riziku dalšího poškození dat během obnovy.
 2. Využití specializovaných nástrojů pro obnovu dat:

  • V těchto případech je ideální použití nástroje PC-3000: Tento hardware je průmyslovým standardem v oblasti obnovy dat. Umožňuje mimo jiné přístup k firmware disku a umožňuje opravit nebo obnovit poškozený překladač T2.
  • Alternativou mohou být softwarové nástroje pro nízko úrovňovou práci s diskem, jako je např. WD Marvel Repair Tool.  Tento typ nástrojů však obvykle nemá integrovanou podporu pro nejnovější modelové třídy disků WD.
 3. Obnova firmware disku a oprava překladače T2:

  • V případě, že je poškození T2 softwarové povahy, je možné použít specializovaný software pro obnovu nebo tzv. reflash firmware disku.
  • Pro komplexnější problémy je  nezbytné ručně upravit nebo přepsat části integrovaného firmware, což vyžaduje mimo technického vybavení hluboké znalosti a zkušenosti.
 4. Extrakce a rekonstrukce dat:

  • Po úspěšném přístupu k datům na disku je třeba je extrahovat a přenést na zdravý úložný prostředek.
  • V případě, že je v důsledku primární závady poškozena adresářová struktura disku, je potřeba provést její rekonstrukci pomocí specializovaných nástrojů jako jsou R-Studio, UFS Explorer atp.
 5. Závěrečná kontrola a validace souborů:

  • Po obnově dat je důležité provést jejich kontrolu a validaci, abychom zajistili, že jsou kompletní a nepoškozená.
  • Tato procedura může zahrnovat kontrolu integrity souborů a jejich konzistenci,  včetně dynamického testování souborů pro zajištění jejich funkčnosti.

Zde je pro zajímavost náš konkrétní postup pro manipulaci s modely Western Digital rodin Charger a WD Spyglass které využívají šifrování MCU, jako jsou např. 2TB WD20SDRW-11VUUS0 a 5TB WD50NDZW-11BHVS1 a které vykazují poškození primárního překladače.

Tento postup předpokládá, že sekundární překladač T2 je v pořádku. V případě poškozeného sekundárního překladače je nutné provést další kroky.

 1. Zápis originální nebo kompatibilní paměti ROM na speciální odemčenou desku plošných spojů*.
 2. Zálohování důležitých modulů firmwaru.
 3. Kontrola integrity překladače druhé úrovně (T2).
 4. Provedení úprav firmwaru pro stabilizaci jednotky a zabránění zápisu do SA.
 5. Úprava původní desky plošných spojů USB přidáním konektoru SATA a zápis odemčené paměti ROM.
 6. Obnova dat pomocí PC-3000 SATA port + Data Extractor.
* v případě potřeby je možné v prvním kroku vytvořit odemčenou paměť ROM, zapsat ji na původní tištěný spoj PCB a vytvořit konverzi na SATA rozhraní. Před úpravou zdrojové desky plošných spojů a paměti ROM se je zcela nezbytné ujistit, že je řešený disk plně kompatibilní dárcovskou deskou plošných spojů SATA.

Obnova dat z disků s poškozeným překladačem je vždy náročný proces, který vyžaduje specializované vybavení, specifické znalosti a zkušenosti. Každý případ je jedinečný a vyžaduje individuální přístup, ale s těmito metodami a nástroji je možné dosáhnout úspěšné obnovy většiny dat.