Záchrana a obnova dat z disku WD My Passport

Externí USB  disk Western Digital My Passport je vynikajícím způsobem pro ukládání dat. S průběžně narůstající kapacitou až 5 TB, představuje dostatečnou kapacitu pro uložení velkého množství informací, a v kombinaci s  vysokorychlostním rozhraním USB 3.2 vás nebude v ničem omezovat. Nezapomeňte vždy zálohovat svá data, protože pouhý virový útok, chyba softwaru nebo nešťastný pád disku může způsobit ztrátu všech dat. Vzhledem k tomu, že se tento typ zařízení řadí mezi nejprodávanější externí disky, patří u MyBlueDay záchrana a obnova dat z WD My Passport mezi rutinní zásahy.

Záchrana a obnova dat z disku WD My Passport

Lze zachránit a obnovit data z mého poškozeného disku WD My Passport? V naprosté většině případů ano!

Našim zákazníkům nabízíme komplexní bezplatnou diagnostickou zprávu včetně pro nás závazné cenové nabídky. Nikdy neúčtujeme žádné poplatky za obnovu dat, pokud se nám nepodaří úspěšně obnovit požadované soubory a zajistit jejich funkčnost. Aby však měla obnova dat z disku WD My Passport  maximální možnou prognózu, je zcela zásadní, aby nebyl disk "utrápený" zcela zbytečným provozováním, nebo nevhodnými postupy ve firmách, které se nezabývají obnovou dat samostatně a komplexně (tzv. přeprodejci, obvykle běžné PC servisy).

K poškození disku WD My Passport a ke ztrátě dat dochází nejčastěji z následujících důvodů

Environmentální
  • poškození pádem
  • zlomený USB port
  • přehřívaní
  • promáčknutí krytu
Uživatelské chyby

Potřebuji obnovit data na poškozeném disku

Rozlišujeme dvě hlavní příčiny selhání přenosných disků. První typ označujeme jako logické závady a druhý fyzický závady. Fyzická poškození jsou u externích disků častější než u interních pevných disků.

Mechanické - hardwarové poškození

Protože uživatelé tato zařízení často přenášejí, není výjimečné, že je upustí na zem. I samotné přenášení vytváří průběžné otřesy, které mechanickému disku neprospívají. Pádem se poškodí samotný pevný disk a někdy i jeho integrovaný port USB. Z tohoto pohledu jsou USB flash disky a SSD disky vůči náhodným pádům odolnější. Níže naleznete nejčastější symptomy mechanického poškození. Především v těchto případech má obnova dat z WD My Passport probíhat na pracovišti s kvalifikovaným zázemím a patřičným vybavením. 

Logické - softwarové poškození

K logickým závadám obvykle dochází při nekorektním odpojení přenosného disku od USB portu počítače. Takový disk nesmí vydávat žádné atypické zvuky, musí být korektně detekován v operačním systému (konzole správy disků ve Windows nebo Disk Utilities v Mac OS). Poměrně typická je hláška systému o potřebě disk naformátovat, případně detekce souborového systému jako RAW. Mezi logickou zrrátu dat patří i případy, kdy je nutné obnovit data po smazání nebo naformátování.

Zřejmé symptomy toho, že je váš WD My Passport mechanicky poškozený

Pokud pevný disk vydává jeden z níže uvedených snadno rozpoznatelných atypických zvuků je naprosto zřejmé, že je disk hardwarově poškozený. V případě, že nemáte zálohovaná data a to jsou pro vás důležitá je třeba jej okamžitě vypnout a kontaktovat profesionální společnost pro obnovu dat, aby nedošlo ke zhoršování stavu a k definitivní ztrátě dat.

Utržené hlavy harddisku. Typický zvuk poškozených hlav na disku WD My Passport 1TB. Na disku byly vyměněny hlavy v čistém prostoru a data byla obnovena se 100% úspěšností.
Typický zvuk poškozených hlav na disku WD 1000GB USB My Passport. Hlavy jsou slyšet cvakat. Byly vyměněny hlavy v čistém prostoru a disk byl obnoven se 100% úspěšností
Vadné hlavy disku WD My Passport.. Poškozené hlavy u disku WD10JMVW s dodatečným poškozením povrchů ploten. Obnoveno cca 85%.
Atypický projev poškozených hlav disku WD My Passport U disku WD10JMVW došlo k výměně čtecích hlav v čisté místnosti. Obsah byl obnoven s 95% úspěšností.
Čtecí hlavy disku zaseklé na povrchu ploten u USB externího disku WD MyPassport 1TB. Po výměně hlav a vyčtení defektního povrchu ploten obnoveno 100% dat.
Typický zvukový projev statického tření disku WD5000BEVT. Hlavy jsou přilepené na plotnách a nemohou se roztočit. Obnova byla 100% úspěšná.
R/W hlavy přilepené na povrchu plotenu externího disku WD My Passport SE 1TB. Provedena extrakce, výměna vadných hlav a vyčtení 98% obsahu.

Všeobecně samosebou platí, že i přes určitou specifičnost tohoto typu disků jde technickým řešením stále o typický a běžný pevný disk HDD, tzn. mechanický stroj s rotujícími datovými plotnami. Proto záchrana dat z My Passportu probíhá v zásadě obdobným způsobem, jako u běžných interních disků. Stejně tak mechanické poškození disků WD My Passport odráží své konstrukční řešení.

Chcete vědět více? Jaké rozpoznáváme a řešíme mechanické závady pevných disků

Proč využít služeb MyBlueDay v případě, že potřebujete obnovit data z USB disku Western Digital My Passport?

Existuje několik důvodů, proč jsme v MyBlueDay schopni uspět tam, kde ostatní selhávají. Obnova dat z disku zdaleka není exaktní věda. Tradiční postupy a logika oprav počítačů pomocí běžně dostupného software pro obnovu dat předpokládá funkční hardware. Při poruše pevného disku nejsou běžné počítačové systémy schopny s poškozeným nebo nekorektně pracujícím hardwarem spolehlivě pracovat. Proto počítačové obchody, nebo pracovníci IT podpory kteří se zabývají obnovou dat pouze pomocí softwarových nástrojů, nejsou schopni úspěšně obnovit data.

V MyBlueDay se řídíme následujícím čtyřfázovým plánem obnovy dat:

fáze obnovy dat z: hodnocení & diagnostika

Toto je pravděpodobně nejdůležitější a často nejméně oceňovaná část procesu záchrany dat z disku. Bohužel se až příliš často stává, že počítačoví technici, kteří nejsou dostatečně informováni či vzdělání v tomto specifickém oboru, stráví hodiny spouštěním libovolného softwaru na obnovu dat na pevný disk, který je mechanicky poškozený. Toto úsilí je jednou z hlavních příčin toho, že se data stanou trvale neobnovitelnými. Faktem je, že bezpečná a spolehlivá diagnostika disku vyžaduje specializované vybavení (např. PC-3000) a techniky, kteří mají dostatek zkušeností s řešením takových stavů .

U disku WD My Passport který cvaká, klepe, pípá, netočí se nebo má jiné zjevné atypické symptomy, by měla být první na řadě kontrola zařízení v čisté místnosti. V mnoha případech může totiž pouhé zapnutí harddisku způsobit trvalou ztrátu dat. Dokud nebude provedena kontrola v čistých prostorách, neměl by být disk vůbec připojen. Než tedy vůbec komukoliv svěříte váš nefunkční disk, ujistěte se, že má k dispozici  vhodné diagnostické zařízení, například PC-3000.

fáze záchrany dat z USB disku: oprava

Nejedná se o opravu disku, která by měla sloužit k opravě zařízení pro jeho budoucí provoz. Jde spíše o opravu vadného hardwaru do dočasného funkčního stavu, kdy je dostatečně stabilní pro bezpečné získání dat na něm uložených. Často se nás ptáte, proč musíme HDD "opravit", když chceme pouze získat zpět data. Jednoduchá odpověď zní, že neexistuje zařízení, které by bylo univerzální čtečkou ploten. Ačkoli mohou plotny disku vypadat podobně jako optická média, jsou plotny harddisku ve skutečnosti mnohem složitější ve způsobu ukládání dat. Každá značka harddisku, model, sub-model, a dokonce i každý jednotlivý pevný disk zapisuje data zcela jedinečným způsobem. Proto je jedinou metodou obnovy dat z poškozeného pevného disku jeho skutečná, i když dočasná oprava disku.

Tyto dočasné opravy směřující k bezpečné záchraně dat z disku My Passport zahrnují například následující procedury:

U přenosných pevných disků Western Digital My Passport nebo Western Digital Elements, je konektor USB integrován přímo do vnější elektroniky PCB externího disku. Integrované rozhraní USB omezuje bohužel funkčnost zařízení z pohledu procesu možností obnovy dat. V důsledku toho bývá nutné tyto disky osadit ekvivalentní PCB deskou s rozhraním SATA. Nepokoušejte se o to sami, protože je nezbytné přeprogramovat dárcovskou desku plošných spojů obsahem čipu ROM zdrojového disku tak, aby byla funkční. U některých modelů pevných disků WD My Passport navíc disky používají mechanismus samošifrování disku (SED - Self Encryption Drive). Ten je nutné nejprve odemknout a dešifrovat pomocí specializovaného zařízení. Teprve poté je možné z disku My Passport obnovit data.

fáze obnovy disku: Extrakce dat

Přestože je nyní My Passport opravený, nelze jej jen tak připojit k počítači a zkopírovat data, jak byste možná očekávali. Ve většině případů jsou opravené pevné disky velmi nestabilní a nevyhnutelně opět selžou. K bezpečnému extrahování všech dat po opravě je tedy zapotřebí specializované vybavení. Toto vybavení vždy zahrnuje kombinaci hardwaru a softwaru, která řídí každou část procesu čtení dat. Obvykle se používají složité algoritmy, které se soustředí na čtení pouze nepoškozených částí povrchu ploten disku a teprve poté přejdou na poškozená místa. Tím je zajištěno, že většina dat bude ve většině případů získána dříve, než dojde k definitivnímu selhání hardwaru.

fáze práce na vyčtení dat : Logická obnova

Po načtení dat z disku My Passport na úrovni sektorů je třeba opravit je do podoby, aby byla pro zákazníka použitelná. Při selhání pevného disku dochází běžně k poškození klíčových částí souborového systému. Toto poškození může způsobit, že soubory a složky zmizí, nebo, že operační systém nerozpozná celou jednotku.

V tomto okamžiku se pomocí softwaru pro obnovu dat v kombinaci s některými odbornými ručními opravami obnoví / opraví systém souborů. Často se to řeší spuštěním softwarové analýzy všech zbývajících struktur souborového systému a sestavením stromu souborů (adresářové struktury). Dále se provádí skenování tak, aby se našla data, která mohla být ztracena ze záznamů v tabulce souborů (např.MFT), jež nebylo možné přečíst z původního poškozeného disku. Jednotlivé soubory a struktura složek se poté zkopírují na náhradní cílové úložiště, které je vráceno zákazníkovi.

Pomocí tohoto čtyřfázového systému se nám podařilo obnovit desítky případů, kdy bylo uživatelům řečeno, že obnova z disku je nemožná.

Chcete vědět více? Přečtěte si jak probíhá v MyBlueDay obnova dat krok za krokem

FAQ - odpovědi na časté otázky týkající se disku WD My Passport a WD Elements

Nástroj Disk Utility v MacBooku hlásí, že externí disk My WD Passport nelze opravit. Co mohu dělat?

Tento problém s největší pravděpodobností souvisí s poškozenou tabulkou oddílů HFS+ nebo APFS, vadnými sektory, problémy s firmwarem nebo dokonce elektromechanickým problémem disku. Nástroj Disk Utility (stejně tak jako jiné čistě softwarové aplikace) bohužel nebyl navržen k opravě většiny těchto problémů. S patřičnými technickými znalostmi, zkušenostmi a vybavením by však měl být odborník na obnovu dat po předchozí řádně provedené diagnostice schopen vaše soubory obnovit.


Když se pokusím opravit externí pevný disk WD Elements, můj počítač Mac Book Pro hlásí: "Proces First Aid se nezdařil". Jak mohu ztracená data obnovit?

Pokud proces First Aid selže, obvykle to znamená, že má disk takový typ problému, který nástroj Disk Utility ani jiný běžně dostupný software na obnovu dat nedokáže vyřešit. Tato situace může být způsobena fyzickými problémy s diskem, jako je např. výskyt vadných sektorů, nebo problémy se souborovým systémem HFS+Extened (Journaled) nebo APFS. V případech, kdy není jasná povaha problému je v první fázi naprosto nezbytné její určení. Teprve poté je možné přistoupit k přpadné záchraně dat.  Společnost MyBlueDay! nabízí i v těchto situacích kompletní službu diagnostiky a následní záchrany dat z počítačů platformy Mac.


Time Machine nebo Migration Assistant nerozpoznává můj externí disk WD Passport for Mac, který byl použit k zálohování mého starého MacBooku. Pomocí nástroje Disk Utility jsem vyzkoušel funkce "Ověřit disk" a "Opravit disk", ale zdá se, že ani jedna z nich nic nezměnila. Lze obnovit mé zálohy Time Machine?

Vzhledem k tomu, že služba TimeMachine představuje nativní způsob zálohování dat v ekosystému MacOS, setkáváme se s požadavkem na obnovení těchto záloh, které má uživatel na poškozeném externím disku poměrně často. Pokud se jedná o poškozený souborový systém HFS+ nebo APFS, lze můžeme jej opravit. Stejně tak, pokud váš disk potřebuje fyzickou opravu, např. v případě poškození čtecích hlav, můžeme ji provést v naší pražské laboratoři, kde jsme k takovému typu zákroků plně vybaveni.