Poškození firmwaru pevného disku

Firmware je řídící software pevného disku (HDD). Nejlépe si jej můžete představit jako "operační systém" pevného disku; bez nějž by se pevný disk ani neroztočil na správnou rychlost. Stejně jako systém Windows nebo OSX i on se může poškodit. Revize firmwaru je obvykle uvedena na bílém štítku na přední straně pevného disku. Obecně je firmware uložen na povrchu plotny a EEPROM čipu externí elektroniky. Při poškození firmwaru pevného disku se může projevit řada různých příznaků a symptomů. U moderních pevných disků může být vadný firmware velice komplikovanou závadou. Mimo jiné i proto, že je u mnoha HDD firmware výrobcem šifrovaný.

Poškození firmwaru pevného disku

Mezi typické příznaky poškozeného firmware pevného disku patří:

  • Počítač / systém / BIOS / UEFI nerozpoznává pevný disk HDD
  • Pevný disk je detekovaný nesprávným modelovým číslem
  • Pevný disk je detekovaný nesprávnou kapacitou
  • Klikání, klepání
  • Harddisk pracuje extrémně pomalu
  • Harddisk je správně detekovaný, ale nejsou adresovatelné žádné sektory
  • Cyklické zapínání a vypínaní pevného disku

Příznaky uvedené u poškození firmware pevného disku se značně liší v závislosti na výrobci harddisku, stáří a modelu harddisku. Pro potvrzení toho, že se u pevného disku jedná o závadu firmwaru, je téměř vždy nutné provést celou sadu diagnostických testů.

Proč dochází k selhání firmwaru pevných disků ?

Možná se vám stalo, že na vašem počítači došlo k selhání softwaru, jako je Google Chrome nebo Microsoft Edge. Výrobce takového softwaru obvykle vydá aktualizaci, která tomu zabrání opravou "chyb" v uvedeném software. Stejně jako mnoho jiných druhů softwaru může mít chyby i firmware pevného disku. U některých modelů pevných disků je poškozený firmware  velmi typický a setkáváme se sním  při obnově dat znovu a znovu a znovu....

Selhání firmware disků se často vyskytuje jako sekundární závada. Nejčastější primární závadou je vysoký počet nečitelných (vadných) sektorů. To může způsobit poškození některých částí firmware, zejména seznamu přírustkových vad (G-List) a modulů firmware S.M.A.R.T. . Další častou související závadou v obou směrech pak bývá poškození předzesilovače čtecích hlav pevného disku

Jak získáte přístup k firmwaru harddisku?

Pro úpravu modulů firmwaru pevného disku je nutné získat přístup do servisní oblasti disku (SA). Jedná se o oblast na povrchu ploten. Většina pevných disků (s výjimkou pevných disků Toshiba) ukládá kritické moduly firmwaru na datovou plotnu. Firmware je obvykle uložen na dvou stranách jedné plotny. Obvykle se označují jako primární a sekundární servisní oblast. Sekundární SA se používá jako záloha pro opravu poškozených modulů firmwaru v primárním (nebo naopak).

Přístup do této oblasti není možný bez specializovaného vybavení. Existuje omezený počet výrobců takového vybavení. Patří mezi ně PC3000 společnosti Ace Laboratory, či např. nebo Insight společnosti Atola. Všechny tyto produkty vyžadují značné investice, abyste je mohli nejen vlastnit ale především se je naučili správně používat. Je zcela vyloučené, že byste našli jakýkoliv běžný obchod s počítači nebo společnost poskytující servis PC a podporu IT, která by měla přístup k tomuto profesionálnímu vybavení.

Jak opravíme firmware poškozeného disku?

Použité techniky se opět výrazně liší v závislosti na výrobci pevného disku. Ve většině případů je třeba nejprve, pokud je to možné, zálohovat kopii celé servisní oblasti. Data v této oblasti jsou uložena v různých "stopách" harddisku. Pořizuje se také kopie paměti ROM (read only memory). Poté se provede pokus o zálohování jednotlivých modulů firmware. Stopy jsou tvořeny jednotlivými moduly firmwaru, ale moduly firmwaru nejsou v této podobě individuálně adresovatelné.

Po provedení úplné zálohy je možné moduly firmwaru bezpečně upravovat. To může zahrnovat ruční úpravy pomocí hexadecimálního editoru. Nebo to může zahrnovat nahrání funkčních modulů firmwaru z dárcovského pevného disku tak, aby bylo možné přepsat poškozené moduly na poškozeném pevném disku pacienta.

Pokud byly poškozené moduly správně opraveny, měl by se disk při dalším zapnutí normálně detekovat a data budou přístupná. Poté se provede úplný klon pevného disku sektor po sektoru pomocí hardwarového zařízení pro zobrazování disků, protože je pravděpodobné, že se na něm budou nacházet nečitelné (vadné) sektory. Po dokončení této operace se obnoví souborový systém a data ve formě souborů se extrahují a otestují.