Co je překladač (translator) u pevných disků a dalších pamětí

Překladač HDD je kombinací programu a tabulek, které se starají o překlad z adresování CHS na LBA. Cylinder-head-sector, známý také jako CHS, byl dřívější způsob přidělování adres jednotlivým fyzickým blokům dat na jednotce pevného disku. Ačkoli hodnoty CHS již nemají přímý fyzický vztah k datům uloženým na discích, virtuální hodnoty CHS (které lze překládat elektronikou disku nebo softwarem) stále používá mnoho obslužných programů.

Co je překladač (translator) u pevných disků a dalších pamětí

Co je to překladač HDD?

Logické adresování bloků (LBA) je běžné schéma používané pro určení umístění bloků dat uložených v počítačových úložných zařízeních, obvykle v sekundárních úložných systémech, jako jsou pevné disky. LBA je zvláště jednoduché lineární adresovací schéma; bloky jsou umístěny pomocí celočíselného indexu, přičemž první blok je LBA 0, druhý LBA 1 atd.

A jak bychom se pokusil vysvětlit funkci diskového překladače např. malému školákovi?

Představ si, že pevný disk v počítači je jako velká knihovna plná knih, kde knihy představují data, složky a soubory. Každá kniha která obsahuje různé počty stránek (podle velikosti souboru) má své místo na poličce. ale abys našel tu správnou knihu, musíš vědět, kde přesně na poličce je.

Překladač v pevném disku je jako pan  knihovník, který má speciální mapu nebo seznam všech knih a stránek v nich a ví, kde přesně každá kniha stojí a kde je která kapitola. Když počítač (nebo ty) chceš najít určitou knihu (data), řekneš to knihovníkovi (překladači) a on podle své mapy najde přesné místo, kde kniha je a také ti poví, kde je jaká kapitola.

Logické adresy (v počítači MFT, FAT) jsou jako čísla stránek v knize. Když chceš číst stranu 100, řekneš to knihovníkovi a on se podívá do svého seznamu (CHS) a přesně ti řekne, ve které knize a kde tu stranu najdeš.

Ale co se stane, když knihovník (překladač) ztratí seznam nebo si ho z části poleje kávou? Pak už neví, kde která kniha (data) leží a jak jsou jednotlivé stránky řazené za sebou. Můžeš sice vidět všechny knihy (můžeš vidět soubory i složky) v knihovně (na disku), ale bez pomoci knihovníka je velmi těžké najít tu správnou knihu, se správně seřazenými stránkami. Výsledkem je tedy zmatek, chaos a množství nesmyslných informací, které však z dálky mohou působit jako že je vše v pořádku.

Takže překladač je jako velmi chytrý knihovník, který ví, kde je každá kniha, jak má seřazené stránky a pomáhá ti najít přesně tu, kterou potřebuješ!

Jak tedy překlad ve skutečnosti funguje?


Každému fyzickému sektoru je přiřazena adresa PBA ( Physical Block Address )
PBA 0 = CHS( 0 , 0 , 0 ) PBA 10 000 000 = CHS( 234 , 1 , 18 )
PBA 1 = CHS( 0 , 0 , 1 ) PBA 10 000 001 = CHS( 234 , 1 , 19 )
PBA 2 = CHS( 0 , 0 , 2 ) PBA 10 000 002 = CHS( 234 , 1 , 20 )
PBA 3 = CHS( 0 , 0 , 3 ) PBA 10 000 003 = CHS( 234 , 1 , 21 )
PBA 4 = CHS( 0 , 0 , 4 ) PBA 10 000 004 = CHS( 234 , 1 , 22 )
Důležité: Každý sektor je specifikován pomocí PBA místo LBA

Jak probíhá překlad z LBA na PBA

Postihla vás ztráta dat na pevném disku? Zeptejte se na možnosti obnovy

Kritická role translatoru HDD při obnově dat z vadných disků

Translator je klíčovou součástí firmwaru každého pevného disku HDD, která má zásadní vliv na možnost úspěšné obnovy dat v případě jeho poškození. Jakou roli přesně translator při obnovách dat z poškozených HDD hraje?

Princip fungování translatoru pevného disku HDD

Hlavním úkolem translatoru je zajistit převod logických adres bloků/sektorů požadovaných hostitelským systémem na fyzické adresy sektorů na plotnách disku. Je jakýmsi "překladačem" mezi logickým a fyzickým adresováním dat (viz obrázky výše).

Translator mapuje logické bloky na fyzické sektory podle specifických algoritmů daného výrobce a modelu HDD. Umožňuje tak operačnímu systému adresovat disk pomocí jednoduchého lineárního logického adresového prostoru (LBA).

Kromě samotného mapování LBA adres zajišťuje translator také řadu dalších pokročilých funkcí:

 • Přesměrování z defektních fyzických sektorů na náhradní
 • Abstrakce skutečné fyzické geometrie zápisu (počet hlav, cylindrů)
 • Optimalizace rychlosti čtení/zápisu pro různé zóny na plotnách
 • Specifické mapování pro technologii šindelového záznamu (SMR)

Povahy závad translatoru

K poškození translatoru HDD může dojít z různých příčin - poškození firmwaru disku, hardwarová závada řadičových obvodů, mechanické poškození aj. Jakmile translator začne selhávat, mohou nastat vážné problémy:

 • Hostitelský systém nemůže správně adresovat data na disku
 • Ztráta přístupu k části nebo všem datům na disku
 • Nefunkční přesměrování z defektních sektorů vede k chybám čtení
 • Může dojít k přepsání dobrých dat chybným zápisem

Řešení při obnově dat z vadného translatoru

Pro záchranu dat z disku s poškozeným translatorem je nezbytná velmi pokročilá odborná analýza a využití speciálních nástrojů a postupů:

 • Analýza firmwaru a dekódování algoritmů translatoru - nutnost přesně identifikovat způsob mapování, geometrii a defekty na základě informací z firemních inženýrů nebo reverzního inženýrství.
 • Nouzový překlad adres - pomocí získaných informací z analýzy implementovat překlad fyzických adres z původních logických LBA v softwarovém nástroji pro obnovu.
 • Vytvoření přesného obrazu ploten (HDD imaging) - přenesení obsahu fyzických ploten do digitální podoby pro eliminaci rizika dalších vad při pokusu o přímé čtení z disku.
 • Rekonstrukce dat - aplikace zjištěného mapování překladu adres na získaný obraz ploten pro znovuzískání logického toku dat.

Jak je vidět, obnova dat z vadného HDD s počkozeným translatorem je mimořádně náročný proces vyžadující špičkové odborné znalosti, pokročilé technologie a zkušenosti. Bez profesionálního přístupu renomovaných data recovery firem je ale neřešitelný technický problém, což dále podtrhuje kritickou roli translatoru u pevných disků.