Parallel Advanced Technology Attachment nebo PATA

Parallel ATA (Parallel Advanced Technology Attachment nebo PATA) je standard pro připojení pevných disků do počítačových systémů. Jak již název napovídá, PATA je založen na technologii paralelní signalizace, na rozdíl od zařízení SATA (Serial ATA), která používají technologii sériové signalizace. Paralelní ATA pochází z 80. let 20. století. Podle tohoto standardu pracují disky typu Integrated Drive Electronics ( IDE ).

Parallel Advanced Technology Attachment nebo PATA

Připojení zařízení PATA se původně provádělo pomocí 40žilových páskových kabelů. Ty byly později nahrazeny 80žilovými kabely, v nichž je každý druhý vodič uzemněn, čímž se minimalizuje vzájemná indukčnost (a následné přeslechy) mezi vodiči. Maximální použitelná délka kabelu je 46 centimetrů. To znamená, že kabely PATA jsou praktické pouze pro použití s interními disky.

Paralelní rozhraní ATA se původně nazývalo Advanced Technology Attachment ( ATA ) až do roku 2003, kdy bylo zavedeno rozhraní SATA. Kabel pro připojení SATA má sedm vodičů. Tyto kabely jsou flexibilnější než kabely PATA a mohou být mnohem delší, což umožňuje konstruktérům větší volnost při fyzickém uspořádání systému. Protože je zde méně vodičů, je pravděpodobnost přeslechů u SATA méně problematická než u PATA. Napětí signálu je také nižší (250 mV u SATA oproti 5 V u PATA).