Neodborně otevřený pevný disk

Odborná práce patří do rukou tomu, kdo problematice rozumí. Nejedná-li se samosebou o hobby bez případného rizika a zodpovědnosti. Nebudu předkládat dětsky pochopitelné analogie protože si myslím, že je to v principu jasné. Také chápu, že mnoha lidem není zcela logicky jasné, proč je práce na obnově dat tak komplikovaná a případně drahá. A především tato neznalost svádí ke kutilství (DiY), které však v naprosté většině případů končí fatálně.

Neodborně otevřený  pevný disk

Má smysl otevřít pevný disk v neprofesionálních podmínkách?

Na tuto otázku pro vás máme dvě, kupodivu poměrně jasné odpovědi. 

Pevný disk nikdy neotvírejte, pokud

Pokud jsou na disku data, o která nechcete přijít. To, že se aktuálně ke svým datům nemůžete dostat je jistě otravné, nepříjemné a v případě, že se jedná o data pracovní i stresující. V žádném případě se však v naprosté většině případů nejedná o definitivní, fatální stav. Ztráta dat, nebo jejich nedostupnost může být způsobena mnoha důvody a teprve v okamžiku, kdy je exaktně jasné, proč ke ztrátě nebo závadě disku došlo, je možné zvolit adekvátní a vhodný způsob řešení. A jakákoliv firma na obnovu dat volí otevření pevného disku v případě, že je to nutné. Otevřít tělo disku má smysl, pokud potřebujete provést technický zásah, který povede k tomu, že disk bude schopný číst obsah z datové plotny. Bez otevření disku se neobejdou závady jako vadné hlavy disku, zadřené ložisko hdd či některé stavy, kdy má pevný disk poškozenou elektroniku.

V každém případě však platí, že když harddisk otevřeme, víme proč, a také co chceme s otevřeným diskem udělat. Proto fakt, zda budeme disk muset během obnovy dat otevřít víme již po provedení neinvazivní diagnostiky, tedy právě bez otevření těla disku. Diagnostika nám totiž jasně odhalí povahu problému.

Pokud však disk otevře kdokoliv, a je jedno, uděláte-li to doma na pracovním stole, nebo PC servis v „dílně“, je z naší zkušenosti myšlenkový pochod jasný. To proč disk nefunguje se vyřeší tím: „že se uvnitř něco zaseklo, tak se to popostrčí a bude hotovo“. Vždyť YouTube nebo Vimeo je plné návodů, jak nefunkční pevný disk po otevření a několika pohybech r/w hlav zázračně obživne. To, je-li to fakt či fikce rozhodně rozporovat nebudu. Typický stav, kdy může i technicky zručný a věci znalý technik bez specializovaného vybavení pomoci, je tzv. přilepení r/w hlav na datové plotně (stiction). Ale! Může, ale také nemusí. A v tom je zásadní problém. Je minimum situací (zřejmě pouze vadné sektory na disku), kdy je pevný disk poškozený hardwarově a kdy vám s obnovou dat pomůže někdo mimo rank profesionálů. Tedy oklikou zpět na úvod. Pokud jsou na disku data, o která nechcete přijít, svěřte práci na obnově komukoliv, pro koho je obnova dat z disku živobytím. Jen tak budete mít možnost si myslet, že jste udělali pro navracení vašich dat maximum.
Otevřením disku v domácích nebo jinak nevhodných podmínkách, jednak přicházíte záruku (pokud disk v záruce je) a jednak výrazně komplikujete následné řešení v profesionálních podmínkách.

Ano harddisk bez obav otevřete, pokud

Harddisk není v záruce, pokud jste vy, nebo vaše děti zvídavé a chcete vidět, jak takový harddisk vypadá nebo funguje, chcete získat silný neodymový magnet a především, na disku nejsou data která budete postrádat.

Proč je pro nás otevřený harddisk komplikací při obnově dat?

Prach a další nečistoty je to první, co vnikne do otevřeného těla disku ihned po otevření. Prach na povrchu plotny harddisku naprosto zbytečná nepříjemnost. Další komplikací jsou mastné otisky prstů, které ulpí na povrchu ploten při sebemenším dotyku.
Prach v disku nemá co dělat, na druhou stranu, odstředivé síly během rotace disku většinu nepatřičných částic „vyexpedují“ mimo datové plotny směrem k prachovým filtrům. Ovšem na třetí stranu, prachové částice mohou vlivem statické elektřiny držet na svém místě zcela tvrdošíjně.

A ani nebudu příliš zmiňovat a rozebírat situace, kdy se k nám dostane na obnovu dat otevřený harddisk, u kterého bylo v běžných podmínkách provedeno vyjmutí datových ploten se snahou o vložení do jiného, obdobného těla harddisku. Vy jste profesionálové na obnovu dat, vy si s tím jistě poradíte. Neporadíme. 

K problematice otevírání disků možná ještě poznámka. Časté dotazy směřují k tomu, neexistuje-li speciální „univerzální čtečka disků“, kam se vloží datová plotna a je hotovo. Bylo by to skvělé a úžasné, ale bohužel žádný takový sofistikovaný nástroj neexistuje a existovat nebude. Každý disk je jiný, používá odlišné způsoby ukládání dat, odlišné způsoby kalibrací vyžaduje správné komponenty osazené patřičným ovládacím softwarem, neboli firmwarem. V podstatě je to tak, chceme-li mít vůbec možnost pokusit se obnovit data z mechanicky poškozeného harddisku, je ho třeba „opravit“ do takového stavu, aby byl schopný v našich řízených podmínkách.  

A jaké uživatelské zásahy nám komplikují práci

  • Harddisk nemá originální label, tj. přelep obsahující některé důležité informace o disku
  • Uživatel se pokusil otevřít pevný disk nevhodným šroubovákem a zcela poškodí drážky šroubů, zpravidla Torx
  • U HDD dojde k odstranění externí elektroniky a disk je doručen bez ní
  • Disk má vyměněnou externí elektroniku za jinou, s kterou byl spuštěn
  • Disk byl otevřený a nese jasné stopy nevhodné manipulace s interními komponentami
  • Disk byl doručen s nepůvodní sadou čtecích / zapisovacích hlav
  • Zákazník přinese pevný disk kompletně rozebraný v sáčku


Pokud je nám doručen k diagnostice nebo obnově dat harddisk, který byl otevřený, máme od počátku zkomplikovanou situaci. Ačkoliv je obecně diagnostika harddisku zásadně neinvazivní a nedestruktivní, tj. disk se neotvírá, doručený otevřený harddisk v rámci vstupní diagnostiky "znovuotevřeme" a v první fázi podrobíme pohledové analýze stavu interní části disku. Musíme bohužel předpokládat, že původní a primární závada nemusí být již závadou jedinou. A z tohoto důvodu je nutné k otevřeným diskům přistupovat s extrémní obezřetností. Smutné je, že statisticky nejsou prognózy na záchranu dat z otevřených disků příznivé.