Záchrana a obnova dat z disku Western Digital WD My Book

Uživatelé na celém světě používají externí disky série WD My Book pro firemní, obchodní i osobní potřeby více než 15 let. Tyto externí disky pracují s rozumnou odolností (odmyslíme-li si nestabilní uložení alá kniha), a dlouhodobou spolehlivostí používání. My Book disponuje vestavěnou podporou 256bitového hardwarového šifrování AES s šifrovacím softwarem WD Security Smartware, který je kompatibilní pro uživatele Windows a Mac. Externí pevné disky My Book jsou vybaveny řadičem, který konvertuje použitý disk s rozhraním SATA na USB a který obsahuje funkci hardwarového šifrování disku. Vzhledem k tomu, že tyto disky patří globálně k nejprodávanějším, patří právě obnova dat z WD My Book mezi velmi časté velmi dobře zvládnutelné procedury. Pokud tedy dojde k selhání USB řadiče nebo vlastního disku, můžeme vám v rámci služeb záchrany dat z externího disku Western Digital pomoci.

Záchrana a obnova dat z disku Western Digital WD My Book

Lze zachránit a obnovit data z mého poškozeného disku WD My Book? V naprosté většině případů ano!

Našim zákazníkům nabízíme komplexní bezplatnou diagnostickou zprávu včetně pro nás závazné cenové nabídky. Nikdy neúčtujeme žádné poplatky za obnovu dat, pokud se nám nepodaří úspěšně obnovit požadované soubory a zajistit jejich funkčnost. Aby však měla obnova dat z disku WD My Book co nejlepší možnou šanci na úspěch, je zcela zásadní, aby nebyl disk "utrápený" zcela zbytečným provozováním, nebo nevhodnými postupy ve firmách, které se nezabývají obnovou dat samostatně a komplexně (tzv. přeprodejci, obvykle běžné PC servisy).

K poškození disku WD My Book a ke ztrátě dat dochází nejčastěji z následujících důvodů

Environmentální
 • poškození pádem
 • vadný USB konektor
 • přehřívaní v boxu
 • poškození zdrojem 
Uživatelské chyby

Potřebuji obnovit data na poškozeném disku

Rozlišujeme dvě hlavní příčiny selhání přenosných disků. První typ označujeme jako logické závady a druhý fyzický závady. Fyzická poškození jsou u externích disků častější než u interních pevných disků.

Mechanické - hardwarové poškození

Protože uživatelé tato zařízení často přenášejí, není výjimečné, že je upustí na zem. I samotné přenášení vytváří průběžné otřesy, které mechanickému disku neprospívají. Pádem se poškodí samotný pevný disk a někdy i jeho integrovaný port USB. Z tohoto pohledu jsou USB flash disky a SSD disky vůči náhodným pádům odolnější. Níže naleznete nejčastější symptomy mechanického poškození. Především v těchto případech má záchrana dat z WD My Book probíhat na pracovišti s kvalifikovaným zázemím a patřičným vybavením. 

Logické - softwarové poškození

K logickým závadám obvykle dochází při nekorektním odpojení přenosného disku od USB portu počítače. Takový disk nesmí vydávat žádné atypické zvuky, musí být korektně detekován v operačním systému (konzole správy disků ve Windows nebo Disk Utilities v Mac OS). Poměrně typická je hláška systému o potřebě disk naformátovat, případně detekce souborového systému jako RAW. Mezi logickou ztrátu dat patří i případy, kdy je nutné obnovit data po smazání nebo naformátování.

Zřejmé symptomy toho, že je váš WD MyBook  mechanicky poškozený

Pokud se disk chová nestabilně, neustále se odpojuje a připojuje, čtení nebo kopírovaní souborů je velice pomalé je bohužel pravděpodobné, je mechanicky poškozený.

Dále, pokud pevný disk vydává např. jeden z níže uvedených snadno rozpoznatelných atypických zvuků (a jakýkoliv jiný) je naprosto zřejmé, že je disk hardwarově poškozený. V případě, že nemáte zálohovaná data a ta jsou pro vás důležitá je třeba jej okamžitě vypnout a kontaktovat profesionální společnost pro obnovu dat, aby nedošlo ke zhoršování stavu a k definitivní ztrátě dat.

Typický zvuk poškozených hlav na disku WD My Book 1000GB. Hlavy vydávají velmi hlasité klepání. Na disku byly vyměněny hlavy v čistém prostoru a data byla obnovena se 100% úspěšností.
Poškozené hlavy na disku WD My Book 500GB Je slyšet cvakání hlav. Na disku byly vyměněny hlavy v čisté místnosti a obsah byl obnoven se 100% úspěšností.
Poškozené hlavy na disku WD My Book 500 GB . Je slyšet cvakání hlav. Disk bylo třeba otevřít a hlavy vyměnit. Ze silně poškozených ploten se podařilo obnovit dat na 85%
Typický projev poškozených hlav u 500GB My Book. Disk po uvedení do provozních otáček několikrát cvakne, nedojde k načtení servisních dat disku, disk se vypne. Po zásahu obnoveno 95% dat.
Čtecí hlavy disku zaseklé na povrchu ploten u USB externího disku WD My Book 2TB. Po výměně hlav a vyčtení defektního povrchu ploten obnoveno 97% dat.

Všeobecně samosebou platí, že i přes určitou specifičnost tohoto typu disků jde technickým řešením stále o typický a běžný pevný disk HDD, tzn. mechanický stroj s rotujícími datovými plotnami. Proto záchrana dat z MyBooku probíhá v zásadě obdobným způsobem, jako u běžných interních disků. Stejně tak mechanické poškození disků WD My Book odráží své konstrukční řešení.

Chcete vědět více? Jaké rozpoznáváme a řešíme mechanické závady pevných disků

Rodina disků Western Digital My Book

Stejně tak jako většina dalších externích disků je i WD My Book zařízení skládající se z několika částí.

 • Ochranné pouzdro. V tomto případě jde o prostý plastový kryt, jehož jedinou funkcí je zabezpečit interní součásti. Není příliš robustní a vzhledem k materiálu neodvádí příliš dobře teplo.
 • Vlastní pevný disk, obsahující vaše data. Ano, jedná se o zcela běžný mechanický harddisk  se všemi pro a proti
 • Bridge / převodník, což je součástka, která z vloženého pevného disku vytvoří disk USB. Zjednodušeně se jedná o převodník SATA / USB. A jeden zádrhel. U externích disků WD My Book Essential se tato komponenta stará o online šifrování dat na disku. Při poškození tohoto převodníku (např. po přepětí, nebo ulomením USB konektoru)  tak zůstávají  data na pevném disku WD My Book zašifrovaná. V profesionálních podmínkách lze úspěšně obnovit data i v tomto případě.

Konstrukce veškerých modelů paměťových úložišť na platformě My Book je v principu identická. To, co je odlišuje je typ použitého převodníku a souborový systém. Mezi nejběžnější představitele této rodiny pak patří:

 • Western Digital My Book (New edition) (3GB – 16TB)
 • My Book Essential, Studio, Live, World (320GB – 8TB)
 • My Book Duo RAID (4TB – 32TB)
 • My Book for Mac (1TB – 16TB)
 • My Book Pro (6TB – 16TB)
 • WD Elements Desktop (500GB – 8TB)

Proč využít služeb MyBlueDay v případě, že potřebujete obnovit data z usb stolního disku Western Digital My Book?

Existuje několik důvodů, proč jsme v MyBlueDay schopni uspět tam, kde ostatní selhávají. Obnova dat z disku zdaleka není exaktní věda. Tradiční postupy a logika oprav počítačů pomocí běžně dostupného software pro obnovu dat předpokládá funkční hardware. Při poruše pevného disku nejsou běžné počítačové systémy schopny s poškozeným nebo nekorektně pracujícím hardwarem spolehlivě pracovat. Proto počítačové obchody, nebo pracovníci IT podpory kteří se zabývají obnovou dat pouze pomocí softwarových nástrojů, nejsou schopni úspěšně obnovit data.

V MyBlueDay se řídíme následujícím čtyřfázovým plánem obnovy dat:

fáze obnovy dat z: hodnocení & diagnostika

Toto je pravděpodobně nejdůležitější a často nejméně oceňovaná část procesu záchrany dat z disku. Bohužel se až příliš často stává, že počítačoví technici, kteří nejsou dostatečně informováni či vzdělání v tomto specifickém oboru, stráví hodiny spouštěním libovolného softwaru na obnovu dat na pevný disk, který je mechanicky poškozený. Toto úsilí je jednou z hlavních příčin toho, že se data stanou trvale neobnovitelnými. Faktem je, že bezpečná a spolehlivá diagnostika disku vyžaduje specializované vybavení (např. PC-3000) a techniky, kteří mají dostatek zkušeností s řešením takových stavů .

U disku WD My Book který cvaká, klepe, pípá, netočí se nebo má jiné zjevné atypické symptomy, by měla být první na řadě kontrola zařízení v čisté místnosti. V mnoha případech může totiž pouhé zapnutí harddisku způsobit trvalou ztrátu dat. Dokud nebude provedena kontrola v čistých prostorách, neměl by být disk vůbec připojen. Než tedy vůbec komukoliv svěříte váš nefunkční disk, ujistěte se, že má k dispozici  vhodné diagnostické zařízení, například PC-3000.

fáze záchrany dat z USB disku: oprava

Nejedná se o opravu disku, která by měla sloužit k opravě zařízení pro jeho budoucí provoz. Jde spíše o opravu vadného hardwaru do dočasného funkčního stavu, kdy je dostatečně stabilní pro bezpečné získání dat na něm uložených. Často se nás ptáte, proč musíme HDD "opravit", když chceme pouze získat zpět data. Jednoduchá odpověď zní, že neexistuje zařízení, které by bylo univerzální čtečkou ploten. Ačkoli mohou plotny disku vypadat podobně jako optická média, jsou plotny harddisku ve skutečnosti mnohem složitější ve způsobu ukládání dat. Každá značka harddisku, model, sub-model, a dokonce i každý jednotlivý pevný disk zapisuje data zcela jedinečným způsobem. Proto je jedinou metodou obnovy dat z poškozeného pevného disku jeho skutečná, i když dočasná oprava.

Tyto dočasné opravy směřující k bezpečné záchraně dat z disku My Book zahrnují například následující procedury:

U stolních pevných disků Western Digital My Book, je konektor USB integrován přímo do vnější elektroniky PCB externího disku. Integrované rozhraní USB omezuje bohužel funkčnost zařízení z pohledu procesu možností obnovy dat. V důsledku toho bývá nutné tyto disky osadit ekvivalentní PCB deskou s rozhraním SATA. Nepokoušejte se o to sami, protože je nezbytné přeprogramovat dárcovskou desku plošných spojů obsahem čipu ROM zdrojového disku tak, aby byla funkční. U některých modelů pevných disků WD My Passport navíc disky používají mechanismus samošifrování disku (SED - Self Encryption Drive). Ten je nutné nejprve odemknout a dešifrovat pomocí specializovaného zařízení. Teprvé poté je možné z disku My Book obnovit data.

fáze obnovy disku: Extrakce dat

Přestože je nyní My Book opravený, nelze jej jen tak připojit k počítači a zkopírovat data, jak byste možná očekávali. Ve většině případů jsou opravené pevné disky velmi nestabilní a nevyhnutelně opět selžou. K bezpečnému extrahování všech dat po opravě je tedy zapotřebí specializované vybavení. Toto vybavení vždy zahrnuje kombinaci hardwaru a softwaru, která řídí každou část procesu čtení dat. Obvykle se používají složité algoritmy, které se soustředí na čtení pouze nepoškozených částí povrchu ploten disku a teprve poté přejdou na poškozená místa. Tím je zajištěno, že většina dat bude ve většině případů získána dříve, než dojde k definitivnímu selhání hardwaru.

fáze práce na vyčtení dat : Logická obnova

Po načtení dat z disku My Book na úrovni sektorů je třeba opravit je do podoby, aby byla pro zákazníka použitelná. Při selhání pevného disku dochází běžně k poškození klíčových částí souborového systému. Toto poškození může způsobit, že soubory a složky zmizí, nebo, že operační systém nerozpozná celou jednotku.

V tomto okamžiku se pomocí softwaru pro obnovu dat v kombinaci s některými odbornými ručními opravami obnoví / opraví systém souborů. Často se to řeší spuštěním softwarové analýzy všech zbývajících struktur souborového systému a sestavením stromu souborů (adrresářové struktury). Dále se provádí skenování tak, aby se našla data, která mohla být ztracena ze záznamů v tabulce souborů (např.MFT), jež nebylo možné přečíst z původního poškozeného disku. Jednotlivé soubory a struktura složek se poté zkopírují na náhradní cílové úložiště, které je vráceno zákazníkovi.

Pomocí tohoto čtyřfázového systému se nám podařilo obnovit desítky případů, kdy bylo uživatelům řečeno, že obnova z disku je nemožná.

Chcete vědět více? Přečtěte si jak probíhá v MyBlueDay obnova dat krok za krokem