FAQ: Diskové pole RAID 0 hlásí chybu S.M.A.R.T. Co to znamená?

Co znamená, když jeden z disků v mé RAID 0 konfiguraci hlásí chybu SMART? Co to znamená pro moje data a jak bych měl postupovat?

FAQ: Diskové pole RAID 0 hlásí chybu S.M.A.R.T. Co to znamená?

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) je systém integrovaný do pevných disků, který dokáže sledovat různé indikátory stavu a spolehlivosti disku s cílem predikovat možné selhání. Pokud váš pevný disk v RAID 0 konfiguraci hlásí chybu SMART, může to znamenat, že disk vykazuje abnormality, které mohou vést k jeho selhání.

Vzhledem k tomu, že RAID 0 neobsahuje žádnou redundanci dat, jakékoliv selhání jednoho disku vede ke ztrátě všech dat na všech discích, tedy na kompletním diskovém poli. Pokud tedy jeden z disků hlásí chybu SMART, je rozhodně důvod k "chladné panice" a měli byste okamžitě zareagovat. Je třeba mít na paměti, že ač není obnova dat z RAID pole v konfiguraci "stripe" zásadně komplikovaným zákrokem, nemusí mít z principu ukládání dat ani v profesionálním prostředí ideální prognózy. Proto 

Prvním krokem by mělo být zálohování všech kriticky důležitých dat, pokud to ještě není hotovo. Zálohování by v tomto případě mělo probíhat od zmíněných podstatných dat sestupně k těm nejméně důležitým. Poté byste měli přemýšlet o nahrazení disku, který hlásí chybu. Pokud jste si nejistí, jak postupovat, nebo se obáváte o bezpečnost svých dat, je nejlepší obrátit se na odborníka na obnovu dat. Mějte na paměti, že pokus o opravu nebo nahrazení disku bez odpovídajících znalostí a dovedností může vést k další ztrátě dat.

Existuje řada nástrojů pro monitorování SMART dat, z nichž některé jsou zdarma a některé placené. Následující seznam nabízí ty nejpopulárnější:

  1. CrystalDiskInfo - Tento volně dostupný nástroj je široce používaný pro monitorování SMART dat na Windows. Poskytuje podrobné informace o zdraví disku a jeho teplotě.
  2. Hard Disk Sentinel - Tento nástroj je k dispozici ve verzi zdarma i placené. Poskytuje velmi podrobné informace o disku, včetně historie teploty a předpovědi selhání.
  3. GSmartControl - Toto je volně dostupný nástroj, který je k dispozici pro Windows, Mac a Linux. Poskytuje přehledný výpis SMART atributů a také umožňuje provést některé základní testy disku.
  4. HD Tune - Toto je placený nástroj s bezplatnou verzí, která poskytuje základní SMART data. Placená verze poskytuje mnohem více funkcí, včetně schopnosti provádět různé testy disku.

Pamatujte, že obecně platí, pokud některý z těchto nástrojů indikuje problém, je důležité okamžitě zálohovat data a poradit se s odborníkem na obnovu dat, aby bylo možné předcházet dalším problémům.