HDD Advanced Power Management (APM)

Co znamená pokročilá správa napájení (APM)? Advanced Power Management (APM) je aplikační programovací rozhraní (API) vyvinuté společně společnostmi Microsoft a Intel. Umožňuje operačnímu systému komunikovat se systémem BIOS počítače za účelem dosažení efektivní správy napájení. První verze byla vydána v roce 1992 a poslední specifikace APM byla verze 1.2 vydaná v roce 2006. Společnost Microsoft ukončila podporu APM počínaje systémem Windows Vista ve prospěch rozhraní ACPI (Advanced configuration and power interface).

HDD Advanced Power Management (APM)

Pokročilá správa napájení (APM)

APM je vrstvený přístup ke správě zařízení. Na začátku komunikují aplikace a programy podporující APM, jako jsou ovladače zařízení, s ovladačem APM operačního systému. Tento ovladač pak komunikuje se systémem BIOS s podporou APM, který řídí hardware a je schopen provádět změny podle požadavků zaslaných shora.

Komunikace je obousměrná, což znamená, že události týkající se správy napájení jsou předávány ze systému BIOS do ovladače APM operačního systému a ovladač APM může posílat požadavky systému BIOS prostřednictvím volání funkcí.

Ovladač APM jednoduše funguje jako prostředník mezi operačním systémem a systémem BIOS. Správa napájení může probíhat prostřednictvím požadavků na změnu stavu napájení nebo automaticky prostřednictvím nastavených parametrů na základě aktivity zařízení.